Onderzoeksmethode

Ben jij de onderzoeksmethode voor je scriptie aan het bepalen?

Hoe bepaal ik de onderzoeksmethode voor mijn scriptie?

De onderzoeksmethode voor je scriptie aan het bepalen? Wetenschappelijk onderzoek is het op een systematische en verifieerbare wijze verwerven van kennis volgens onderzoeksmethoden die in de wetenschap gelden. De verschillende methoden lopen uiteen van een literatuurstudie tot het uitvoeren van experimenteel onderzoek. Hierin onderscheidt het zich van bijvoorbeeld marktonderzoek of forensisch onderzoek.

Daarnaast vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in speciale instituten, hanteert het bepaalde normen en kent het een speciale vorm van financiering. Belangrijk bij het selecteren van je onderzoeksmethode is de betrouwbaarheid van de verkregen gegeven en de ethische regels waaraan elk onderzoek moet voldoen. De (meeste) onderzoeksmethoden kan je indelen in kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek.

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek gebruik je om statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken te kunnen doen. Je analyseert de resultaten verkregen uit kwantitatief onderzoek met het computerprogramma voor data-analyse SPSS. Zoals het woord ‘kwantitatief’ als aangeeft, gaat het hier om een bepaalde hoeveelheid. Kwantitatief onderzoek wordt namelijk gebruikt om cijfermatige uitspraken te doen over een bepaalde doelgroep: hoeveel procent van de doelgroep beantwoordt aan bepaalde criteria? Doorgaans worden deze resultaten weergegeven in grafieken, tabellen of percentages. Bij kwantitatief onderzoek kun je gegeneraliseerde uitspraken doen. Wanneer je het onderzoek gaat opzetten, bepaal je eerst de benodigde steekproefgrootte en vertaal je vervolgens in een operationaliseringstabel je onderzoeksvragen naar het meetinstrument.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek bestaat uit diepte-interviews, half- of semi-gestructureerde interviews of groepsdiscussies. Het geeft een indicatie van wat er leeft onder de doelgroep die je onderzoekt. Het voordeel van kwalitatief onderzoek is dat je steeds kan doorvragen en op deze manier aan meer (diepgaande) informatie komt. Een nadeel is dat de verkregen resultaten niet statistisch zijn onderbouwd. Het gaat hierbij dus niet om gegeneraliseerde uitspraken over een bepaalde doelgroep te kunnen doen, maar om erachter te komen wat er leeft binnen die groep. Je wilt van hun gevoelens en overtuigingen een duidelijk beeld krijgen.

Empirische cyclus

Bij het uitvoeren van elke vorm van wetenschappelijk onderzoek hanteer je een bepaalde wetenschappelijke methode: de zogeheten empirische cyclus. De empirische cyclus wil zeggen dat je pas conclusies trekt over bepaalde ideeën, als je daarvoor ook daadwerkelijk bewijs hebt gevonden. Deze cyclus begint met observeren, op basis waarvan je vervolgens hypothesen opstelt. Daarna formuleer je de voorspellingen of verwachtingen. Deze voorspellingen toets je, waardoor je tot de onderzoeksresultaten komt. Tot slot analyseer en evalueer je de resultaten.“Your speed doesn't matter forward is forward”

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan Afstudeerbegeleider jou helpen?

Het onderzoeksmethoden gedeelte vormt een groot struikelblok voor veel studenten. Als je niet goed thuis bent bent in de verschillende mogelijkheden tot onderzoek, en de valkuilen die elke mogelijkheid heeft, kun je al snel vast komen te zitten met de opstartende, uitvoerende of analyserende fase van je onderzoek. Afstudeerbegeleider kan je helpen bij het bepalen en uitvoeren van de juiste onderzoeksmethoden.

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht