Wat is de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard, ontwikkeld door Kaplan en Norton in 1992, komt veelvuldig terug in bedrijfsanalyses en scripties. Het is een techniek om een organisatie op een strategische manier te beoordelen of te sturen, door te kijken naar verschillende indicatoren en deze te integreren. Vaak wordt in organisaties alleen een strategie geformuleerd, zonder dat duidelijk wordt hoe deze moet worden toegepast. De balanced scorecard maakt het daarom mogelijk om de visie en missie van een organisatie te vertalen naar een samenhangend geheel van prestatie- en actiegerichte maatstaven die de basis vormen voor een strategisch management beoordelingssysteem.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Check dan onze:

In praktijk houdt dit in dat er een overzicht van het prestatieniveau van een organisatie wordt gemaakt over 4 verschillende perspectieven. Hierbij wordt ook gekeken naar de gestelde doelen, maatstaven en targets, zodat duidelijk wordt waar de organisatie op dat moment staat en wat er allemaal nodig is om de gestelde doelen te bereiken. De 4 voorgestelde perspectieven zijn:

  • Financial – Hier worden de belangrijkste financiële targets en maatstaven behandeld, zoals operating income, return on investment en economic value added.
  • Customer – Hier komen de belangrijkste doelen en maatstaven die te maken hebben met de klantgroepen en marktsegmenten terug, zoals scores van klanttevredenheid, retentie ratio’s of marktaandeel.
  • Internal Business Processes – Bij dit perspectief draait het om de kritieke processen waarin de organisatie moet uitblinken en de maatstaven die daarmee te maken hebben, zoals kwaliteit, nieuwe productontwikkelingen, kosten of de reactietijd.
  • Learning and Growth – In dit laatste perspectief draait het om de infrastructuur die nodig is voor de organisatie om op lange termijn groei te bereiken, bijvoorbeeld om het opleiden en de tevredenheid van het personeel of de aanwezigheid van informatiesystemen.

Alle 4 de perspectieven dienen goed met elkaar geïntegreerd te worden zodat ze samenwerken in het bereiken van de gestelde doelen en een duidelijk beeld vormen van het huidige prestatieniveau van een organisatie.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Check dan onze:

De Balanced Scorecard aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond (tot 22:00) bereikbaar via Whatsapp of 020 – 752 2702

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Check dan onze:

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding