Scriptie

Hoe zit een scriptie in elkaar?

Begin

Abstract

Door middel van een abstract van je scriptie, trek je de aandacht van de lezer. Je beschrijft hier kort waar je onderzoek over gaat. De lezer kan dan beslissen of het voor hem/haar interessant genoeg is om verder te lezen.

Samenvatting

In de samenvatting van je scriptie vertel je wat je hebt gedaan met jouw onderzoek.

Inleiding

In de inleiding wordt de lezer ingeleid in het onderwerp van je scriptie, en introduceer je de belangrijke vragen die jij met de scriptie wilt gaan proberen te beantwoorden.

Aanleiding

In de aanleiding wordt er beschreven wat tot het onderwerp v an de scriptie geleid heeft. Hier wordt dus beschreven wat de reden is van je onderzoek.

Probleemstelling

De probleemstelling is de centrale vraag van de scriptie. Hier gaat het in het onderzoek om.

Doelstelling

In de doelstelling wordt het doel van het onderzoek beschreven. Het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden heeft immers een bepaald doel te realiseren.

Hoofdvraag

De hoofdvraag vloeit voort uit de probleemstelling die eerder is geformuleerd. De hoofdcraag is de (algemene) vraag hoe dit probleem kan worden opgelost.

Deelvragen

De onderzoeksvraag, hoofdvraag en probleemstelling kunnen niet in het complete onderzoek vormen. Het hoofdonderzoek moet opgedeeld worden in kleinere sub-onderzoeken. Deze worden ook wel deelvragen genoemd

SWOT

SWOT (sterkte-zwakteanalyse) is een model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en dreigingen analyseert. Op basis hiervan wordt de startegie bepaald.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag is de vraag waar het onderzoek daadwerkelijk om draait. In de scriptie ga je antwoord geven op deze vraag.

Theoretisch kader

In het theoretisch kader bied je de lezer informatie die deze nodig heeft voor het begrijpen van de scriptie. Deze informatie komt uit bestaande literatuur.

Onderzoeksmethoden

De verschillende onderzoeksmethode lopen uiteen van een literatuurstudie tot het uitvoeren van een experimenteel onderzoek.

Resultaten & Analyse

In de resultaten voer je de onderzoeksopzet die in het gedeelte "Onderzoeksmethoden" is beschreven uit. Het verloopt van je onderzoek wordt weergeven en je analyseert de resultaten die eruit voort komen.

Conclusie

De conclusie geeft een volledig en consequent antwoord op de onderzoeksvraag. Hiermee wordt de het onderzoek ook afgesloten.

Discussie

De discussie is het meeste "vrije" schrijfgedeelte. Hierin wordt een korte samenvatting gegeven van wat je had onderzocht, hoe dit is onderzocht en wat de verwachtingen waren.

Aanbevelingen

De aanbeveling vormt de afsluiting van de scriptie. Het moet dus helden en constructief zijn, het is belangrijk dat er duidelijk onderscheid is tussen praktijk en wetenschap.

Literatuurlijst

Na het afsluiten van je scriptie zorg je ervoor dat je literatuurlijst compleet is.
Einde

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht