Wat zijn de deelvragen van een scriptie precies?

De deelvragen zijn eigenlijk een opsplitsing van je onderzoeksvraag. Omdat je de onderzoeksvraag niet in één keer kan beantwoorden, moet je de vraag opsplitsen in kleine stukjes, ofwel deelvragen.

Het is belangrijk dat de deelvragen samen de onderzoeksvraag beantwoorden en niet meer of minder informatie verzamelen dan nodig. Daarnaast kan het handig zijn om zowel theoretische als onderzoeksdeelvragen te formuleren. De theoretische deelvragen gaan over een theoretische verkenning van de kernbegrippen uit je onderzoeksvraag. Deze theoretische deelvragen worden beantwoord in het theoretisch kader. De onderzoeksdeelvragen zijn de deelvragen waarvoor jij zelf data gaat verzamelen, bijvoorbeeld middels enquêtes of interviews. Deze deelvragen worden beantwoord in het resultaten hoofdstuk van je scriptie.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met het opstellen van de deelvragen in je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met op de juiste manier formuleren van de deelvragen in je scriptie!

Logischerwijs is het belangrijk dat je deelvragen goed aansluiten bij je onderzoeksvraag, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Een handig ‘trucje’ hiervoor is het zeer bewust gebruiken van de kernbegrippen uit je onderzoeksvraag.

Stel dat je voor dat je onderzoeksvraag is; “Welke financiële en management gerelateerde factoren verklaren het personeelstekort bij bedrijf X?”. In deze vraag zijn een aantal kernbegrippen af te leiden. De kernbegrippen zijn: financiële factoren, management gerelateerde factoren en personeelstekort.

Vervolgens kan je over je kernbegrippen zowel theoretische als onderzoeksdeelvragen stellen. Voorbeelden van theoretische deelvragen bij deze kernbegrippen zijn: Hoe wordt personeelstekort gedefinieerd?

  • Welke financiële factoren die mee kunnen spelen bij personeelstekort zijn bekend in de literatuur?
  • Welke management gerelateerde factoren die mee kunnen spelen bij personeelstekort zijn bekend in de literatuur?

Na het formuleren van de theoretische vragen (welke worden beantwoord in het theoretisch kader), stel je de onderzoeksdeelvragen op. Voorbeelden van onderzoeksdeelvragen die passen bij deze kernbegrippen zijn:

  • Welke financiële factoren kunnen het personeelstekort bij bedrijf X verklaren?
  • Welke management gerelateerde factoren kunnen het personeelstekort bij bedrijf X verklaren?

Lastig om om de kernbegrippen in je deelvragen te verwerken? Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met het opstellen van de deelvragen in je scriptie.

Het opstellen van deelvragen wordt gemakkelijker wanneer je de deelvragen ophangt aan een relevant model of theorie vanuit de literatuur. Een voorbeeld is de customer journey. Je zou je deelvragen op kunnen hangen op de verschillende fasen uit dit model. Door je deelvragen te baseren op modellen of theorieën kan je beargumenteren waarom je bepaalde deelvragen wel of niet stelt.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de deelvragen je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Bij het opstellen van deelvragen is het belangrijk dat deze precies de inhoud van de onderzoeksvraag dekken. Je deelvragen moeten samen de onderzoeksvraag beantwoorden en dus niet meer, maar ook niet minder onderzoeken. Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk blijkt dat studenten vaak geneigd zijn veel deelvragen op te stellen die niet direct relevant zijn met betrekking tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Vraag je bij elke deelvraag dus af of de vraag écht nodig is en kijk ook naar de gehele set deelvragen; kan je hiermee straks daadwerkelijk de onderzoeksvraag beantwoorden?

Daarnaast moeten deelvragen voldoen aan dezelfde eisen waaraan de onderzoeksvraag moet voldoen:

  1. Enkelvoudig; let erop dat het geen dubbele vraag is
  2. Objectief; het is een vraag dus geen richting geven! Suggestieve vragen zijn niet toegestaan
  3. Specifiek; het dient duidelijk te zijn waar de vraag op slaat
  4. Open; we zijn op zoek naar inzicht in een bepaalde relatie (je deelvraag is geen hypothese)

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de deelvragen je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Is het na lang zwoegen gelukt om je onderzoeksvraag te formuleren, maar zit je vervolgens met je handen in het haar met je deelvragen? Afstudeerbegeleider kan je hierbij helpen. Samen met jou kijken we kritisch naar de kernbegrippen uit je onderzoeksvraag. Wat zijn de belangrijkste elementen? Daarnaast kijken we of we eventueel gebruik kunnen maken van relevante theorieën, zodat de deelvragen daarop gebaseerd kunnen worden.

Als deze punten helder zijn, coachen we jou richting de juiste deelvragen. We stellen je veel vragen waardoor je stukje bij beetje meer inzicht krijgt in welke deelvragen wel relevant zijn en welke niet, en hoe je deze het beste kan formuleren.

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! 

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding