Persoonsgegevens die worden verwerkt

Op de website van Afstudeerbegeleider worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dat verband kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd . Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

Ook kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Afstudeerbegeleider en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Afstudeerbegeleider hebt verstrekt. Wij kunnen dan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Gebruik van persoonsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Afstudeerbegeleider gebruikt deze informatie ook om de werking van haar website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door Afstudeerbegeleider niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Afstudeerbegeleider alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, door middel van cookies, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Afstudeerbegeleider heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen berichten via social media

De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daar zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes bevatten cookies.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Twitter en van Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code. Ook hier heeft Afstudeerbegeleider geen invloed op. Wij hebben aan Linkedin, Twitter en Facebook ook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief

Afstudeerbegeleider biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Afstudeerbegeleider sturen door middel van onze contactpagina. Afstudeerbegeleider zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser

Bescherming van uw gegevens

Afstudeerbegeleider neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar en professioneel beveiligd hosting platform om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Aanpassen privacyverklaring

Afstudeerbegeleider behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding