Laat je scriptie redigeren!

Heb jij je scriptie geschreven in het Engels? Ben je tevreden met de structuur en inhoud van je scriptie, maar is je scriptie taalkundig nog niet in orde? Ben je onzeker over de spelling, grammatica, zinsopbouw of formulering? Dan kan het een goed idee zijn om je scriptie te laten redigeren! Voor redigeer-diensten werkt Afstudeerbegeleider.nl echter sinds kort samen met een partner. Dit betekent dat we zelf geen scripties meer redigeren. Daarom verwijzen wij u graag naar SCRiBBR.

SCRiBBR is te bereiken via  info@scribbr.nl.