al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Wat komt er in de discussie paragraaf te staan?

Discussie?! Je bent in de eindfase aangekomen van je scriptie. Daar is geen discussie over mogelijk! Maar hoe moet je nu verder? Wij helpen je op weg! Het gedeelte waarin de discussie aan bod komt is het meest ‘vrije’ schrijfgedeelte. Je bent niet zozeer gebonden aan allerlei schrijfregels en je mag hier vrijuit je mening geven.

Allereerst geef je een korte samenvatting van wat je ook alweer had onderzocht, hoe je dat hebt gedaan en wat je verwachtingen daarbij waren. Begin met het de beantwoording van je deelvragen en eindig met een antwoord op je probleemstelling. Dit beschrijf je heel beknopt. Het is de bedoeling dat de lezer weer helemaal weet waar je mee bezig was.

Na deze beknopte samenvatting, bespreek je de resultaten uitvoerig. In het resultatengedeelte beschrijf je de resultaten en geef je aan of deze overeenkomen met je voorspelling. In de discussie geef je allerlei mogelijke verklaringen voor het wel of niet uitkomen van je hypothesen. De verklaringen kunnen vanuit de literatuur gegeven worden, maar dit kan ook een eigen mening van jou zijn. Je beschrijft ook wat de resultaten zeggen over de theorieën die je hebt beschreven in de inleiding. Zijn de gevonden resultaten een onderbouwing van je theorie of juist niet? Tevens kunnen eventuele kanttekeningen (beperkingen) van de onderzoeksuitvoering  mogelijke verklaringen zijn voor de (on)verwachte resultaten.

In de discussie beschrijf je natuurlijk ook de sterke kanten van je onderzoek! Wat ging er goed, waar is rekening mee gehouden? Waren er bijvoorbeeld strenge selectiecriteria voor de onderzochte doelgroep (en wat was daar goed aan)? Wat zijn de (goede of minder goede) gevolgen van je onderzoek voor de praktijk en/of voor de wetenschap? Ten slotte geef je aan of er vervolgonderzoek nodig zal zijn. Als dat het geval is geef je waar mogelijk suggesties. Een discussie schrijven valt dus best mee! Klik hier voor een voorbeeld.

Check ook aanbevelingen voor meer info.

Hoe kunnen wij je helpen met je discussie?

Het schrijven van de discussie, met andere woorden een reflectie op je eigen onderzoek, kan lastig zijn. Afstudeerbegeleider kan je helpen bij schrijven van een kritische discussie, waarin je aangeeft dat je objectief je eigen onderzoek kunt bekijken.

Wij helpen je ook met andere onderdelen van je scriptie! Heb je al een deel van je scriptie geschreven en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier meer over de fases in de scriptiebegeleiding of onze werkwijze.

 

 

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt