Greinier Model

Verschillende opeenvolgende fases

Wat is het Greinier model

Het Greinier model wordt vaak toegepast op jonge en snelgroeiende ondernemingen. Volgens het Greinier model doorloopt een organisatie verschillende opeenvolgende fasen, die steeds worden afgewisseld door een korte crisis. Zo’n crisis dwingt een organisaties tot verdere ontwikkeling in de vorm van structuurwijziging. Om hier goed op in te spelen, dienen organisaties inzicht te krijgen in deze fasen van groei en crisis. Er zijn verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in deze fasen omdat er verschillende soorten stijlen van management en organisatiestructuren effectief zijn tijdens deze verschillende fasen.

Hoe zit het Greinier model in elkaar

Fase 1: Creativiteit

De ontwikkeling van Product en Markt. Er wordt hard gewerkt door de oprichters en meestal verdienen deze weinig en hebben ze de leiding. Wanneer de organisatie groeit, wordt de organisatie complexer en belanden ze in een crisis. Dit zorgt ervoor dat de oprichters de organisatie niet meer kunnen leiden.

Fase 2: Dirigeren

Er komt een nieuwe leiding: de directie. Dan is er vaak sprake van top-down management. Dit betekent voor de groei dat de organisatie complexer wordt. In een zekere crisis betekent het dat de directie de organisatie niet meer kan leiden doordat er teveel activiteiten zijn.

Fase 3: Delegeren

Er is een nieuwe gedecentraliseerde organisatiestructuur, waarbij de besluiten op operationeel niveau worden genomen door de verantwoordelijke mensen. Daarbij grijpt de directie eigenlijk zelden is en gaat strategisch te werk. Wanneer er sprake is van groei, verliest de directie de controle, omdat iedereen zelf de beslissingen neemt. Bij een crisis is er helemaal geen controle meer.

Fase 4: Coördineren

Nieuwe regels worden ingesteld die de stafmedewerkers en de ondersteunende functies dienen te handhaven. Bijvoorbeeld een het bepalen van een rendement voor een productgroep. Wanneer er sprake is van groei dan wordt de organisatie te bureaucratisch en wanneer en sprake is van een crisis hebben de bestaande regels de organisatie inflexibel gemaakt.

Fase 5: Samenwerken

Toezicht en controle valt voor een groot deel weg, doordat er een overlap komt in functies is en er een vorm van matrixorganisatie ontstaat. De organisatie kan alleen nog groeien door externe partijen omdat er door middel van de groei een eindpunt bereikt is.

Fase 6: Allianties

Er ontstaat groei door middel van allianties, netwerken van externe organisaties.

Hoe kunnen wij jou helpen met het Greinier model?

Het Greinier model aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

Greinier Model
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht