Product Life Cycle

Verschillende fases na introducte van het product

Product Life Cycle

Wat is de Product Life Cycle

De Product Life Cycle beschrijft de verschillende fases waar een product doorheen loopt na introductie in een markt. Voor alle producten geldt dat zij in het begin na hun introductie een periode van groei doormaken, maar ook slechts een beperkte houdbaarheid hebben en dus uiteindelijk ophouden te bestaan. Maar lang niet alle producten overleven de introductiefase en ook in bijvoorbeeld de groei- of volwassenheidsfase kunnen producten onderling flink verschillen, zowel in lengte als in vormen. Omdat bij elk van de 4 fases andere uitdagingen, problemen en strategieën voor een organisatie horen, worden de verschillende fases hieronder los beschreven.

Hoe zit de Product Life Cycle in elkaar

 1. Introductiefase: Hier wordt het product geïntroduceerd aan de markt. Er is nog weinig vraag naar het product en de competitie is nog laag. De kosten voor de organisatie zijn hoog en er wordt nog weinig aan het product verdiend. Alles moet in het teken staan van het bekendmaken van het product bij de klanten en het creëren van vraag.
 2. Groeifase: Deze fase kan getypeerd worden door sterk aantrekkende verkopen van het product en er kan een begin worden gemaakt met het terugverdienen van de gemaakte kosten. Het product komt onder de aandacht van het grote publiek en de vraag neemt toe. Ook begint de competitie toe te nemen, waardoor wellicht de prijs verlaagd dient te worden.
 3. Volwassenheid: In deze fase neemt de groei af en bereiken de verkopen langzaam een recordhoogte. Er zijn weinig nieuwe klanten en de verkopen worden voornamelijk door bestaande klanten gedaan. Het aantal concurrenten dat in de dezelfde markt actief is, is op het hoogste punt, hierdoor zullen de prijzen nog verder moeten zakken waardoor de omzet daalt.
 4. Afname: De verkopen lopen verder terug door afname van de vraag. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het product verouderd is of voorbijgestreefd is door de concurrentie. Door de lage prijzen en verkopen verdwijnt de winstgevendheid en kan de productie uiteindelijk stopgezet worden.

Hoe kunnen wij jou helpen bij de Product Life Cycle?

De Product Life Cycle aan het droogronden voor een onderzoek? Hierboven heb je kunnen lezen waar het model uit bestaat en waar het wordt toegepast, maar het toepassen van een model op een onderzoek is meer dan dat. Waarschijnlijk ben je nu druk bezig met het vooronderzoek en kan je daar waarschijnlijk wat hulp bij gebruiken. Het vooronderzoek is een cruciale fase van het scrhijven van de scriptie. Als er nu geen goede structuur wordt neer gezet heb je daar de rest van het schrijven van de scriptie last van.

Product Life Cycle
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

 • Amsterdam
 • Maassluistraat 2
 • 1062 GD Amsterdam
 • Den Haag
 • Johanna Westerdijkplein 75
 • 2521 EN Den Haag
 • Utrecht
 • Arthur van Schendelstraat 650
 • 3511 MJ Utrecht