Porter's 5 krachten model

Concurrentie analyse

Wat is het Porter’s 5 krachten model

Dit model wordt gebruikt bij het schrijven van een concurrentie analyse. Deze analyse bestaat uit een concurrenten-analyse en de mate van concurrentie binnen de bedrijfstak. Het model geeft een overzicht van de factoren die de aantrekkelijkheid oftewel de winstgevendheid van een bedrijfstak of markt beïnvloeden. Het is een strategisch marketing model waarmee de ondernemer in staat is de strategie van een onderneming af te stemmen op de aantrekkelijkheid van de markt. Daarnaast kan het een belangrijk onderdeel uitmaken van het marketingplan. De vijf krachten die deze winstgevendheid beïnvloeden zijn hieronder beschreven.

Hoe zit het Porter’s 5 krachten model in elkaar

Macht van leveranciers: Deze factoren hebben een invloed op de onderhandelingspositie van de onderneming. Het heeft onder andere invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van de onderneming.

 • Zijn er veel of weinig leveranciers op de markt actief?
 • Welke invloed oefenen zij uit op de bedrijfstak?
 • Welke kosten zijn er verbonden aan het overstappen naar andere leveranciers?
 • In welke mate is het product gestandaardiseerd?
 • Is er een mogelijkheid om zelf het product te produceren?

Macht van afnemers: De factoren kunnen invloed uitoefenen op de onderhandelingspositie van een afnemer en hebben invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van de onderneming. De volgende factoren kunnen daarbij worden onderzocht:

 • Wat is de opbrengst voor de afnemer?
 • Kan er een betere prijs worden bedongen bij een grotere afname?
 • Welk belang heeft de afnemer bij het kopen van het product?
 • In welke mate is de koper geïnformeerd?

Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn: In welke mate zijn substituut producten beschikbaar? Een substituut is met name een bedreiging wanneer deze een duidelijke prijs-prestatieverhouding verbetering met zich meebrengt.

Dreiging van nieuwe toetreders tot de markt: In hoeverre het mogelijk is om een markt te betreden wordt onder andere beïnvloed door: schaalvoordelen, overstapkosten, kapital, overheid, gevestigde merken en toegang tot distributiekanalen.

Interne concurrentie van spelers op de markt: Denk dan aan vragen zoals of er een hevige concurrentiestrijd aan de orde is of helemaal geen concurrentie De mate van interne concurrentie is een belangrijke indicatie van de aantrekkelijkheid van een markt.

Het model kan goed gebruikt worden om een evaluatie te maken van de strategische positie van een organisatie.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het Porter’s 5 krachten model?

De Product Life Cycle aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

Porter's 5 krachten model
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

 • Amsterdam
 • Maassluistraat 2
 • 1062 GD Amsterdam
 • Den Haag
 • Johanna Westerdijkplein 75
 • 2521 EN Den Haag
 • Utrecht
 • Arthur van Schendelstraat 650
 • 3511 MJ Utrecht