Modellen

De meeste voorkomende modellen in scripties

Wanneer je gaat afstuderen, verwacht de opleiding dat er een scriptie geschreven wordt waarin verschillende methodes en modellen verwerkt worden. Dit klinkt allemaal logisch maar het komt vaak voor dat studenten hier de weg kwijt raken.


Er zijn verschillende modellen die gebruikt kunnen worden voor interne- of externe analyse in de scriptie. Hieronder een aantal van de meest voorkomende modellen:

4-P Model / Marketing Mix

De 4P's een andere naam is de Marketing Mix, bestaan uit 4 factoren die sterk met elkaar verbonden zijn. Dit zijn de 4 P's die een organistatie tot haar beschikking heeft om de markt waarin zij actief is te bespelen.

7S-model (McKinsey)

Het 7S-model wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te kunnen analyseren aan de hand van 7 verschillende factoren. Het is model ontworpen is door medewerkers van het consultancy bureau McKinsey.

Abell model

Het Abell model kan gebruikt worden voor het strategische beleid van een organistatie maar ook om een afbakening te maken van het werkterein van de organisatie. Er wordt gekeken welke technologie├źn gebruikt worden.

Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard komt veelvuldig terug in bedrijfsanalyses en scripties. Het is een techniek om een organisatie op een strategische manier te beoordelen of te sturen.

BCG-Matrix

De Boston Consultancy Group Matrix, ook wel de Growth matrix genoemd, is een hulpmiddel waarmee organistatie shun producten of bedrijfeenheden kunnen analyseren.

DESTEP / DEPEST

Het DESTEP model maakt deel uit van de externe analyse en is onderdeel van het marketingplan en de situatieanalyse. Het model wordt gebruikt om de externe omgegeving uitvoerige in kaart te brengen.

GAP-Model / SERVQUAL

Het GAP-model van Service Quality is ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverling en eventuele tekortkoming in kaart te brengen. Het bestaat uit de 5 meest belangrijke dimensies van kwaliteit.

Greinier model

Het Greinier model wordt vaak toegepast op jonge en snelgroeiende ondernemingen. Volgens het model doorloopt een organisatie verschillende opeenvolgende fasen, die steeds worden afgewissel door een korte crisis.

Porter's 5 krachten model

Dit model wordt gebruikt bij het scrhijven van een concurrentie analyse. Deze analyse bestaat uit een concurrenten-analyse en de mate van concurrentie binnen de bedrijfstak.

Product life cycle

De product life cycle beschrijft de verschillende fases waar een product doorheen loopt na introductie in een markt.

SWOT-model

Het SWOT-model, een andere naam voor sterkte-zwakteanalyse, is een van de meeste gebruikte modellen in scripties en rapporten. Het wordt gebruikt om de huidige stand van zaken binnen een organisatie aan te geven.

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht