Vaste scriptie onderdelen

In een goede scriptie staan over het algemeen altijd een paar vaste onderdelen. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat er vanuit je opleiding of door je begeleider wordt gevraagd bepaalde veranderingen in de standaard opzet van een scriptie te maken.

Houd altijd goed rekening met de eisen vanuit je opleiding of van je begeleider: je scriptie wordt immers door je begeleider beoordeeld aan de hand van voorwaarden die voor elke opleiding anders kunnen zijn. Overleg aan het begin van het scriptieproces met je begeleider welke opzet je aan moet houden, en vraag bijvoorbeeld om een reeds goedgekeurde voorbeeldscriptie.

Hieronder vind je een standaard opzet van een scriptie. Je kunt op elk onderdeel klikken voor meer informatie. Deze opzet geeft je een goed beeld van hoe een scriptie eruit hoort te zien: gebruik deze opzet dan ook als je met je begeleider het gesprek aangaat. Vraag hem of haar op welke onderdelen de nadruk behoort te liggen, en hoe bepaalde onderdelen, zoals het theoretisch kader of de resultatensectie, ingevuld moeten worden.

Samenvatting / Abstract

Inleiding

–          Aanleiding 

–          Probleemstelling

–          Doelstelling

–          Hoofdvraag

–          Onderzoeksvraag

–          Deelvragen

–          Hypothesen

–          Afbakening 

–          Relevantie

Theoretisch kader

Onderzoeksmethoden

Resultaten en Analyse

Conclusie

Discussie

Aanbevelingen

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt