4-P Model / Marketing Mix

Product, Prijs, Plaats en Promotie

Wat is het 4P-model

De 4 P’s, ook wel de Marketing Mix, bestaan uit 4 factoren die sterk met elkaar verbonden zijn. Traditioneel zijn dit de 4 P’s die een organisatie tot haar beschikking heeft om de markt waarin zij actief is te bespelen, namelijk ‘Product, Prijs, Plaats en Promotie.’ De 4 P’s kunnen door een organisatie gebruikt worden om een uitgebreide marketingstrategie op te zetten. Hierbij is het van belang dat ze allemaal goed op elkaar afgestemd zijn, een sterk gepromoot product moet bijvoorbeeld ook de juiste distributiekanalen hebben om de klanten te zo goed mogelijk te bereiken.

Hoe zit het 4P-model in elkaar

Product

Het product bestaat uit datgene wat de organisatie ontwikkeld heeft om aan de behoefte van de klant te voldoen. Dit kan een tastbaar item zijn zoals een rekenmachine, maar ook een ontastbare dienst zoals bijvoorbeeld scriptiebegeleiding of een kappersbeurt. Een organisatie heeft vaak meerdere producten en diensten om in meerdere behoeftes te voorzien.

Prijs

De prijs is het bedrag dat de klanten aan de organisatie moeten betalen in ruil voor het product of de dienst. Om een goede hoogte van de prijs te bepalen, moet ten minste gekeken worden naar de kosten, de prijzen van concurrenten en de invloed van prijsveranderingen op de vraag van de klanten. Uiteindelijk heeft de prijs invloed op de omzet die een organisatie draait. Het is dus een belangrijk instrument dat cruciaal is in de marketingstrategie.

Plaats

Plaats in de Marketing Mix staat voor het aanbieden van het product of de dienst op de plaats waar het voor klanten makkelijk te bereiken is. Dit betekent niet alleen de plaats van verkoop, maar ook de distributie ernaar toe. Er zijn verschillende strategieën van belang hierbij, zoals de keuze voor het transport en welke en hoeveel verkooppunten te gebruiken.

Promotie

De promotie vertegenwoordigt alle communicatiemiddelen (de Promotie Mix) die een organisatie inzet om informatie te verstrekken over het product of de dienst aan haar klanten. Dit kan op talloze manieren (adverteren, direct marketing, sales promotion) en via verschillende kanalen, zoals TV, email, billboards, folders, etc.

Naast de bekende 4 P’s worden er tegenwoordig soms nog andere elementen aan de Marketing Mix toegevoegd, zoals Personeel, Proces of Physical Evidence. Ook voor deze elementen geldt dat ze goed op elkaar afgestemd moeten zijn voor de organisatie om het meest effectief te zijn.

Hoe kunnen wij jou helpen met het 4P-model?

Het 4P-model aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

4-P Model / Marketing Mix
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht