Karin

Ik liep vast met een onderzoek voor de module diagnostiek van mijn opleiding HBO Toegepaste Psychologie, waarbij statistische analyses een onderdeel vormden. Ik heb van Afstudeerbegeleider hulp gekregen bij het opstellen van de juiste hypotheses en de keuze van statistische analyses passende bij het onderzoek. Ik heb tips gekregen over het opstellen van digitale enquêtes met Survey Monkey. Mijn begeleider heeft mij uitleg gegeven over het verwerken en analyseren van de data in het programma SPSS. Het resultaat van de begeleiding was dat ik een gedegen en kloppend onderzoeksvoorstel in kon dienen, een goed verzorgde enquête kon rond sturen aan mijn doelgroep en dat ik mijn onderzoek ook op statistisch gebied met goed gevolg kon afronden (cijfer 8). Tevens ben ik door het geduld en de begrijpelijke uitleg, van mijn begeleider iets meer gaan begrijpen van statistische analyses. Afstudeerbegeleider geeft goede professionele begeleiding, waarbij veel aandacht was voor vraag en het niveau van de klant. Er was een goede balans tussen eigen inbreng en de geboden begeleiding. Ik heb er veel van opgestoken want over elke vraag moest ik eerst zelf nadenken. Ik vond het heel prettig om mijn begeleider als back-up te hebben tijdens de uitvoering van het onderzoek en ik mocht hem altijd benaderen voor vragen.

Canan

Ik wist niet hoe ik de resultaten van de enquêtes moest verwerken en of mijn resultaten wel klopten met de hoofdvraag en deelvragen. Afstudeerbegeleider heeft mij geholpen bij het analyseren van mijn resultaten. Ook hebben we mijn deelvragen anders geformuleerd zodat het klopte met de enquête vragen en de resultaten. Ik ben zo goed opgevangen. Ik kon mijn begeleiding ook na de consulten per mail bereiken en hij reageerde gelijk. Ik ben erg blij met Afstudeerbegeleider, ik wou dat ik ze eerder had gevonden, zonder hen had ik het niet gered.

Martin & Hans

Wij zijn twee middelbare school docenten. We doen de opleiding tot master economie op de HVA, aangezien we graag ook de bovenbouw havo en vwo lesgeven en dus eerstegraads moeten zijn opgeleid. Het probleem was dat er onvoldoende begeleiding is voor vooral SPSS, maar ook in het schrijven van een onderzoek. Vandaar dat we contact hebben opgenomen met Afstudeerbegeleider. Het resultaat van de begeleiding bij Afstudeerbegeleider was dat wij het SPSS programma helemaal door hadden na twee afspraken met een statistiekbegeleider. We kijken er met een zeer goed gevoel op terug, de begeleider was zo duidelijk en zo to the point, dat we meteen weer verder konden met het onderzoek.

Daphne

Wat was er aan de hand toen je bij afstudeerbegeleider kwam?
Ik ben bij afstudeerbegeleider terecht gekomen omdat ik veel moeite had met het halen van
een statistiektentamen. Na een aantal hertentamens was ik er klaar mee en besloot hulp te zoeken. Bij Afstudeerbegeleider hebben ze mij geholpen om echt daadwerkelijk te begrijpen waar je het over hebt bij statistiek. Aangezien ik een student ben aan de hogere hotelschool, krijgen wij echt alleen de basis principes van het vak, maar dit moet je wel goed kunnen beheersen. Ik heb in totaal vier sessies gehad en in deze sessies zijn we weer bij het begin begonnen en hebben we dit langzaam uitgebreid. Uiteindelijk voelde ik mij veel zekerder over mijn kennis en zo ging ik ook mijn tentamen in. Ik heb inmiddels mijn cijfer terug gekregen en waar ik de eerste keer ben begonnen met een 1.5, naar een 2,
naar een 4, ben ik nu geëindigd met een 8.1! Ik vond het erg fijn om één op één begeleiding te krijgen, in een meer relaxte omgeving waar je alles drie keer kunt vragen zonder dat je begeleider daar gek van wordt. Er word echt tijd voor je genomen.

Miriam

Ik doe een master in Health Professions Education en liep vast bij een statistiekopdracht die op korte termijn moest worden ingeleverd. Het ging om het uitvoeren van een multipele regressie analyse. Afstudeerbegeleider heeft mij individuele ondersteuning geboden bij mijn opdracht. Ik heb informatie gekregen bij de verschillende stappen van de analyse. Dit zorgde voor beter begrip en verduidelijking van de opdracht. Ik kon de opdracht daardoor zelfstandig beter uitwerken. Het contact was prettig en op maat; het belangrijkste voor mij was de gezamenlijke ‘check’ van het proces met een deskundige, waardoor ik wist dat ik op de goede weg zat.

Anonieme student

Voor mijn studie psychologie moest ik een binaire logistische regressie doen met als methode stepwise backwards LR. Aangezien dit voor mij geheel nieuwe materie was, wist ik niet zo goed hoe ik de scores moest interpreteren. Ik kwam met behulp van het handboek SPSS heel ver, maar niet ver genoeg. De afstudeerbegeleider heeft in hele klare Jip en Janneke taal uitgelegd wat een log is, hoe een binaire logistische regressie werkt en wat de uitkomsten betekenen. Hij maakte veel tekeningetjes wat het allemaal nog helderder en inzichtelijker maakte. Hij heeft mij wat algemene kennis bijgebracht over SPSS en het is mij, na vijf jaar, eindelijk duidelijk geworden wanneer ik welke toets moet gebruiken. Daarnaast hebben wij samen wat nieuwe berekeningen kunnen doen. Ik ben nu mijn resultatensectie aan het schrijven en merk dat ik ook echt snap wat ik schrijf! Ik vond het erg prettig. We hebben hard gewerkt. De begeleider heeft antwoord gegeven op mijn vragen en voelde precies aan wat ik nog dieper uitgelegd moest krijgen om het echt goed te kunnen begrijpen.

Jelle

Ik studeer Bèta-gamma met als major neurobiologie. Door het missen van een statistiek vak vorig jaar liep ik erg achter en het lukte mij niet om dit zelf in te halen. Bij afstudeerbegeleider werd mij in twee consulten van twee uur de basis van statistiek en het statistiekprogramma R Studio uitgelegd. Het resultaat was dat ik een stuk beter in de stof zat. Het tentamen heb ik uiteindelijk toch niet gehaald maar dat was vooral omdat ik te laat aan de bel trok. Desondanks kijk ik positief terug op mijn begeleiding. Er is mij precies uitgelegd wat ik nodig had om de rest van de stof te kunnen begrijpen.

Shahid

Ik was bezig met de laatste fase van scriptie voor een postdoctorale opleiding, waarbij ik een aantal vragen had over de interpretatie van de statistische resultaten van mijn onderzoek. Mijn begeleider heeft met mij de doelstelling van het onderzoek en de bijbehorende resultaten geanalyseerd en mij op deskundige wijze ondersteund bij de interpretatie van de resultaten. Op basis hiervan heb ik betere duiding kunnen geven aan de resultaten van mijn onderzoek. Door de begeleiding heb ik een beter inzicht verkregen in de statistiek en de relevante beperkingen van het onderzoek die naar voren zijn gekomen uit de statistische analyse. Ik heb de begeleiding als zeer efficiënt, aangenaam en deskundig ervaren. Het was fijn om een deskundig persoon te laten meekijken zodat ik uiteindelijk op een betere manier mijn scriptie kon verdedigen en ik kan het dan ook aanraden aan eenieder die ondersteuning zoekt bij het uitvoeren en interpreteren van statistisch onderzoek.

Guus

Ik had hulp nodig bij het formuleren van de vraag, methode, opzet van mijn onderzoek en de indeling van mijn afstudeerrapport. Afstudeerbegeleider heeft mij begeleiding gegeven door middel van consulten en feedback gesprekken en het nakijken van geschreven stukken. Het resultaat was een goed gekeurd plan van aanpak, structuur in het rapport, goede verantwoording methodologie en een goedgekeurd conceptrapport. Ik heb effectieve begeleiding gehad en ben zeer tevreden. Tijdens de opleiding was ik niet goed voorbereid op het afstuderen met name het onderzoeksgedeelte. Dit begeleidingstraject heeft geholpen dit recht te trekken.

Anonieme student

Inmiddels ben ik, mede dankzij de hulp van de begeleiders van afstudeerbegeleider, afgestudeerd. Afstudeerbegeleider heeft me geholpen met het opzetten van het onderzoek, het uitschrijven van het onderzoeksvoorstel en het uitwerken van het onderzoeksvoorstel in de vorm van een afstudeeronderzoek. Daarnaast boden ze mij hulp bij SPSS/data analyses en het perfectioneren van de onderzoeksvragen. Kortom: afstudeerbegeleider heeft mij geholpen van A tot Z. Na 2 jaar aanmodderen hebben zij ervoor gezorgd dat, door middel van de deskundige en altijd beschikbare begeleiding, ik eindelijk ben afgestudeerd met een mooi cijfer. Mijn vaste begeleidster Bobby deed ontzettend veel moeite om mij bij te staan in een proces waarin ik meerdere keren heb overwogen om de handdoek in de ring te gooien. Kortom: ik kan de hulp van afstudeerbegeleider aan een ieder die problemen heeft met afstuderen aanraden, hun expertise helpt je te slagen!