al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Onderzoeksmethode scriptie

De onderzoeksmethode voor je scriptie aan het bepalen? Wetenschappelijk onderzoek is het op een systematische en verifieerbare wijze verwerven van kennis volgens onderzoeksmethoden die in de wetenschap gelden. De verschillende methoden lopen uiteen van een literatuurstudie tot het uitvoeren van experimenteel onderzoek. Hierin onderscheidt het zich van bijvoorbeeld marktonderzoek of forensisch onderzoek.

Daarnaast vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in speciale instituten, hanteert het bepaalde normen en kent het een speciale vorm van financiering. Belangrijk bij het selecteren van je onderzoeksmethode is de betrouwbaarheid van de verkregen gegeven en de ethische regels waaraan elk onderzoek moet voldoen.  De (meeste) onderzoeksmethoden kan je indelen in kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek.

Afstudeerbegeleider kan je helpen in het bepalen van je onderzoeksmethode voor je scriptie. Kom een keer langs bij ons op kantoor om vrijblijvend en gratis kennis te maken. Je vertelt in het kort waar je mee bezig bent en waar je tegen aanloopt. Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek gebruik je om statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken te kunnen doen. Je analyseert de resultaten verkregen uit kwantitatief onderzoek met het computerprogramma voor data-analyse SPSS. Zoals het woord ‘kwantitatief’ als aangeeft, gaat het hier om een bepaalde hoeveelheid. Kwantitatief onderzoek wordt namelijk gebruikt om cijfermatige uitspraken te doen over een bepaalde doelgroep: hoeveel procent van de doelgroep beantwoordt aan bepaalde criteria? Doorgaans worden deze resultaten weergegeven in grafieken, tabellen of percentages. Bij kwantitatief onderzoek kun je gegeneraliseerde uitspraken doen. Wanneer je het onderzoek gaat opzetten, bepaal je eerst de benodigde steekproefgrootte en vertaal je vervolgens in een operationaliseringstabel je onderzoeksvragen naar het meetinstrument.

Kwalitatief onderzoek

Dit soort onderzoek bestaat uit diepte-interviews, half- of semi-gestructureerde interviews of groepsdiscussies. Het geeft een indicatie van wat er leeft onder de doelgroep die je onderzoekt. Het voordeel van kwalitatief onderzoek is dat je steeds kan doorvragen en op deze manier aan meer (diepgaande) informatie komt. Een nadeel is dat de verkregen resultaten niet statistisch zijn onderbouwd. Het gaat hierbij dus niet om gegeneraliseerde uitspraken over een bepaalde doelgroep te kunnen doen, maar om erachter te komen wat er leeft binnen die groep. Je wilt van hun gevoelens en overtuigingen een duidelijk beeld krijgen.

Empirische cyclus

Bij het uitvoeren van elke vorm van wetenschappelijk onderzoek hanteer je een bepaalde wetenschappelijke methode: de zogeheten empirische cyclus. De empirische cyclus wil zeggen dat je pas conclusies trekt over bepaalde ideeën, als je daarvoor ook daadwerkelijk bewijs hebt gevonden. Deze cyclus begint met observeren, op basis waarvan je vervolgens hypothesen opstelt. Daarna formuleer je de voorspellingen of verwachtingen. Deze voorspellingen toets je, waardoor je tot de onderzoeksresultaten komt. Tot slot analyseer en evalueer je de resultaten.

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt