al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

HBO Scriptie

Ben je bezig met het afronden van je bachelor of master in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO)? Wij bieden Afstudeerbegeleiding HBO. Veel studenten lopen in die periode aan tegen het schrijven van een scriptie. Het team van Afstudeerbegeleiding kan je hierin begeleiden, zodat je scriptieperiode een leerzame en prettige tijd wordt.

Focuspunten HBO scriptie

Bij het schrijven van een HBO scriptie ligt de focus op de praktijk. In je scriptie moet je modellen toepassen, een praktijkgericht onderzoek doen, en concrete aanbevelingen geven voor de beroepspraktijk. Natuurlijk is de theoretische kant ook belangrijk, en moet je laten zien dat je theorieën kunt lezen, begrijpen en verwerken.

Het toepassen van modellen vormt een struikelblok voor veel HBO studenten. Veel gebruikte modellen in het HBO zijn het 7Smodel, het vijfkrachtenmodel, het Canvasmodel, de SWOT-analyse en de DESTEP-analyse. Het is niet de bedoeling dat je willekeurig modellen gaat beschrijven of onjuist gaat toepassen. Als je niet begrijpt wat je met de toepassing van die modellen kunt bereiken, kan het zijn dat je scriptie negatief beoordeeld wordt. Ook blijken HBO studenten vaak aan te lopen tegen het lezen en gebruiken van literatuur. Je moet als het ware boven de tekst staan, uit meerdere bronnen de relevante informatie kunnen halen en die samenvoegen tot één heldere en goed leesbare tekst.

Afstudeerbegeleiding HBO scriptie

Het team van Afstudeerbegeleider begeleid HBO studenten in en door elke fase van het afstudeertraject. Onze afstudeerbegeleiding HBO studenten bestaat uit een vijftal fases.

    Fase 1: Creëren van overzicht

We beginnen met eens goed te kijken naar waar je op dit moment staat. In de aanloop naar het schrijven van je scriptie heb je al waarschijnlijk al veel informatie verzameld, en dan kan het overzicht verloren dreigen te raken. Aan het begin van de begeleiding gaan we samen met jou terug naar de basis, scheiden we de hoofd- van de bijzaken en helpen je opnieuw te formuleren waar je scriptie over gaat. Zo wordt het voor jou (opnieuw) duidelijk waar je precies mee bezig bent, en kun je in heldere en simpele bewoording vertellen wat daadwerkelijk gaat onderzoeken. We maken de eerste opzet voor hoofd- en deelvragen.

    Fase 2: Structuur scriptie

Nu je het onderwerp van je scriptie helder voor ogen hebt, en weet waar je je scriptie over gaat schrijven, gaan we aan de slag met de structuur. We verdelen je onderwerp in elementen, om het uitwerken ervan behapbaar te maken. We bespreken hoe je jouw scriptie op papier gaat zetten, met een logische structuur en goede onderbouwing. Mocht dat nodig zijn, dan stellen we ook samen een conceptueel model op. Aan het einde van deze fase heb je de structuur en werkwijze helemaal helder. Je weet nu hoe je jouw scriptieonderwerp per element gaat bespreken. Dit is dan ook het moment om met de scriptiebegeleider vanuit je studie te bespreken of de opzet voldoet aan de criteria van de begeleider en opleiding. Tijdens de afstudeerbegeleiding bereiden we je goed voor op deze gesprekken, want herhaaldelijk en constructief contact met je begeleider kan van belang zijn voor het afronden van je scriptie. Bij een akkoord vanuit je opleiding gaan we door naar de volgende fase.

    Fase 3: Plan van aanpak scriptie

Als het onderwerp is afgebakend en de structuur van je scriptie staat, gaan we verder met het plan van aanpak (of onderzoeksvoorstel). We bekijken wat er allemaal nodig is om jouw scriptie te schrijven, hoe je theoretisch kader ervoor staat en hoe ga je je onderzoek gaat opzetten. We leggen je uit hoe je literatuur moet zoeken en doorspitten, hoe je een theoretisch kader opstelt en schrijft, hoe je een vragenlijst of enquête opstelt, hoe je de data moet analyseren met SPSS, en hoe je alle verkregen informatie tot een geheel verwerkt. Tijdens deze periode kun je bij ons workshops volgen waarin je in vogelvlucht door alle onderdelen van een scriptie heen wordt gepraat, of waarin je specifiek ingaat op het theoretisch kader.

We helpen je herinneren aan je prioriteiten en de deadlines die je moet halen vanuit je opleiding. Ook maken we samen een tijdsplanning zodat je weet wat je wanneer moet doen, en bewaken dit plan ook samen met jou. Deze werkwijze is efficiënt en effectief, want het zorgt ervoor dat de tijd die je in je scriptie steekt, nuttig besteedt wordt. We houden hierbij rekening met moeilijkheden vanuit je opleiding. Het kan bijvoorbeeld dagen of zelfs weken duren voordat een conceptvragenlijst is goedgekeurd door je begeleider. Het kan dus verstandig zijn dat je eerst je vragenlijst opzet en pas daarna leert hoe je deze moet analyseren, in plaats van andersom. Zo zorg je ervoor dat je de tijd die je hebt, goed besteedt.

    Fase 4: Meters maken

Nu je weet wat je moet doen is het een kwestie van uitvoeren, oftewel meters maken. Tijdens deze periode heb je op basis van jouw behoefte aan feedback contact met je Afstudeerbegeleider om de voortgang te bespreken en de tijdsplanning te bewaken. We besteden aandacht aan de afwerking van je theoretisch kader, de resultaten van de data-analyses, het uitschrijven van conclusie, discussie en aanbevelingen en het opstellen van de literatuurlijst. We helpen je de tussentijdse feedback van je begeleider vanuit studie te verwerken in je scriptie. Je kunt in deze fase ook altijd individuele of groepslessen bij ons volgen in SPSS.  Indien nodig helpen we je met het correct weergeven van je resultaten en het toepassen van de APA-normen. Uiteindelijk zet je alles op de juiste plek en maakt één geheel van je scriptie.

    Fase 5: Afronden van je scriptie

Je scriptie is nu zo goed als klaar. Eventueel kunnen wij deze nog een laatste keer voor je doornemen en voorzien van feedback. Daarnaast kan je ervoor kiezen je scriptie na te laten kijken op taal. Wij kunnen een snelle Nederlandse spellingcheck voor je uitvoeren. Voor het controleren op spelling in andere talen, of het volledig redigeren van scripties, werken wij samen met een taalbureau. Redigeren houdt in dat een expert van dit taalbureau de tekst van jouw scriptie geheel doorloopt en corrigeert, met behoud van de betekenis en toon van de originele tekst. Nadat je alle feedback hebt verwerkt, kun je je scriptie inleveren. De afstudeerbegeleiding zit erop!

Spreekt deze werkwijze jou aan? Vul dan het contactformulier in, dan gaan we zo snel mogelijk aan de slag!

 

Heb je nu hulp nodig of vragen over onze begeleiding?

Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!