Balanced Scorecard

Organisaties beoordelen en sturen

Wat is de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard, ontwikkeld door Kaplan en Norton in 1992, komt veelvuldig terug in bedrijfsanalyses en scripties. Het is een techniek om een organisatie op een strategische manier te beoordelen of te sturen, door te kijken naar verschillende indicatoren en deze te integreren. Vaak wordt in organisaties alleen een strategie geformuleerd, zonder dat duidelijk wordt hoe deze moet worden toegepast. De balanced scorecard maakt het daarom mogelijk om de visie en missie van een organisatie te vertalen naar een samenhangend geheel van prestatie- en actiegerichte maatstaven die de basis vormen voor een strategisch management beoordelingssysteem.

Hoe zit de Balanced Scorecard in elkaar

In praktijk houdt dit in dat er een overzicht van het prestatieniveau van een organisatie wordt gemaakt over 4 verschillende perspectieven. Hierbij wordt ook gekeken naar de gestelde doelen, maatstaven en targets, zodat duidelijk wordt waar de organisatie op dat moment staat en wat er allemaal nodig is om de gestelde doelen te bereiken. De 4 voorgestelde perspectieven zijn:

 • Financial – Hier worden de belangrijkste financiële targets en maatstaven behandeld, zoals operating income, return on investment en economic value added.
 • Customer – Hier komen de belangrijkste doelen en maatstaven die te maken hebben met de klantgroepen en marktsegmenten terug, zoals scores van klanttevredenheid, retentie ratio’s of marktaandeel.
 • Internal Business Processes – Bij dit perspectief draait het om de kritieke processen waarin de organisatie moet uitblinken en de maatstaven die daarmee te maken hebben, zoals kwaliteit, nieuwe productontwikkelingen, kosten of de reactietijd.
 • Learning and Growth – In dit laatste perspectief draait het om de infrastructuur die nodig is voor de organisatie om op lange termijn groei te bereiken, bijvoorbeeld om het opleiden en de tevredenheid van het personeel of de aanwezigheid van informatiesystemen.

Alle 4 de perspectieven dienen goed met elkaar geïntegreerd te worden zodat ze samenwerken in het bereiken van de gestelde doelen en een duidelijk beeld vormen van het huidige prestatieniveau van een organisatie.

Hoe kunnen wij jou helpen bij de Balanced Scorecard?

De Balanced Scorecard aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

Balanced Scorecard
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

 • Amsterdam
 • Maassluistraat 2
 • 1062 GD Amsterdam
 • Den Haag
 • Johanna Westerdijkplein 75
 • 2521 EN Den Haag
 • Utrecht
 • Arthur van Schendelstraat 650
 • 3511 MJ Utrecht