Het 4P-MODEL of de MARKETING MIX

De 4P’s, een andere naam is de Marketing Mix, bestaan uit 4 factoren die sterk met elkaar verbonden zijn. Traditioneel zijn dit de 4 P’s die een organisatie tot haar beschikking heeft om de markt waarin zij actief is te bespelen, namelijk ‘Product, Prijs, Plaats en Promotie.’ De 4P’s kunnen door een organisatie gebruikt worden om een uitgebreide marketingstrategie op te zetten. Hierbij is het van belang dat ze allemaal goed op elkaar afgestemd zijn, een sterk gepromoot product moet bijvoorbeeld ook de juiste distributiekanalen hebben om de klanten te zo goed mogelijk te bereiken.

Hoe wij jou kunnen helpen met het 4p-model

Het 4p model aan het doorgronden voor je onderzoek? Hieronder kan je lezen waar het model uit bestaat maar het toepassen van het model op jouw onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met je vooronderzoek en daar kan jij waarschijnlijk wel wat hulp bij gebruiken. Je zit in een cruciale fase van het schrijven van je scriptie. als je nu geen goede structuur hebt ga je daar de rest van het schrijven van je scriptie last van hebben. Wij kunnen je daarbij helpen! Kom een keer langs bij ons op kantoor om vrijblijvend met ons kennis te maken. Je vertelt in het kort waar je mee bezig bent en waar je tegen aanloopt. Op basis daarvan kunnen we je aanraden om één van onze workshops te volgen of met één van onze experts je onderzoek eens goed door te spreken. Waar je ook mee zit we kunnen je verder helpen! Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op!

Klik hier voor het contactformulier

Product

Het product bestaat uit datgene wat de organisatie ontwikkeld heeft om aan de behoefte van de klant te voldoen. Dit kan een tastbaar item zijn zoals een rekenmachine, maar ook een ontastbare dienst zoals bijvoorbeeld scriptiebegeleiding of een kappersbeurt. Een organisatie heeft vaak meerdere producten en diensten om in meerdere behoeftes te voorzien.

Prijs

De prijs is het bedrag dat de klanten aan de organisatie moeten betalen in ruil voor het product of de dienst. Om een goede hoogte van de prijs te bepalen, moet ten minste gekeken worden naar de kosten, de prijzen van concurrenten en de invloed van prijsveranderingen op de vraag van de klanten. Uiteindelijk heeft de prijs invloed op de omzet die een organisatie draait. Het is dus een belangrijk instrument dat cruciaal is in de marketingstrategie.

Plaats

Plaats in de Marketing Mix staat voor het aanbieden van het product of de dienst op de plaats waar het voor klanten makkelijk te bereiken is. Dit betekent niet alleen de plaats van verkoop, maar ook de distributie ernaar toe. Er zijn verschillende strategieën van belang hierbij, zoals de keuze voor het transport en welke en hoeveel verkooppunten te gebruiken.

Promotie

De promotie vertegenwoordigt alle communicatiemiddelen (de Promotie Mix) die een organisatie inzet om informatie te verstrekken over het product of de dienst aan haar klanten. Dit kan op talloze manieren (adverteren, direct marketing, sales promotion) en via verschillende kanalen, zoals TV, email, billboards, folders, etc.

Naast de bekende 4P’s worden er tegenwoordig soms nog andere elementen aan de Marketing Mix toegevoegd, zoals Personeel, Proces of Physical Evidence. Ook voor deze elementen geldt dat ze goed op elkaar afgestemd moeten zijn voor de organisatie om het meest effectief te zijn.