DESTEP / DEPEST

Onderdeel van het marketingplan

Wat is het DESTEP/DEPEST model

Het DESTEP model maakt deel uit van de externe analyse en is een onderdeel van het marketingplan en de situatieanalyse. Het model wordt gebruikt om de externe omgeving van een organisatie uitvoerig in kaart te brengen. Het is van belang om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een organisatie om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen die worden veroorzaakt door de omgeving waarin de organisatie opereert. De onderneming kan de factoren, waarop het geen directe invloed heeft, niet veranderen maar de analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn door het strategisch beleid af te stemmen op de bevindingen van de analyse van de DESTEP. Het model is een marketingtool waarmee op een eenvoudige manier onderzocht kan worden op welke manier een organisatie effectief kan inspelen op haar omgeving. Het is aan de marketeer om hier een goede afstemming te bewerkstelligen. Bevindingen van de DESTEP worden vaak gebruikt als input voor de SWOT analyse. Het model uit de volgende 6 factoren die de bedrijfsvoering van een organisatie kunnen beïnvloeden.

Hoe zit het DESTEP/DEPEST model in elkaar

 • Demografisch: kenmerken van de bevolking
 • Economisch: kenmerken die de economie beschrijven
 • Sociaal-maatschappelijk: kenmerken van de leefgewoonten en cultuur
 • Technologisch: kenmerken van de ontwikkeling
 • Ecologisch: kenmerken van de fysieke omgeving
 • Politiek / Juridisch: kenmerken van overheidsbeslissingen

Hoe kunnen wij jou helpen bij het DESTEP/DEPEST model?

Het DEPEST/DESTEP aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

DESTEP / DEPEST
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

 • Amsterdam
 • Maassluistraat 2
 • 1062 GD Amsterdam
 • Den Haag
 • Johanna Westerdijkplein 75
 • 2521 EN Den Haag
 • Utrecht
 • Arthur van Schendelstraat 650
 • 3511 MJ Utrecht