al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Wat beschrijf je in je respondenten paragraaf?

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe er omgegaan kan worden met de werving en selectie van respondenten. De beschrijving van de respondenten, deelnemers of proefpersonen is belangrijk zodat de lezer weet op welke doelgroep je je gaat richten. Welke kenmerken heeft deze (specifieke) doelgroep? Hoe is de werving gegaan? Wat was het aantal? Werden deze opgedeeld in groepen etc.? Beschrijf zo veel mogelijk over jouw doelgroep.

Let er wel op dat jouw opleiding wellicht andere/aanvullende eisen stelt aan de manier waarop de werving en selectie van respondenten wordt beschreven.

Voorbeeld werving en selectie respondenten

Werving

Deelnemers aan de studie zijn 48 kinderen met ADHD (ADHD groep) en 48 kinderen zonder ADHD (controle groep), tussen de 9 en 12 jaar oud. Kinderen in de ADHD groep worden geworven via drie vestigingen van het JeugdRiagg NHZ, Lucertis in Zaandam en Punt-P Amsterdam. Kinderen met ADHD worden aangeschreven op basis van de diagnose ADHD in hun dossier. Medewerkers van de instellingen selecteren daarna de deelnemers. Vervolgens zullen er brieven naar ouders verstuurd worden waarop zij kunnen reageren. Er zal dan een telefonische intake (voorselectie en verzamelen gegevens) plaatsvinden. Ouders en leerkracht van het kind worden gevraagd een vragenlijst (VvGK) in te vullen en op basis van het resultaat includeren of excluderen wij de deelnemers voor het onderzoek. Tot slot nodigen we ouders en kind uit voor de intake-afspraak en de overige twee testafspraken. Kinderen zonder ADHD worden geworven via basisscholen in Amsterdam en omstreken.

Beoogd aantal ppn op basis van poweranalyse

De verwachte effect size (d) is 0.74, met een p-waarde van 0.05, rekening houdend met een mogelijke uitval is er gekozen voor een hoge power van 0.999, n= 48 kinderen per groep dus in totaal (2 groepen) 96 kinderen. 6c) in/exclusie

 

Inclusie- en exclusiecriteria

De inclusiecriteria voor kinderen met ADHD zijn:

(a) een klinische score (op een van de ADHD subtypes) op de VvGK,

(b) een klinische DSM-IV diagnose ADHD; het gecombineerde type op basis van het GGZ-dossier en van de DISC-IV (kinderen met het overwegend onoplettendheid type of het overwegend hyperactief-impulsief type worden    uitgesloten van onderzoek; zie o.a. Bidwell et al., 2007),

(c) IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III.

(d) het afwezig zijn van conduct disorder (CD; o.a. van der Meere et al., 1995 vinden een andere reactie op bekrachtiging voor ADHD met comorbide CD dan voor ADHD alleen) op basis van de DISC-IV (CD) en de VvGK.

(e) het volgens de intakevragenlijst en het GGZ-dossier afwezig zijn van neurologische stoornissen, leerstoornissenen sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden.

(f) geen gebruik van medicatie (die de testresultaten kunnen beïnvloeden) anders dan Methylfenidaat; ter controle van de invloed van psycho-stimulantia op de taakresultaten. Deelnemers die Methylfenidaat gebruiken moeten het gebruik tenminste 24 uur voor elke afspraak (intake- en testafspraken) staken (tot na de afspraak) om volledige ‘washout’ van het medicijn te garanderen (Pelham, Aronoff, Midlam, Shapiro, Gnagy, Chronis, et al., 1999).

 

Controle kinderen worden geworven via lokale basisscholen. Inclusiecriteria voor de controle groep zijn:

(a) scores binnen de normale range (<80ste percentiel) op de ADHD en CD schalen van de ouder- en leerkrachtversie van de VvGK,

(b) IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III; Woordenschat en Blokpatronen.

(c) Afwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden, op basis van de intakevragenlijst.

(d) geen gebruik van medicatie die de testresultaten kunnen beïnvloeden ten tijde van de onderzoeksafspraken.

Om inzicht te krijgen in eventueel aanvullende problematiek (gedrag- en competentieproblemen) van de deelnemers wordt bij de ouders de Gedragvragenlijst voor Kinderen (CBCL) afgenomen. Indien nodig kan hier in de uiteindelijke analyses voor worden gecontroleerd met covariantie analyses.

 

Check ook Manipulatie (de groepen) voor voorbeelden en uitleg.

Hoe kunnen wij jou verder helpen met de werving en selectie van respondenten?

Kom je er niet uit aan de hand van de voorbeelden? Trek dan aan de bel! Want wanneer je geen goede structuur hebt, zal je hier de rest van het traject last van hebben. Wij helpen dit voorkomen! Lees meer over persoonlijke begeleiding. Heb je al een deel van je scriptie geschreven en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier meer over de fases in de scriptiebegeleiding of onze werkwijze.

 

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt