Wat is de onderzoeksmethode van je scriptie precies?

Het methode hoofdstuk is een belangrijk onderdeel van je scriptie. In dit hoofdstuk leg je de lezer namelijk uit welke methoden je hebt gebruikt om je onderzoeksdeelvragen te beantwoorden en hoe je deze onderzoeksmethoden hebt ingezet.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Om de juiste methoden te kiezen voor je onderzoeksdeelvragen, is het belangrijk dat je kennis hebt van de kenmerken van verschillende methoden. Eén van die kenmerken betreft het feit dat een onderzoeksmethode ofwel kwantitatief ofwel kwalitatief van aard kan zijn.

Kwantitatief onderzoek is vaak toetsend van aard, waarbij de resultaten worden uitgedrukt in cijfers. Kwalitatief onderzoek is vaak beschrijvend van aard en tracht waarnemingen, interpretaties en ervaringen te beschrijven, waarbij de resultaten worden uitgedrukt in woorden.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de onderzoeksmethode van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Een ander belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen desk research en field research. Desk research betreft de analyse van bestaande data. Dit kan een bestaand databestand zijn, maar bijvoorbeeld ook een intern rapport van een bedrijf. Desk research kan je vanachter je bureau doen, vandaar de term “desk” research. Field research is een type onderzoek waarbij je actief data moet vergaren. Je moet bijvoorbeeld een interview afnemen of deelnemers voor een vragenlijst verzamelen. Je moet hiervoor dus het veld (field) in.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de onderzoeksmethode van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kunnen in deze beide categorieën (desk en field) vallen. Zo is een voorbeeld van een kwalitatieve desk research methode de analyse van een intern bedrijfsrapport en een voorbeeld van een kwalitatieve field research methode een interview. Een voorbeeld van een kwantitatieve desk methode betreft de analyse van een bestaand databestand (data verzameld door iemand anders) en een voorbeeld van een kwantitatieve field methode is het afnemen van een vragenlijst.

In de methode beschrijf je je keuze voor een specifieke onderzoeksmethode. Stel dat je kiest voor een interview, dan is het belangrijk dat je de lezer overtuigt waarom deze specifieke kwalitatieve field methode goed past bij je onderzoeksdeelvraag. Daarnaast is het belangrijk dat je uitlegt wat de kwaliteit van de door jou beschreven meetmethoden is. Hoe staat het met bijvoorbeeld de validiteit en betrouwbaarheid?

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

De methode wordt beschreven na het theoretisch kader. Op deze manier kan je de beschreven theorieën gebruiken om je onderzoeksmethoden op te baseren. Stel dat je een scriptie schrijft over gedrag en je haalt daarbij in je theoretisch kader de Theory of Planned Behavior van Ajzen aan. Deze theorie stelt dat de attitude, de norm en de controle over bepaald gedrag, bepalen of iemand dit gedrag wel of niet zal laten zien. Je kan deze theorie dan gebruiken om met betrekking tot de elementen attitude, norm en controle interviewvragen op te stellen. Zo vormt het theoretisch kader een basis voor de methode. 

 1. Abstract
 2. Samenvatting
 3. Inleiding
 4. Aanleiding
 5. Probleemstelling
 6. Doelstelling
 7. Hoofdvraag
 8. Interne & externe analyse
 9. Onderzoeksvraag
 10. Theoretisch kader
 11. Conceptueel model
 12. Deelvragen
 13. Hypothesen
 14. Onderzoeksmethode
 15. Resultaten & analyse
 16. Conclusie
 17. Discussie
 18. Aanbevelingen
 19. Literatuurlijst

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de onderzoeksmethode van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

 

Om een goed methode hoofdstuk te schrijven heb je vooral een bepaalde doortastendheid nodig. Het is heel belangrijk dat je zelf exact weet wat je gaat doen en dat je dit tot in de details hebt uitgedacht. Als je het gevoel hebt dat je niet precies weet waarom je nou voor bijvoorbeeld interview hebt gekozen of dat je eigenlijk geen idee hebt over hoe je vragenlijst er nu precíes uit gaat zien, dan is het lastig om een goede methode te beschrijven.

Zorg daarom dat je duidelijk zicht hebt op wát je wilt onderzoeken, waarom je voor bepaalde methoden kiest, maar ook hoe je deze methoden in gaat vullen. Welke topics neem je op in je interviewleidraad? Welke items zet je in je vragenlijst? Welke antwoordopties kies je en waarom? Hoeveel deelnemers heb je nodig? Hoe ga je je deelnemers benaderen? Ga je de deelnemers bepaalde instructies geven, of is het juist van belang dat ze niet weten waarover je onderzoek precies gaat? Hoe waarborg je validiteit en betrouwbaarheid?

Je zou dus kunnen zeggen dat je methode een compleet recept moet zijn, dat je bij wijze van spreken aan iemand anders zou kunnen geven. Deze persoon zou op basis van dit recept je onderzoek dan op precies dezelfde manier uitvoeren als jij zou doen. Een vergelijking: het bakken van muffins gaat ook mis als je alles op gevoel zou doen. Je moet de exacte hoeveelheden weten om een goede muffin te bakken. Zo is het ook bij een methode. Je moet exáct beschrijven hoe je methoden eruit zien!

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

De methode is een zeer ‘rechttoe rechtaan” hoofdstuk. Het doel van de methode is dan ook puur om de lezer te informeren. De tekst in de methode is daarom vaak vrij droog. Probeer er dan ook niet een heel lang, mooi verhaal van te maken. Presenteer de feiten en wees daarin gedetailleerd, maar maak je niet te druk om in hoeverre het methode hoofdstuk aansprekend is voor de lezer. Let wel: dit betekent natuurlijk niet dat je niet let op structuur en een academische schrijfstijl!

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de onderzoeksmethode van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Tijdens het vormgeven en beschrijven van je onderzoeksmethode moet je veel keuzes maken. Kies je voor kwalitatief of kwantitatief? En hoe stel je je interviewvragen precies op? Hoe beargumenteer je dat je interviewees geschikt zijn voor het beantwoorden van de deelvraag? Allerlei vragen waardoor je vast kan lopen tijdens het schrijven van je methode.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding