Wat is een theoretisch kader precies?​

In het theoretisch kader geef je de benodigde theoretische achtergrond voor je scriptie. Dit betekent dat je de kernbegrippen uit de hoofdvraag nader toelicht door verschillende definities te bespreken en te beargumenteren welke definities jij in je onderzoek zal hanteren. Daarnaast is het theoretisch kader de plek om relevante modellen en/of theorieën te beschrijven. Ook hier is het van belang dat je beargumenteert waarom bepaalde modellen geschikter zijn voor jouw onderzoek dan andere modellen.

Veel studenten weten niet hoe ze literatuur moeten zoeken, lezen, interpreteren en begrijpelijk moeten vertalen in hun eigen woorden. Om een goed theoretisch kader te schrijven, moet je onder andere weten hoe je verschillende theorieën met elkaar verbindt, hoe je uit grote hoeveelheden wetenschappelijke informatie de essentie haalt, hoe je andermans bevindingen in je eigen woorden vertaald, en wat academisch schrijven inhoudt.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met het theoretisch kader van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Het theoretisch kader volgt doorgaans op de inleiding. In de inleiding beschrijf je de centrale vraag en deelvragen. Uit deze vragen zijn kernbegrippen af te leiden. Stel dat je hoofdvraag is: “Wat is de invloed van werkdruk op motivatie?”, dan zijn je kernbegrippen “werkdruk” en “motivatie”. Deze kernbegrippen behoeven meer uitleg.

Ten eerste ga je in op de definities van je kernbegrippen. Wat versta jij in je onderzoek onder de relevante kernbegrippen? Er bestaan bijvoorbeeld verschillende definities van motivatie. Het is dan belangrijk dat jij één definitie kiest en beargumenteert waarom deze definitie het beste bij jouw onderzoek past.

Ten tweede ga je in op eerder onderzoek met betrekking tot de verschillen of verbanden die je onderzoekt. Dit kunnen wetenschappelijke artikelen zijn die het verband of verschil al eens hebben onderzocht. Daarnaast kan je hier relevante modellen en theorieën aanhalen. Vaak zijn er al auteurs geweest die over het verband of verschil hebben nagedacht, en hun verwachtingen hierover in een theorie hebben geformuleerd.

Het eerder onderzoek en relevante theorieën helpen je om hypothesen te formuleren. Wanneer je een kwalitatief onderzoek uitvoert is er geen sprake van hypothesen. Toch geeft een bespreking van eerder onderzoek en theorie je dan de benodigde theoretische achtergrond die je nodig hebt voor bijvoorbeeld het opstellen van je interviewvragen!

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met het theoretisch kader van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Om een goed theoretisch kader te schrijven is het belangrijk dat je inzicht hebt in wat jouw kernbegrippen zijn. Dit klinkt logisch, maar wanneer je hoofdvraag nog niet helemaal duidelijk is en je twijfelt nog over wat je precies wilt onderzoeken, kan het nog knap lastig zijn je kernbegrippen aan te wijzen! Dit betekent dat de tekst voorafgaand aan je theoretisch kader goed in elkaar moet zitten, zodat je weet vanuit welk punt je verder moet werken.

Als je je kernbegrippen eenmaal helder hebt, ga je op zoek naar literatuur. Hiervoor duik je niet zomaar het web op, maar maak je gebruik van speciale databases waarin wetenschappelijke literatuur wordt verzameld. Vanuit je opleiding heb je waarschijnlijk geleerd om vanuit bepaalde databases te werken. Daarnaast kan het fijn zijn gebruik te maken van Google Scholar. Gebruik hierbij Engelse zoektermen en zoek daarnaast ook op synoniemen voor deze zoektermen! Wanneer je een verschil of verband onderzoekt, zoek dan ook op combinaties van zoektermen met betrekking tot jouw kernbegrippen.

Als je eenmaal een berg artikelen hebt verzameld kan de moed je in de schoenen zakken. Hoe ga je al deze informatie in hemelsnaam omzetten naar een logisch opgebouwd en gestructureerd theoretisch kader?! Het is nu zaak om de relevantie artikelen van de irrelevante artikelen te scheiden. Een tip hierbij is om verschillende mappen op je computer te maken waarbij je je gevonden literatuur indeelt in de verschillende kernbegrippen. Daarna kies je bij elk kernbegrip vijf artikelen die je het meest relevant lijken. Van deze artikelen schrijf je in maximaal drie zinnen een samenvatting, op basis van het lezen van het abstract en het scannen van de inleiding en conclusie. Nu heb je de eerste onderdelen van je theoretisch kader al staan! Maak vervolgens een schrijfplan voor je kader en verbindt de verschillende onderdelen met elkaar.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met het theoretisch kader van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Let erop dat je je theoretisch kader puur en alleen baseert op wetenschappelijke literatuur of boeken. Het theoretisch kader gaat NIET over de opdrachtgever en de naam van de opdrachtgever komt dan ook niet voor in het theoretisch kader. Feitelijk zou je je theoretisch kader moeten kunnen kopiëren/plakken in een scriptie die over dezelfde kernbegrippen gaat, maar bij een compleet andere opdrachtgever wordt uitgevoerd!

Daarnaast is het van belang dat je, en dit geldt voor de gehele scriptie, gebruik maakt van de academische schrijfstijl. De academische schrijfstijl kenmerkt zich onder andere door het gebruik van concrete taal, het gebruik van signaalwoorden, het vermijden van schrijven uit persoonlijk perspectief (‘ik’, ‘wij’) en het vermijden van passieve zinnen.

Let er daarnaast op dat er een link moet zijn tussen je theoretisch kader, je deelvragen en je conceptueel model! Deze moeten wel met elkaar zijn gesynchroniseerd.

Tot slot is het belangrijk dat je onthoud dat schrijven geen lineair proces is. Academisch schrijven is een proces van schrijven, denken, herschrijven, denken, enzovoort. Tot je deadline zul bezig zijn met herformuleren en sleutelen aan je teksten. Onthoud dat dit er nu eenmaal bij hoort, zodat je niet gedemotiveerd raakt wanneer je voor de vijfde keer dezelfde alinea ombouwt.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met het theoretisch kader van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Krijg je je kernbegrippen maar niet duidelijk, zie je door de databases de artikelen niet meer of heb je geen idee hoe je al die informatie in een logische structuur op papier krijgt? Dan staan wij voor je klaar en helpen je verder! We gaan direct met je de diepte in met je onderwerp en brengen samen met jou structuur en overzicht in je theoretisch kader. Lees hieronder verder!

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond (tot 22:00) bereikbaar via Whatsapp of 020 – 752 2702

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding