al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

APA normen

De APA normen zijn regels over de manier waarop in een wetenschappelijke tekst verwezen moet worden naar andere literatuur. Ze zijn door de American Psychological Association opgesteld, maar zijn inmiddels gaan gelden als de standaard regels aangaande literatuurverwijzingen.

De meeste onderwijsinstellingen hanteren nu dan ook de APA normen voor scripties van allerlei studierichtingen, met name voor sociale studies. In je scriptie verwijs je altijd naar andere publicaties en bronnen. Volgens de APA normen doe je dat door in de tekst zelf de bron met auteur en jaartal te vermelden. In de literatuurlijst noem je vervolgens alle publicaties en bronnen die je in je hele scriptie gebruikt hebt, op alfabetische volgorde van auteur. In de literatuurlijst vermeld je auteurs, jaar van uitgave, titel van het artikel of boek, eventueel naam van het tijdschrift of boek waarin het artikel verschenen is, en de naam en vestigingsplaats van de uitgeverij.

Vanuit je opleiding kun je waarschijnlijk een document krijgen met richtlijnen met betrekking tot de literatuurverwijzingen. Kom je er toch niet uit met de APA normen, het verwijzen in het algemeen of literatuurlijst specifiek? Afstudeerbegeleider kan je daarbij helpen*. Kom een keer langs bij ons op kantoor om vrijblijvend en gratis kennis te maken.

Je vertelt in het kort waar je mee bezig bent en waar je tegen aanloopt. Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen ūüôā We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt

* Afstudeerbegeleider richt zich op het inzicht geven in de basisregels van APA. Voor het nakijken van je scriptie kijk dan hier.

 

Voorbeelden

Verwijzen in de tekst

Als je informatie uit een bron haalt en in je scriptie of opdracht verwerkt, vermeld je de bron ervan in de tekst. Op deze manier wordt het duidelijk waarop je jouw argumenten baseert. Het is belangrijk dat je de gebruikte bronnen nauwkeurig weergeeft. Op deze manier maak je het de lezer ¬†mogelijk om jouw beweringen te verifi√ęren en om te controleren of je de juiste informatie uit de bronnen hebt gehaald. Dit draagt bij aan de geloofwaardigheid van je scriptie. Ook geef je op deze manier degene waar je de informatie vandaan hebt gehaald de eer die hem of haar toekomt.¬†Je verwijst in de tekst eerst naar de naam van de auteur(s), achter de komma volgt het jaartal. Als er meerdere auteurs zijn en je vermeldt deze bron voor het eerst in je tekst, dan vermeld je alle namen van de auteurs. Verwijs je daarna nog eens naar deze bron met meerdere auteurs, dan mag je de eerste auteur noemen, gevolgd door et al..

Voorbeeld:

1e vermelding in de tekst: (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington, 2005). Of: Volgens Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington (2005) …..

2e vermelding in de tekst (Willcutt et al. 2005).

Vermelding van 2 verschillende bronnen: (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington, 2005; Martinussen et al., 2005).

Literatuurlijst

Let bij het maken van je literatuurlijst op de volgorde:

De literatuurlijst is alfabetisch geordend op de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door de voorletter(s) en eventueel meerdere auteursnamen.

Vermeld je meerdere auteurs? Plaats dan voor de laatst auteur een & teken.

Na vermelding van de auteur(s) volgt het jaartal van publicatie. Deze zet je tussen haakjes.

Is er geen jaartal? Vermeld dan in plaats van het jaartal: (z.d.) of (n.d.). Dit staat voor ‘zonder datum’ of ‘no¬†date’.

Hierna volgt de titel van het artikel of boek.

Verwijs je naar een artikel of hoofdstuk, vermeld dan de naam van het tijdschrift of boek waarin het artikel of hoofdstuk verschenen is.

Tot slot vermeld je de naam en de vestigingsplaats van de uitgeverij.

Let verder op het volgende:

Na elke initiaal komt een punt en een spatie.

Een hoofdletter zet je alleen in het eerste woord van de titel van de publicatie of het boek.

Bij het vermelden van namen van tijdschriften, begint ieder woord met een hoofdletter.

Na ieder leesteken komt een spatie (behalve na 2 leestekens).