Vind je het lastig om je probleemstelling goed te formuleren? Krijg je de hoofd en-/of deelvragen niet goed op papier? Aangekomen bij het literatuur gedeelte van je scriptie? Volg dan de workshop Scriptieopzet & Theoretisch kader!

 

We beginnen in deze workshop nog even kort bij de basis. De onderwerpen probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag, onderzoeksvraag en deelvragen komen aan bod. We leggen je uit waar een probleemstelling aan moet voldoen, en hoe je tot je deelvragen komt. We halen vervolgens de belangrijke elementen van je onderzoeksvraag en je deelvragen uit je scriptie voor jouw theoretisch kader. Veel studenten weten niet hoe ze literatuur moeten zoeken, lezen, interpreteren en begrijpelijk moeten vertalen in hun eigen woorden. In de workshop Scriptieopzet & Theoretisch Kader gaan we hier op in.

Waarom zou je meedoen?

Een goede opzet is essentieel voor een succesvol verloop van het schrijven van je scriptie. Het is heel vervelend als je pas later, dus tijdens het schrijven van je scriptie, erachter komt dat je de opzet niet goed staat. Het theoretisch kader vormt daarnaast de wetenschappelijke basis van je eigen onderzoek. Het is dan ook van groot belang dat deze basis stevig staat, en dat jij je onderzoek kunt verantwoorden door te verwijzen naar wetenschappelijke literatuur. Ook als je een literatuuranalyse uit gaat voeren, is deze workshop interessant.

Wat gaat we doen?

We praten je stap voor stap door het hele proces van een goede scriptieopzet heen. De onderwerpen probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag, onderzoeksvraag en deelvragen worden behandeld. In het tweede deel van deze workshop leggen we uit wat een theoretisch kader precies is, waarom je het moet schrijven, en natuurlijk hoe je het moet schrijven. Daarbij komt het zoeken van literatuur aan bod, het leren lezen en begrijpen van lastige wetenschappelijke teksten, hoe je verschillende theorieën met elkaar verbindt, en het vertalen van andermans bevindingen in je eigen woorden. Er wordt onder andere uitgelegd wat er precies in een theoretisch kader hoort te staan,  hoe je uit grote hoeveelheden wetenschappelijke informatie de essentie haalt, en wat academisch schrijven inhoudt.

Resultaat

Aan het eind van de avond heb jij een goede basis met een goed onderbouwde opzet en jij weet over welke onderwerpen je literatuur moet gaan zoeken. Je weet nu hoe je het schrijven van je theoretisch kader moet aanpakken. We houden rekening met de specifieke voorwaarden die jouw opleiding of begeleider stelt aan een scriptieopzet. Je zal merken dat je nu helder voor ogen hebt waar je mee bezig bent.

Kosten

De kosten voor de workshop Scriptieopzet & Theoretisch Kader zijn €69,50 p.p. Je krijgt hiervoor een workshop van 4 uur. Je zit met maximaal 8 medestudenten in een workshop.

Regel je zelf een eigen groep (minimaal vijf mensen) voor de workshop? Dan betaalt iedereen € 59,50 in plaats van € 69,50!

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt