al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Praktisch en wetenschappelijk belang

In dit stuk beschrijf je waarom jouw onderzoek relevant is, oftewel het praktische en wetenschappelijke belang. Wat draagt het bij en wat voegt het toe? Beschrijf dit, zodat duidelijk wordt wat het praktische en wetenschappelijke belang is van het onderzoek dat je gaat uitvoeren. Je kan in dit onderdeel ook aangeven wat er gebeurt als jouw hypothesen niet uitkomen naar verwachting, of wat een alternatieve hypothese zou kunnen zijn.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een onderbouwing van het praktisch en wetenschappelijk belang van een scriptie eruit zou kunnen zien.

De huidige studie zal mogelijke consequenties hebben voor het onderwijs, zoals het aanbieden van lesmateriaal in de vorm van computertaken. De beschreven onderzoeken hebben gekeken naar één vorm van bekrachtiger. Bovendien hebben niet alle studies die gebruik maakten van interne bekrachtiging gekeken naar een verscheidenheid aan stimuli. Daarnaast is er in de studies die gebruik maakten van externe bekrachtiging naar één soort bekrachtiger gekeken. In deze studie zullen interne- en externe bekrachtiging onderzocht worden. De onderzoekshypothesen maken deel uit van een onderzoeksstudie waarin er bij externe bekrachtiging onderscheid gemaakt zal worden in twee verschillende vormen van bekrachtigers (geld of cadeau). De hypothesen in de huidige studie zullen zich enkel richten op geld en feedback als externe bekrachtiging, waarin geld zal verschillen in hoeveelheid (één of tien euro). Een cadeau als externe bekrachtiger in deze studie is hier dus niet van belang. Er zal worden gekeken naar het verschil van bekrachtiging in het geven van feedback, het geven van geld na afloop van de taak en een taak waarin game-elementen zijn toegevoegd. Vervolgens wordt er gekeken naar de verschillen bij kinderen met en zonder ADHD.

 

 

Naast een voorbeeld van hoe je beschrijft wat het praktisch en wetenschappelijk belang van jouw scriptie is kun je hier ook voorbeelden vinden van andere scriptie-onderdelen:

 

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Algemene gegevens

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Onderzoeksbeschrijving

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Hoofdvraag en hypothesen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Proefpersonen (werving en selectie)

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Manipulatie (de groepen)

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Vragenlijsten / Materialen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Procedure.

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Design en data-analyse

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Alternatieve verklaringen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Werk- en taakplanning

Klik hier voor plan van aanpak voorbeeld van: Financiële begroting