al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

BALANCED SCORECARD

De Balanced Scorecard, ontwikkeld door Kaplan en Norton in 1992, komt veelvuldig terug in bedrijfsanalyses en scripties. Het is een techniek om een organisatie op een strategische manier te beoordelen of te sturen, door te kijken naar verschillende indicatoren en deze te integreren. Vaak wordt in organisaties alleen een strategie geformuleerd, zonder dat duidelijk wordt hoe deze moet worden toegepast. De balanced scorecard maakt het daarom mogelijk om de visie en missie van een organisatie te vertalen naar een samenhangend geheel van prestatie- en actiegerichte maatstaven die de basis vormen voor een strategisch management beoordelingssysteem.

Hoe wij jou kunnen helpen met de BALANCED SCORECARD

De BALANCED SCORECARD aan het doorgronden voor je onderzoek? Hieronder kan je lezen waar het model uit bestaat maar het toepassen van het model op jouw onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met je vooronderzoek en daar kan jij waarschijnlijk wel wat hulp bij gebruiken. Je zit in een cruciale fase van het schrijven van je scriptie. als je nu geen goede structuur hebt ga je daar de rest van het schrijven van je scriptie last van hebben. Wij kunnen je daarbij helpen! Kom een keer langs bij ons op kantoor om vrijblijvend met ons kennis te maken. Je vertelt in het kort waar je mee bezig bent en waar je tegen aanloopt. Op basis daarvan kunnen we je aanraden om één van onze workshops te volgen of met één van onze experts je onderzoek eens goed door te spreken. Waar je ook mee zit we kunnen je verder helpen! Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op!

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt

In praktijk houdt dit in dat er een overzicht van het prestatieniveau van een organisatie wordt gemaakt over 4 verschillende perspectieven. Hierbij wordt ook gekeken naar de gestelde doelen, maatstaven en targets, zodat duidelijk wordt waar de organisatie op dat moment staat en wat er allemaal nodig is om de gestelde doelen te bereiken. De 4 voorgestelde perspectieven zijn:

Financial – Hier worden de belangrijkste financiële targets en maatstaven behandeld, zoals operating income, return on investment en economic value added.

Customer – Hier komen de belangrijkste doelen en maatstaven die te maken hebben met de klantgroepen  en marktsegmenten terug, zoals scores van klanttevredenheid, retentie ratio’s of marktaandeel.

Internal Business Processes – Bij dit perspectief draait het om de kritieke processen waarin de organisatie moet uitblinken en de maatstaven die daarmee te maken hebben, zoals kwaliteit, nieuwe productontwikkelingen, kosten of de reactietijd.

Learning and Growth – In dit laatste perspectief draait het om de infrastructuur die nodig is voor de organisatie om op lange termijn groei te bereiken, bijvoorbeeld om het opleiden en de tevredenheid van het personeel of de aanwezigheid van informatiesystemen.

Alle 4 de perspectieven dienen goed  met elkaar geïntegreerd te worden zodat ze samenwerken in het bereiken van de gestelde doelen en een duidelijk beeld vormen van het huidige prestatieniveau van een organisatie.