SWOT-model

Sterkte-zwakteanalyses

Wat is het SWOT-model

Het SWOT-model, een andere naam ervoor is een sterkte-zwakteanalyse, is een van de meest gebruikte modellen in scripties en rapporten. Het wordt gebruikt om de huidige stand van zaken van een organisatie weer te geven en de strategie van een organisatie te bepalen. Het is vaak een onderdeel van een groter bedrijfs- of marketingplan, met als doel om de strategie voor de toekomst te formuleren.

Hoe zit het SWOT-model in elkaar

Het model bestaat uit een analyse van de sterke en zwakke punten van een organisatie aan de interne kant en de kansen en bedreigingen waarmee het in de externe omgeving te maken kan krijgen. Bij het opstellen van de SWOT-analyse is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze invloeden van binnen de organisatie en die van buitenaf, dit gaat nog weleens fout. De sterke en zwakke punten zijn echt kenmerken van de organisatie zelf, of van het product of de dienst die het levert. Er wordt vaak gekeken naar hoe de organisatie presteert ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen draaien echt alleen om de externe invloeden in de markt waaraan de organisatie, of het te leveren product of de dienst, onderhevig is.

Hierna kunnen vervolgens makkelijk de aan te bevelen strategie├źn worden bepaald. De belangrijkste elementen uit de SWOT-analyse worden dan vaak samengevat en aan elkaar gelinkt in een confrontatie-matrix. Aan de combinatie sterkte met kans wordt een offensieve groeistrategie toegeschreven om ze optimaal uit te buiten, daarentegen kunnen sterktes die bedreigd worden het beste verdedigd worden om ze te beschermen tegen de externe invloeden. De combinatie zwakte met kans biedt de organisatie de mogelijkheid om zichzelf of het product te verbeteren, terwijl er bij een zwakte en bedreiging goed gekeken moet worden of het een kwestie is van overleven of dat het beter is om het desbetreffende gedeelte af te stoten.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het SWOT-model?

Het SWOT-model aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

SWOT-model
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht