Wat is de interne en externe analyse van een scriptie?

De interne en externe analyse van een scriptie is een analytische beschrijving van de situatie en/of context waarbinnen jouw scriptie haar relevantie ontleent. Daarmee is de interne en externe analyse een diepgaande beschrijving van de belangrijkste factoren in de omgeving van een bedrijf, organisatie of instantie. Deze factoren dragen bij aan het voordoen van een bepaald probleem. Het oplossen van dit probleem is de kern van jouw scriptie, dus je interne en externe analyse relateert aan de probleemanalyse of probleemstelling van je scriptie.

De interne en externe analyse bestaat, je raadt het al, uit twee onderdelen. De interne analyse geeft je een beeld van het bedrijf zelf. Met de interne analyse biedt je de lezer een beeld over hoe het bedrijf functioneert en waarom dit zo is.

De externe analyse is de analyse van de externe omgeving van een bedrijf en geeft inzicht in wat voor wereld of context deze opereert. Hierin zet je uiteen waar een onderneming rekening mee moet houden bij het maken van strategische keuzes. Zo kan je bijvoorbeelde de fysieke omgeving, concurrenten, trends, doelgroepen of technologische ontwikkeling beschrijven. Het is aan jou om te bepalen welke informatie relevant is.

Vind je het lastig om tot een goede interne en externe analyse te komen? Zou je graag eens met een van onze professionele begeleiders willen zitten om kritisch te kijken naar de kwaliteit van jouw interne en externe analyse of scriptie als geheel? Check deze pagina dan eens! Daarnaast bieden wij ook een nakijkservice aan, klik hier voor meer informatie.

Benieuwd naar informatie over andere scriptie onderdelen? Check ze hier!

Nu begrijp je dat het primaire doel van de interne en externe analyse is om de lezer van je scriptie een kraakhelder beeld te presenteren van de situatie/context waarin de centrale probleemstelling zich voordoet die de kern van jouw scriptie vormt.

Je schrijft je scriptie vaak in opdracht van een bedrijf, een publieke organisatie of instantie (zoals de universiteit). Je scriptie draait veelal om het oplossen van een bepaald probleem middels wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het belangrijk te onderbouwen waarom je met je scriptie op een bepaald probleem focust. De interne en externe analyse draagt bij aan het beargumenteren van jouw keuze voor een bepaald probleem als focuspunt in je scriptie.

Vaak is het zo dat je in de interne en externe analyse aangeeft dat het bedrijf, de organisatie of instantie (oftewel: jouw opdrachtgever) nog onvoldoende kennis heeft ten aanzien van het op te lossen probleem. Daarom is heeft jouw scriptie als doel om in deze kennis te voorzien. Om te onderbouwen dat jouw opdrachtgever nog over onvoldoende relevante kennis beschikt, kun je ervoor kiezen een SWOT analyse uit te voeren (of iets dat hier op lijkt). Daarin identificeer je alle relevante contextuele factoren en weeg je deze af om tot een sterke onderbouwing van jouw onderzoeksprobleem te komen.

Wij van Afstudeerbegeleider leggen je uit hoe je de interne en externe analyse het beste aan kan pakken en vorm kan geven. Je bespreekt je situatie met je persoonlijke scriptiebegeleider tijdens een persoonlijk gesprek. Je begeleider voorziet jou van de nodige input, wat jou in staat stelt om een sterke interne en externe analyse op te zetten en deze op de juiste manier in jouw scriptie te verwerken!

De interne en externe analyse stel je vaak op met behulp van management modellen. Denk hierbij aan het 7S model van McKinsey, het DESTEP of PESTEL model of het Business Model Canvas. En zo zijn er nog tientallen meer. Je kan deze modellen gewoonweg invullen met de informatie die je hebt vergaard. Het is niet nodig dat je een theoretische uiteenzetting geeft van het model, tenzij dat specifiek wordt aangegeven vanuit je opleiding.

Een tactiek die vaak goed werkt is om verschillende specifieke elementen uit verschillende managementmodellen te halen om te verwerken in jouw interne en externe analyse. Niet alles van een bepaald model is relevant voor jouw interne en externe analyse. Neem bijvoorbeeld het 7S model van McKinsey: van de 7 S’en kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om er maar 5 bespreken. Belangrijk is dat je vooral het doel van de interne en externe analyse in het vizier blijft houden tijdens het schrijven.

Onze begeleiders hebben al tientallen, zo niet honderden, interne en externe analyses gezien en beoordeeld. Daarom weten ze precies hoe je een sterke interne en externe analyse neerzet. Neem dus vrijblijvend contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen zodat jij niet langer dan nodig bezig bent met het afronden van je scriptie!

De plek van de interne en externe analyse is vlak na het stellen van de hoofdvraag. Belangrijk is om te vermelden dat er alleen een interne en externe analyse wordt uitgevoerd indien er sprake is van een adviesgerichte probleemstelling; dat wil zeggen dat je scriptie onderzoek doet naar een probleemsituatie om daar een advies over te presenteren aan een opdrachtgever. Een dergelijk advies kan de vorm aannemen van een bijvoorbeeld een marketing- of implementatieplan; merk op dat het in dergelijke gevallen om een actiegerichte hoofdvraag zal gaan. Kortom, de interne en externe analyse is veelal onderdeel van je scriptie als je stage loopt en als onderdeel daarvan een adviesrapport moet opstellen. Hier volgt een overzicht van alle scriptie onderdelen, in de juiste volgorde.

 1. Abstract
 2. Samenvatting
 3. Inleiding
 4. Aanleiding
 5. Probleemstelling
 6. Doelstelling
 7. Hoofdvraag
 8. Interne & externe analyse
 9. Onderzoeksvraag
 10. Theoretisch kader
 11. Conceptueel model
 12. Deelvragen
 13. Hypothesen
 14. Onderzoeksmethode
 15. Resultaten & analyse
 16. Conclusie
 17. Discussie
 18. Aanbevelingen
 19. Literatuurlijst

Wetenschappelijke (WO) scripties hebben geen interne en externe analyse omdat deze daar niet relevant voor zijn. Een WO scriptie heeft als doel de wetenschap een stapje verder te brengen en daarvoor is de situatie niet (direct) relevant. Mogelijk bespreek je wel de maatschappelijke relevantie, in je inleiding of in een apart hoofdstuk, maar dit gaat niet zo diep als een interne en externe analyse.

De interne en externe analyse kost een hoop tijd en moeite, wil je deze goed en compleet uiteenzetten. De tijd en moeite zit vooral in het voorwerk dat je dient uit te voeren: het verzamelen van alle relevantie informatie over het bedrijf en de omgeving. Relevante informatie kan je verkrijgen uit interne documenten, door meetings bij te wonen of gesprekken te voeren.

Elke interne en externe analyse is uniek, en hoe je deze precies moet doen verschilt daarom per student. Denk ten allen tijde goed na over welke informatie nu echt relevant is voor jouw interne en externe analyse; wij van Afstudeerbegeleider denken graag met je mee! Neem dus een keer contact op met ons om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. 

Onze ervaring leert dat studenten vaak spijt hebben dat ze niet eerder hulp hebben ingeschakeld; onze begeleiding helpt jou daadwerkelijk eerder en met beter resultaat af te studeren!

Over het opstellen van een interne en externe analyse is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal belangrijke punten waar je op dient te letten. Kijk daarom eens naar een van de volgende pagina’s om een totaalbeeld te krijgen van hoe je nou een sterke interne en externe analyse opstelt:

De interne en externe analyse is omvangrijk, daarom weten veel studenten niet goed waar ze moeten beginnen en wat er precies van ze verwacht wordt. Wij gaan met je zitten en bespreken de situatie met je door zodat jij weet naar welke informatie je op zoek moet gaan en welke bronnen jij daarvoor nodig hebt. Daarnaast kijken we samen welke managementmodellen voor jou relevant zijn, bespreken deze en zorgen dat jij ze kan toepassen in je interne en externe analyse. Indien je ergens tegenaan loopt bespreken we dat uitvoerig met je en geven jou de constructieve feedback die je nodig hebt om weer verder te gaan.

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding