De onderzoeksvraag is de vraag waar je onderzoek daadwerkelijk om draait. In je scriptie ga je daadwerkelijk antwoord geven op deze vraag. Een onderzoeksvraag is allereerst ‘specifiek’. Met ‘specifiek’ wordt bedoeld dat je het algemene probleem dat je in de aanleiding, de probleemstelling en de hoofdvraag hebt besproken, moet specificeren, oftewel moet ‘verduidelijken’. Het is alsof je het grote probleem als het ware ‘kleiner’ gaat maken. Als je het gehele probleem immers gaat onderzoeken, dan moet je zoveel uitleggen en onderzoeken dat je scriptie bijna per definitie vaag en oppervlakkig blijft. Ten tweede is je onderzoeksvraag ‘relevant’. Relevant betekent ‘van betekenis’, ‘belangrijk’. Wat jij in je scriptie gaat vertellen is dus van betekenis, het doet ter zake. Om te weten of je onderzoeksvraag relevant is, moet je jezelf de vraag stellen waarom je nou precies deze vraag wil gaan beantwoorden. Wie maakt het uit dat jij deze scriptie schrijft? Wie heeft er iets aan de uitkomst van je onderzoek?

Het is erg belangrijk dat je een goede onderzoeksvraag formuleert. Het vormt immers de basis van je gehele scriptie. Als je een onduidelijke onderzoeksvraag hebt, zal het erg moeilijk worden een goede scriptie te schrijven. Afstudeerbegeleider kan je helpen bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag. Geef op onderstaand formulier kort aan waar je mee bezig bent en waar je tegen aan loopt, dan nemen we contact met je op over hoe wij jou het beste kunnen begeleiden.