al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Hoe schrijf je een inleiding voor je scriptie?

Hieronder staat een voorbeeld van een inleiding van een scriptie. Voor je eigen inleiding kun je je laten inspireren door onderstaande opbouw.

1.1 Aanleiding

Van december 2006 tot april 2007 was het televisieprogramma Road2Reality op Omroep Brabant te zien. In dertien afleveringen wordt verslag gedaan van de reiservaringen van tien jonge mensen die duo’s journalistieke reportages maakten over vijf onderwerpen in vijf ontwikkelingslanden. Het project is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Omroep Brabant en de Brabantse COS-sen. Omroep Brabant is een regionale televisie en radio station in Noord Brabant. Het COS is een onafhankelijk regionaal organisatie- en adviesbureau voor mondiale vraagstukken. Het is gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en multiculturele samenwerking.

Vijf jonge koppels (18-25 jaar) zijn in de zomer van 2006 3 tot 4 weken op reis gegaan naar Nicaragua, Oost-Soedan, India, Zuid-Afrika of Brazilië,waar ze verschillende thema’s aan de kaak hebben gesteld. Het waren belangrijke mondiale thema’s gebaseerd op de millenniumdoelen. De thema’s hadden ook een link met Noord-Brabant, bijvoorbeeld door de verbanden die verschillende steden uit Brabant hebben met steden in ontwikkelingslanden. De jongeren maakten een reportage over een ontwikkelingsproject ter plaatse. Hierbij hebben ze met name het dagelijkse leven van de jongeren laten zien.

Het doel van het project was tweeledig:

• Beïnvloeding van de bereidheid van mensen om concreet iets te doen aan armoede bestrijding

• Beïnvloeding van de beeldvorming over ontwikkelingswerk

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre deze doelen door het televisieprogramma behaald zijn door inzicht te verkrijgen in het effect van Road2Reality op de kennis, betrokkenheid, attitude en het gedrag van de kijkers met betrekking tot ontwikkelingswerk en de wetenschappelijke kennis te vergroten aangaande de invloed van televisieprogramma’s op de kennis, betrokkenheid, attitude en gedrag met betrekking tot ontwikkelingswerk. Hierop volgend zullen aanbevelingen aan het COS en Omroep Brabant worden gedaan voor een eventueel vervolg op Road2Reality.

Het algemene doel van projecten zoals Road2Reality is het bewerkstelligen van een oprechte emotionele reactie die zal motiveren om actie te ondernemen in het algemene belang (Thomas, 2005). In de sociaal psychologische literatuur staan deze emotionele reacties bekend als prosociale emoties (Leach, Snider & Lyer 2002; Lyer, Leach & Pedersen, 2004). Deze projecten focussen zich ook op het promoten van het geloof bij het publiek dat hun persoonlijke bijdrage een verschil kan maken en dat zij door het bijdragen van hun tijd, geld of andere middelen een positieve verandering kunnen bewerkstelligen om de levens van mensen in de derde wereld te verbeteren. Dit geloof dat een oplossing bewerkstelligd kan worden door een groepseffort heet “collective efficacy” (Bandura, 2000).

Tot op heden is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van televisieprogramma’s, waarin ontwikkelingswerk centraal staat, op de attitude en het gedrag van de kijkers met betrekking tot ontwikkelingswerk. Met dit onderzoek is nagegaan wat het effect is van aan ontwikkelingswerk gerelateerde programma’s op de kijkers. Het doen aan vrijwilligerswerk (het verlenen van financiële steun en het samen werken aan vooruitgang in de zogeheten arme of ontwikkelingslanden) is op individueel niveau reeds onderzocht. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek van Cooke en Sheeran (2004), die onderzochten wat de modererende rol van directe ervaring met het (donatie) gedrag, tijdelijke stabiliteit en toegankelijkheid van de cognities is op de relatie tussen de variabelen attitude ten opzichte van het gedrag, waargenomen subjectieve normen, waargenomen controle over het gedrag en gedragsintentie die volgens de “theory of planned behavior” (Ajzen, 2005) donatiegedrag voorspellen. Zij vonden dat directe ervaring met het gedrag leidde tot meer toegankelijke en positievere attitudes ten opzichte van het gedrag, maar echter niet tot een hogere gedragsintentie.

De invloed van “TV exposure” werd eerder onderzocht door Hannah en Cafferty (2006). Met “TV exposure” wordt het (deels) waarnemen van een televisieprogramma en zijn inhoud bedoeld. Zij hebben onderzocht hoe televisienieuws mogelijk een bijdrage levert aan “inactie” (het niet helpen) aangaande de armen. Hieruit kwam naar voren dat de manier waarop mensen de verhalen van armen framen, in termen als verantwoordelijkheid en schuld, bepaalt of zij tot “actie” overgaan. In een artikel van Hastings en Stead (2004) wordt het gebruik van “fear appeals” zoals vaak gebruikt in de sociale marketing bekritiseerd. Ze geven een overzicht van wat er aan onderzoek naar “fear appeals” is gedaan en concluderen dat “fear appeals” overtuigend zijn maar dat de marketing in zowel de commerciële als de sociale sectoren deze met behoedzaamheid moet gebruiken.

Uit de hiervoor genoemde onderzoeken blijkt dat “TV exposure” een invloed kan hebben op gedrag van mensen. De invloed van “TV exposure” in de vorm van een televisieprogramma op het gedrag van mensen met betrekking op ontwikkelingswerk is tot nu toe echter onderbelicht gebleven.

1.2 Theory of planned behavior

De “theory of planned behavior” (TPB) (Ajzen, 2005) is in dit onderzoek als theoretisch model gebruikt om de effecten van het televisieprogramma te toetsen. De TPB is een belangrijk sociaal cognitief model dat zich erop richt om variantie in vrijwillig gedrag te verklaren (Armitage & Conner, 2001; Conner & Armitage, 1998). Mede hierom is de TPB uitermate geschikt om de verandering in gedrag met betrekking tot ontwikkelingswerk als gevolg van Road2-Reality te beschrijven. De TPB is een extensie op de “theory of reasoned action” van Fishbein & Ajzen (1975). De TPB stelt dat een individuele openlijk verklaarde gedragsintentie de meest nabije predictor is van het gedrag. De gedragsintentie zou volgens de TPB beïnvloed worden door de drie sets van persoonlijke, sociale en controle gerelateerde beoordelingen van het gedrag in kwestie. Deze worden ook wel de attitude ten opzichte van het gedrag, de waargenomen subjectieve norm ten opzichte van het gedrag en de waargenomen controle over het gedrag genoemd (Hagger & Chatzisarantis, 2005). De TPB is als leidraad gebruikt in dit onderzoek. De concepten zijn aangepast aan het televisieprogramma Road2Reality en in dit verslag zal dan ook verder worden gesproken over de attitude ten opzichte van het doen of doneren aan ontwikkelingswerk, de waargenomen subjectieve norm ten opzichte van het doen of doneren aan ontwikkelingswerk, waargenomen gedragscontrole over het doen of doneren aan ontwikkelingswerk, intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren. Bij de hypothesen wordt steeds op het desbetreffende concept dieper ingegaan.

In dit model wordt schematisch weergegeven wat de invloed zal kunnen zijn van Road2Reality op het gedrag van mensen aangaande ontwikkelingswerk gebaseerd op de “theory of planned behavior”.

Noot: voor de compleetheid van het model is ook het uiteindelijke gedrag opgenomen in het model, hier wordt in het huidige onderzoek echter geen uitspraak over gedaan.

 

We kunnen je naast de inleiding in je scriptie ook met andere onderdelen helpen. Ben je nieuwsgierig geworden?  Kom dan bij ons langs voor een gratis en vrijblijvende kennismaking! Vul dan eerst even het Contactformulier in, dan hoor je zo snel mogelijk van ons! Of wil je eerst weten hoe wij te werk gaan? Kijk dan even naar Onze werkwijze.  Voor andere vragen kun je ons ook mailen of bellen. Het kan ook zijn dat je je vraag vindt tussen de Veelgestelde vragen.

Moeite met het kiezen van een scriptie onderwerp? Kijk dan voor advies en suggesties bij Scriptie onderwerp! Loop je vast bij het schrijven van een plan van aanpak? Kijk even bij Plan van aanpak scriptie! 

Moet je een vragenlijst opstellen en wil je weten waar je bij een vragenlijst op moet letten? Kijk dan bij Vragenlijst scriptie voor meer informatie!

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt