al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Het SWOT-model, een andere naam ervoor is een sterkte-zwakteanalyse, is een van de meest gebruikte modellen in scripties en rapporten. Het wordt gebruikt om de huidige stand van zaken van een organisatie weer te geven en de strategie van een organisatie te bepalen. Het is vaak een onderdeel van een groter bedrijfs- of marketingplan, met als doel om de strategie voor de toekomst te formuleren.

Het model bestaat uit een analyse van de sterke en zwakke punten van een organisatie aan de interne kant en de kansen en bedreigingen waarmee het in de externe omgeving te maken kan krijgen. Bij het opstellen van de SWOT-analyse is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze invloeden van binnen de organisatie en die van buitenaf, dit gaat nog weleens fout. De sterke en zwakke punten zijn echt kenmerken van de organisatie zelf, of van het product of de dienst die het levert. Er wordt vaak gekeken naar hoe de organisatie presteert ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen draaien echt alleen om de externe invloeden in de markt waaraan de organisatie, of het te leveren product of de dienst, onderhevig is.

Hierna kunnen vervolgens makkelijk de aan te bevelen strategieën worden bepaald. De belangrijkste elementen uit de SWOT-analyse worden dan vaak samengevat en aan elkaar gelinkt in een confrontatie-matrix. Aan de combinatie sterkte met kans wordt een offensieve groeistrategie toegeschreven om ze optimaal uit te buiten, daarentegen kunnen sterktes die bedreigd worden het beste verdedigd worden om ze te beschermen tegen de externe invloeden. De combinatie zwakte met kans biedt de organisatie de mogelijkheid om zichzelf of het product te verbeteren, terwijl er bij een zwakte en bedreiging goed gekeken moet worden of het een kwestie is van overleven of dat het beter is om het desbetreffende gedeelte af te stoten.

 

 

 

 

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt