al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Scriptievoorbeeld van een samenvatting

Hieronder vind je een voorbeeld van een samenvatting van een scriptie. Gebruik het voorbeeld om je te laten inspireren voor de opbouw en structuur van jouw eigen samenvatting.

Van december 2006 tot april 2007 was het televisieprogramma Road2-Reality op Omroep Brabant te zien. Het televisieprogramma is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Omroep Brabant en de Brabantse COS-sen. Het COS is een onafhankelijk regionaal organisatie- en adviesbureau voor mondiale vraagstukken. Het is gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en multiculturele samenwerking. Omroep Brabant is een regionaal televisie en radio station in Noord Brabant.

Vijf jonge koppels (18-25 jaar) zijn in de zomer van 2006 3 tot 4 weken op reis gegaan naar Nicaragua, Oost-Soedan, India, Zuid-Afrika of Brazilië, waar ze verschillende thema’s aan de kaak hebben gesteld. Het waren  belangrijke mondiale thema’s gebaseerd op de millenniumdoelen. De thema’s hadden ook een link met Noord-Brabant, bijvoorbeeld door de verbanden die verschillende steden uit Brabant hebben met steden in ontwikkelingslanden. De jongeren maakten een reportage over een ontwikkelingsproject ter plaatse. Hierbij hebben ze met name het dagelijkse leven van de jongeren laten zien.

Het doel van het project was tweeledig:

• Beïnvloeding van de bereidheid van mensen om concreet iets te doen aan armoede bestrijding

• Beïnvloeding van de beeldvorming over ontwikkelingswerk

Naar aanleiding van het programma Road2Reality is dit onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het effect van Road2Reality op de kennis, betrokkenheid, attitude en het gedrag van de kijkers met betrekking tot  ontwikkelingswerk. Het onderzoek is een antwoord op de vraag van Omroep Brabant en de Brabantse COS-sen die wilden weten in hoeverre Road2Reality invloed had op de bereidheid van mensen om concreet iets te doen aan armoedebestrijding en op de beeldvorming over ontwikkelingswerk.

Om dit na te gaan is gekozen om te werken met vragenlijsten. Deze zijn geconstrueerd op basis van de “theory of planned behavior” (TPB) (Ajzen, 2005). De vragenlijsten zijn voor en na de uitzendingen van Road2Reality door de proefpersonen ingevuld.

Algemeen viel op dat de respondenten Road2Reality positief evalueerden. Respondenten vonden het televisieprogramma leuk, interessant, aansprekend en informatief. De algemene tendens van de resultaten was dan ook positief. Respondenten hadden na het bekijken van Road2Reality significant meer kennis over de millenniumdoelen en hadden een significant hogere waargenomen subjectieve norm. Voor betrokkenheid bij  ontwikkelingswerk was een marginale significante stijging zichtbaar. Voor de overige variabelen in het onderzoek, kennis, attitude, waargenomen gedragscontrole en intentie is geen significant verschil gevonden, toch is er bij elk van deze variabelen een positieve trend zichtbaar. Het TPB model, dat gekozen is om de gedragsintentie te verklaren, blijkt de juiste keuze te zijn geweest. De determinanten van de TPB bleken significante voorspellers te zijn van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren.

Op basis van de resultaten en conclusies kan worden gesteld dat er aan de voorwaarden, de voorspellers van de intentie op basis van de “theory of planned behavior”, voldaan wordt. Daarom is de algemene aanbeveling om het televisieprogramma vooral te richten op de mogelijkheden om iets met de intentie om te zetten in daadwerkelijk gedrag aangaande ontwikkelingswerk. Road2-Reality zou dan ook een grote rol kunnen spelen door als link te fungeren tussen intentie en gedrag, bijvoorbeeld door mensen expliciet de mogelijkheid te geven een bijdrage te leveren aan de thema’s in en tijdens de uitzending.

 

We kunnen je naast de samenvatting van je scriptie ook met andere onderdelen helpen. Ben je nieuwsgierig geworden?  Kom dan bij ons langs voor een gratis en vrijblijvende kennismaking! Vul dan eerst even het Contactformulier in, dan hoor je zo snel mogelijk van ons!

Of wil je eerst weten hoe wij te werk gaan? Kijk dan even naar Onze werkwijze.  Voor andere vragen kun je ons ook mailen of bellen. Het kan ook zijn dat je je vraag vindt tussen de Veelgestelde vragen.

Moeite met het kiezen van een scriptie onderwerp? Kijk dan voor advies en suggesties bij Scriptie onderwerp! Loop je vast bij het schrijven van een plan van aanpak? Kijk even bij Plan van aanpak scriptie!

Moet je een vragenlijst opstellen en wil je weten waar je bij een vragenlijst op moet letten? Kijk dan bij Vragenlijst scriptie voor meer informatie!

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt