Iedere student loopt tegen specifieke problemen aan. Wij passen onze werkwijze dan ook aan jouw behoeften aan. Globaal komt dit op het volgende neer:

Wat we voor je kunnen betekenen hangt natuurlijk af van waar jij tegen aanloopt en hoe complex je scriptie of opdracht is. In het algemeen spreken we telkens 1 consult (academisch uur van 50 minuten) af. We plannen afspraken in als je bijvoorbeeld vragen hebt, vast zit, je resultaten wil bespreken of graag een stok achter de deur wilt hebben. Ook plannen we tijd in als je graag wilt dat we je voortgang bewaken, of je stukken nakijken en van feedback voorzien. De ervaring leert dat veel studenten vanuit hun opleiding of van hun begeleider vage of minimale feedback krijgen. We kunnen daar samen naar kijken en de feedback voor jou inzichtelijk proberen te maken, zodat je weer verder kan.

Eerste consult (1 à 2 uur)

Tijdens de eerste afspraak bespreken we inhoudelijk jouw scriptie of opdracht. We geven feedback op je hoofd- en deelvragen,  opbouw en structuur. Ook stellen we een tijdsschema op als jij daar behoefte aan hebt. We geven je enkele concrete opdrachten, zoals het zoeken en verwerken van benodigde literatuur, het toepassen van relevante modellen of het uitwerken van je conceptueel model. Je kunt dus meteen aan de slag.

Scriptieopzet maken

Na de eerste consult ben jij bezig geweest om je hoofd- en deelvragen verder uit te werken en eventueel hypothesen te formuleren. Hierop geven wij jou wederom feedback en (indien nodig) stellen we met jou een mail op naar je begeleider zodat je zeker weet of je in de goede richting zit.

Theoretisch kader uitwerken

Staat de opzet van je scriptie, met een aanleiding, een probleemstelling, een doelstelling en goed uitgewerkte hoofd- en deelvragen, dan kun je aan de gang met je theoretisch kader. In dit onderdeel van je scriptie geef je de theoretische onderbouwing voor je eigen onderzoek aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Wij helpen je met het zoeken, begrijpend lezen, uitwerken en verbinden van de theorieën die je voor jouw scriptie nodig hebt.

Spoedcursus data-analyse (3 à 5 uur)

Moet je met SPSS werken maar loop je daar zelf mee vast, dan zorgen we eerst dat je goed begrijpt waar je mee bezig bent. Je volgt een korte cursus, klassikaal of individueel, waarin de basisprincipes van SPSS worden besproken. Denk daarbij aan vragen zoals: “Wat is nou de standard error?”, “Wat betekent significantie?” en ”Welke toets moet ik wanneer toepassen, en waarom?”. Je zal merken dat de belangrijke zaken al binnen enkele uren op hun plek gaan vallen.

Als de basisprincipes van SPSS duidelijk zijn, leggen we je het programma concreet uit. Je leert  hoe het programma in elkaar zit en wanneer je op welke knop moet drukken. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld dataset, waarmee we samen met jou enkele oefenopdrachten uitvoeren. Thuis kun je met deze voorbeeld dataset verder oefenen om het programma nog beter in de vingers te krijgen. Als je namelijk weet waarom je een bepaalde toets uitvoert, is het ook makkelijker te begrijpen hoe je die precies uitvoert. Je krijgt een overzichtelijke en simpele uitleg waardoor je binnen de kortste keren weet wat je moet weten, en jouw eigen opdracht dus ook snel en gemakkelijk uit kunt voeren.

Onderzoek doen

Als je voor je scriptie zelf een onderzoek moet uitvoeren, helpen we je bij het opstellen van een enquête of het bedenken van interviewvragen. Ook kunnen we je adviseren in het gebruik van onderzoeksmethoden, het verantwoorden van je gekozen onderzoek en het beschrijven van de validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit daarvan. Als je eenmaal je resultaten binnen hebt, begeleiden we je in het uitwerken en analyseren daarvan.

Conclusie en afronding

In de afrondende fase van het scriptie schrijven bieden we de laatste ondersteuning. Samen bekijken we welke deelconclusies je op basis van je bevindingen kunt trekken, en wat de hoofdconclusie van je scriptie is. We kunnen je gehele stuk een laatste keer van feedback voorzien, je in contact brengen met een professionele nakijkservice waar je jouw scriptie kunt laten redigeren.

Vooraf gratis kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek van een half uur(telefonisch of op kantoor) leren we elkaar kennen en wordt  jouw scriptie, opdracht of tentamen globaal doorgesproken. Als we een beeld hebben van waar je tegenaan loopt, bepalen we hoe je verder kunnen helpen. In dit gesprek kun jij ook alle specifieke eisen die er vanuit jouw opleiding aan de opdracht gesteld worden kenbaar maken, en je individuele situatie en wensen met ons bespreken. De keuze voor een los consult of scriptiecheck is afhankelijk van de hoeveelheid hulp en begeleiding die je nodig hebt of van bijvoorbeeld je kennis van SPSS (indien dat nodig is voor jouw opdracht). Kijk in het menu bij Tarieven voor de specificaties.