al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Vragenlijsten / Materialen

Alle benodigdheden die je gaat gebruiken tijdens je onderzoek beschrijf je hier. Van vragenlijsten tot materialen. Vaak is het belangrijk dat je bij de meetinstrumenten de betrouwbaarheid en validiteit vermeldt. Meestal vind je deze gegevens in de handleiding van het meetinstrument.

Computer

De computertaken zullen worden afgenomen met een Dell Latitude D530 laptop met Intel Core™ 2 Duo Processor T7250 (2.00 GHz, 1,99GB Ram), schermgrootte: 15 inch. Er wordt een aparte optische muis gebruikt.

Onderzoeksruimte

Een kleine, prikkelarme ruimte op de basisschool en de instellingen.

Verkorte intake-vragenlijst

De verkorte-intake vragenlijst brengt diverse kenmerken van de deelnemers in beeld (zie Dovis, 2008). De vragenlijst bestaat o.a. uit vragen over de aanwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische stoornissen. Verder worden er vragen gesteld over medicatie gebruik, wordt er gevraagd naar het telefoonnummer en e-mailadres van de leerkracht, de behandelgeschiedenis van het kind, kleurenblindheid, hoeveelheid zakgeld per week, Sociaal Economische Status (SES) van de ouders, en ervaring van het kind met computergames en laptops.

Werkgeheugenmaat

CBTT en cijferreeksen van de WISC (allebei voor- en achterwaarts)

Diagnostic Interview Schedule for Children IV (DISC-IV)

De DISC-IV (Ferdinand, Van der Ende & Mesman, 1998; Shaffer et al., 2000) is een gestructureerd diagnostisch interview en genereert DSM-IV diagnoses. Voorlopers van de DISC-IV bleken over voldoende validiteit en betrouwbaarheid te beschikken (Shaffer et al., 2000).

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)

De VvGK is een bewerking van de Amerikaanse “Disruptive Behavior Disorders Rating Scale” (DBDRS; Pillow et al., 1998) en meet kenmerkende symptomen van ADHD, ODD (Oppositional Defiant Disorder) en CD (Conduct Disorder). De vragenlijst bevat 42 items met gedragsomschrijvingen die zijn te herleiden tot vier schalen: Aandachtstekort, Hyperactiviteit/Impulsiviteit, ODD en CD (Oosterlaan et al.). De VvGK kan zowel door ouders als door leerkrachten worden ingevuld, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De vragen worden beantwoord op een vierpuntsschaal ( 0 = ‘helemaal niet’ tot 3 = ‘heel veel’). Een voorbeeldvraag is: “Ergert vaak met opzet anderen”. De betrouwbaarheid van de VvGK is redelijk tot goed; voor de Aandachtstekortschaal á = .92 voor ouders, á = .93 voor leerkrachten; voor de Hyperactiviteit/Impulsiviteitsschaal á = .90 voor ouders en á = .93 voor leerkrachten; voor de ODD schaal á = .90 voor ouders en á = .93 voor leerkrachten; en tot slot voor de CD schaal á = .72 voor ouders en á = .81 voor leerkrachten. De VvGK is valide, met een convergente validiteit van r = .18 tot r = .83 en een divergente validiteit van r = -.16 tot r = -.50. De convergente en divergente validiteit van de VvGK werden onderzocht met behulp van de Child Behavior Checklist, de Teacher Rating Form, en de IOWA Conners Teacher Rating Scale (Oosterlaan et al., 2008).

Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL)

De Child Behavior Checklist/Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL) (Achenbach, 1991; Nederlandse bewerking is van Verhulst, van der Ende, & Koot, 1997) is een gedragsvragenlijst bedoeld voor ouders. Met de CBCL kan worden nagegaan hoe ouders het gedrag van het kind, in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, beoordelen. Door vragen over het kind kan vastgesteld worden welke problemen zij ervaren. De CBCL heeft een goede begripsvaliditeit en een voldoende criteriumvaliditeit en betrouwbaarheid (Evers et al., 2003). Er is voor de CBCL gekozen omdat deze lijst een goede weergave geeft van het dagelijks normale en afwijkende functioneren van de deelnemers in de beleving van de ouders.

Verkorte versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III)

In dit onderzoek nemen we twee subtests van de WISC-III af om de intelligentie van de deelnemers te bepalen; Woordkennis en Blokpatronen. Deze subtesten hebben een goede betrouwbaarheid en correleren hoog met het totale IQ (Sattler, 2001). Woordkennis is een subtest waarbij een kind de betekenis van mondeling aangeboden woorden moet omschrijven, Blokpatronen is een subtest waarbij afbeeldingen van geometrische patronen worden aangeboden die het kind met behulp van tweekleurige blokjes moet naleggen. De minimale normscore van de twee subtests is 1 en de maximale normscore is 19. De afnametijd van deze twee subtests bedraagt ongeveer 20 minuten.

Cadeaukeuzeblad

Het Cadeaukeuzeblad is een blad met ongeveer 30 afbeeldingen van populaire en verkrijgbare cadeaus waarvan kinderen de twee door hun meest gewenste cadeaus mogen omcirkelen.

 

Naast een voorbeeld van vermelding van vragenlijsten en materialen  in je plan van aanpak kun je hier ook voorbeelden vinden van andere scriptie-onderdelen:

 

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Algemene gegeven

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Onderzoeksbeschrijving

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Hoofdvraag en hypothesen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Praktisch en wetenschappelijk belang

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Respondenten (werving en selectie)

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Manipulatie (de groepen)

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Procedure.

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Design en data-analyse

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Alternatieve verklaringen

Klik hier voor een plan van aanpak voorbeeld van: Werk- en taakplanning

Klik hier voor plan van aanpak voorbeeld van: Financiële begroting

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt