7S-Model (McKinsey)

Prestaties van een organistatie analyseren

Wat is het 7s-model (McKinsey)

Het 7S-model, dat ontworpen is door medewerkers van het consultancy bureau McKinsey, wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te kunnen analyseren aan de hand van 7 verschillende factoren. In het Engels beginnen al deze factoren met een S, vandaar de naam het 7S-model. Het model kan goed gebruikt worden om verandering in de interne omgeving van een organisatie te analyseren en te monitoren. Van belang zijn dan de onderlinge relaties en de samenhang van deze 7 verschillende organisatiefactoren. Het idee is dat als ze allemaal dezelfde kant op wijzen, ze elkaar en de organisatie in zijn geheel versterken.

De 7 verschillende factoren zijn op te delen in 3 harde en 4 zachte factoren. De harde factoren zijn het gemakkelijkst te beïnvloeden door het management en omvatten de strategische formuleringen, de communicatie- en informatielijnen die door de organisatie lopen en de IT systemen die de het gebruikt. De zachte elementen zijn moeilijker te beschrijven, zijn vaak ontastbaar en hebben meer met de cultuur van een organisatie te maken. Denk hierbij aan de gehanteerde managementstijl, de gedeelde waardes en de belangrijkste vaardigheden binnen de organisatie. Hieronder worden de 7 elementen kort uiteengezet.

Hoe zit het 7s-model (McKinsey) in elkaar

Strategie

Beschrijft de lange termijndoelen van de organisatie en de manier waarop deze bereikt dienen te worden.

Structuur

Geeft de manier waarop de organisatie is georganiseerd en wie aan wie verantwoording moet afleggen.

Systems

Omvat alle denkbare systemen, als ook de procedures en werkwijzen van het personeel.

Shared Values

Staat voor de gezamenlijke bedrijfsopvatting die de cultuur en werkhouding bepalen.

Stijl

Geeft de manier van leiderschap weer en het omgaan van management met het personeel.

Staff

Zijn de medewerkers en alles wat ermee te maken heeft, zoals het rekruteren, opleiden, promoten en belonen.

Skills

Zijn de echte vaardigheden en competenties die de organisatie in huis heeft en waarmee het zich kan onderscheiden van de concurrentie.

Hoe kunnen wij jou helpen met het 7s-model?

Het 7s-model aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

7S-Model (McKinsey)
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht