Professioneel onderzoek

Data-analyse voor Bedrijven & Organisaties

Data-analyse is van fundamenteel belang voor vele organisaties. Helaas zijn data-analyses vaak dusdanig abstract dat veel organisaties niet weten hoe ze deze informatie om kunnen zetten in concreet strategisch beleid. Business Intelligence (relevante informatie aangaande een organisatie en de vertaling ervan in beleid) is essentieel voor het bepalen van een succesvolle strategie.

The Loeber Group voortkomend uit Afstudeerbegeleider.nl is bedreven in het werken met een breed scala aan data-analyse methodes: Wij kunnen u helpen met de analyse van uw kwalitatieve en kwantitatieve data, en zijn bekwaam in het gebruik van data-analyse programma’s als ATLAS.ti, NVivo, SPSS, Eviews en Stata.

Van data naar kennis

Data-analyse is geen doel op zich. Het is een middel om kennis te genereren waar uw organisatie mee verder kan. Mede dankzij onze ervaring in het begeleiden van studenten tijdens hun onderzoek en afstuderen weten wij hoe wij data begrijpelijk en bruikbaar kunnen maken. Samen met u zetten wij de data om naar bruikbare kennis.

Academische kwaliteit

The Loeber Group heeft een academische achtergrond en een gedegen kennis van statistiek. Wij hebben studenten van allerlei verschillende faculteiten begeleid met hun onderzoeksmethodes en inhoudelijke statistiekvakken. Daarom gaat onze vaardigheid verder dan het simpelweg uitvoeren van analyses met een data-analyse programma. Wij begrijpen ook de context van en het verhaal achter de analyses.

De analyses die onze begeleiders uitvoeren zijn positief beoordeeld door professoren, hoogleraren en docenten van Universiteiten en HBO-instellingen. De positieve feedback die wij telkens weer ontvangen sterkt ons in de overtuiging dat wij een kwalitatief hoogwaardig product aanbieden.

Data-analyse snelheid en tijdsdruk

Studenten werken vaak tegen deadlines aan. Wij zijn daarom niet anders gewend dan te moeten werken onder hoge tijdsdruk. Gezien onze jarenlange ervaring met het analyseren van data zijn wij in staat binnen korte tijd heldere conclusies en oplossingen te formuleren.

Offerte opvragen? Vul het formulier in