Wat is het Porter’s 5 krachten model

Dit model wordt gebruikt bij het schrijven van een concurrentie analyse. Deze analyse bestaat uit een concurrenten-analyse en de mate van concurrentie binnen de bedrijfstak. Het model geeft een overzicht van de factoren die de aantrekkelijkheid oftewel de winstgevendheid van een bedrijfstak of markt beïnvloeden. Het is een strategisch marketing model waarmee de ondernemer in staat is de strategie van een onderneming af te stemmen op de aantrekkelijkheid van de markt. Daarnaast kan het een belangrijk onderdeel uitmaken van het marketingplan. De vijf krachten die deze winstgevendheid beïnvloeden zijn hieronder beschreven.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Check dan onze:

Macht van leveranciers: Deze factoren hebben een invloed op de onderhandelingspositie van de onderneming. Het heeft onder andere invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van de onderneming.

  • Zijn er veel of weinig leveranciers op de markt actief?
  • Welke invloed oefenen zij uit op de bedrijfstak?
  • Welke kosten zijn er verbonden aan het overstappen naar andere leveranciers?
  • In welke mate is het product gestandaardiseerd?
  • Is er een mogelijkheid om zelf het product te produceren?

Macht van afnemers: De factoren kunnen invloed uitoefenen op de onderhandelingspositie van een afnemer en hebben invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van de onderneming. De volgende factoren kunnen daarbij worden onderzocht:

  • Wat is de opbrengst voor de afnemer?
  • Kan er een betere prijs worden bedongen bij een grotere afname?
  • Welk belang heeft de afnemer bij het kopen van het product?
  • In welke mate is de koper geïnformeerd?

Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn: In welke mate zijn substituut producten beschikbaar? Een substituut is met name een bedreiging wanneer deze een duidelijke prijs-prestatieverhouding verbetering met zich meebrengt.

Dreiging van nieuwe toetreders tot de markt: In hoeverre het mogelijk is om een markt te betreden wordt onder andere beïnvloed door: schaalvoordelen, overstapkosten, kapital, overheid, gevestigde merken en toegang tot distributiekanalen.

Interne concurrentie van spelers op de markt: Denk dan aan vragen zoals of er een hevige concurrentiestrijd aan de orde is of helemaal geen concurrentie De mate van interne concurrentie is een belangrijke indicatie van de aantrekkelijkheid van een markt.

Het model kan goed gebruikt worden om een evaluatie te maken van de strategische positie van een organisatie.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Check dan onze:

De Product Life Cycle aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Check dan onze:

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding