Een student van de Master of Business Administration (MBA) volgt deze opleiding veelal naast een drukke baan. Tijd is voor MBA studenten dan ook vaak de grootste uitdaging. Aangezien tijd kostbaar is, moet deze efficiënt en effectief besteed worden.

Een MBA opleiding kan met een scriptie worden afgesloten. Een MBA scriptie bestaat meestal uit een praktisch onderzoek, waarin op wetenschappelijke wijze een praktisch, bedrijfskundig, vraagstuk behandeld wordt. Als afsluiting van de MBA opleiding, die theorie en praktijk met elkaar verbindt, moet de scriptie dus zowel wetenschappelijk verantwoord als praktisch relevant zijn. Als de MBA opleiding niet met een scriptie afgesloten hoeft te worden, dient een MBA student tijdens de opleiding casestudies en werkstukken inleveren.

Begeleiding MBA studenten

Volgt u een MBA opleiding en zoekt u hulp of begeleiding bij het schrijven van uw scriptie of het uitwerken van andere opdrachten? Het team van Afstudeerbegeleider heeft veel ervaring met het begeleiden van MBA studenten. We bespreken hoe we u zo efficiënt mogelijk kunnen helpen, en passen onze hulp aan op uw specifieke behoeften en vragen.