Onderzoeksmethode

Ben jij de onderzoeksmethode voor je scriptie aan het bepalen?

Wat is de onderzoeksmethode van je scriptie precies?

Het methode hoofdstuk is een belangrijk onderdeel van je scriptie. In dit hoofdstuk leg je de lezer namelijk uit welke methoden je hebt gebruikt om je onderzoeksdeelvragen te beantwoorden en hoe je deze onderzoeksmethoden hebt ingezet.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek

Om de juiste methoden te kiezen voor je onderzoeksdeelvragen, is het belangrijk dat je kennis hebt van de kenmerken van verschillende methoden. Eén van die kenmerken betreft het feit dat een onderzoeksmethode ofwel kwantitatief ofwel kwalitatief van aard kan zijn.

Kwantitatief onderzoek is vaak toetsend van aard, waarbij de resultaten worden uitgedrukt in cijfers. Kwalitatief onderzoek is vaak beschrijvend van aard en tracht waarnemingen, interpretaties en ervaringen te beschrijven, waarbij de resultaten worden uitgedrukt in woorden.

Desk en Field Research

Een ander belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen desk research en field research. Desk research betreft de analyse van bestaande data. Dit kan een bestaand databestand zijn, maar bijvoorbeeld ook een intern rapport van een bedrijf. Desk research kan je vanachter je bureau doen, vandaar de term “desk” research. Field research is een type onderzoek waarbij je actief data moet vergaren. Je moet bijvoorbeeld een interview afnemen of deelnemers voor een vragenlijst verzamelen. Je moet hiervoor dus het veld (field) in.

Voorbeelden van Methoden

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kunnen in deze beide categorieën (desk en field) vallen. Zo is een voorbeeld van een kwalitatieve desk research methode de analyse van een intern bedrijfsrapport en een voorbeeld van een kwalitatieve field research methode een interview. Een voorbeeld van een kwantitatieve desk methode betreft de analyse van een bestaand databestand (data verzameld door iemand anders) en een voorbeeld van een kwantitatieve field methode is het afnemen van een vragenlijst.

In de methode beschrijf je je keuze voor een specifieke onderzoeksmethode. Stel dat je kiest voor een interview, dan is het belangrijk dat je de lezer overtuigt waarom deze specifieke kwalitatieve field methode goed past bij je onderzoeksdeelvraag. Daarnaast is het belangrijk dat je uitlegt wat de kwaliteit van de door jou beschreven meetmethoden is. Hoe staat het met bijvoorbeeld de validiteit en betrouwbaarheid?

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Wat is de plek van het onderzoeksmethode hoofdstuk in je scriptie?

De methode wordt beschreven na het theoretisch kader. Op deze manier kan je de beschreven theorieën gebruiken om je onderzoeksmethoden op te baseren. Stel dat je een scriptie schrijft over gedrag en je haalt daarbij in je theoretisch kader de Theory of Planned Behavior van Ajzen aan. Deze theorie stelt dat de attitude, de norm en de controle over bepaald gedrag, bepalen of iemand dit gedrag wel of niet zal laten zien. Je kan deze theorie dan gebruiken om met betrekking tot de elementen attitude, norm en controle interviewvragen op te stellen. Zo vormt het theoretisch kader een basis voor de methode.

 1. Abstract
 2. Samenvatting
 3. Inleiding
 4. Aanleiding
 5. Probleemstelling
 6. Doelstelling
 7. Hoofdvraag
 8. Interne & externe analyse
 9. Onderzoeksvraag
 10. Theoretisch kader
 11. Conceptueel model
 12. Deelvragen
 13. Hypothesen
 14. Onderzoeksmethode
 15. Resultaten & analyse
 16. Conclusie
 17. Discussie
 18. Aanbevelingen
 19. Literatuurlijst

Wat heb je nodig om een goed onderzoeksmethode hoofdstuk te schrijven?

Om een goed methode hoofdstuk te schrijven heb je vooral een bepaalde doortastendheid nodig. Het is heel belangrijk dat je zelf exact weet wat je gaat doen en dat je dit tot in de details hebt uitgedacht. Als je het gevoel hebt dat je niet precies weet waarom je nou voor bijvoorbeeld interview hebt gekozen of dat je eigenlijk geen idee hebt over hoe je vragenlijst er nu precíes uit gaat zien, dan is het lastig om een goede methode te beschrijven.

Zorg daarom dat je duidelijk zicht hebt op wát je wilt onderzoeken, waarom je voor bepaalde methoden kiest, maar ook hoe je deze methoden in gaat vullen. Welke topics neem je op in je interviewleidraad? Welke items zet je in je vragenlijst? Welke antwoordopties kies je en waarom? Hoeveel deelnemers heb je nodig? Hoe ga je je deelnemers benaderen? Ga je de deelnemers bepaalde instructies geven, of is het juist van belang dat ze niet weten waarover je onderzoek precies gaat? Hoe waarborg je validiteit en betrouwbaarheid?

Je zou dus kunnen zeggen dat je methode een compleet recept moet zijn, dat je bij wijze van spreken aan iemand anders zou kunnen geven. Deze persoon zou op basis van dit recept je onderzoek dan op precies dezelfde manier uitvoeren als jij zou doen. Een vergelijking: het bakken van muffins gaat ook mis als je alles op gevoel zou doen. Je moet de exacte hoeveelheden weten om een goede muffin te bakken. Zo is het ook bij een methode. Je moet exáct beschrijven hoe je methoden eruit zien!

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Waar moet je op letten bij het schrijven van het onderzoeksmethode hoofdstuk?

De methode is een zeer ‘rechttoe rechtaan” hoofdstuk. Het doel van de methode is dan ook puur om de lezer te informeren. De tekst in de methode is daarom vaak vrij droog. Probeer er dan ook niet een heel lang, mooi verhaal van te maken. Presenteer de feiten en wees daarin gedetailleerd, maar maak je niet te druk om in hoeverre het methode hoofdstuk aansprekend is voor de lezer. Let wel: dit betekent natuurlijk niet dat je niet let op structuur en een academische schrijfstijl!

Hoe kan Afstudeerbegeleider je helpen bij je onderzoeksmethode?

Tijdens het vormgeven en beschrijven van je onderzoeksmethode moet je veel keuzes maken. Kies je voor kwalitatief of kwantitatief? En hoe stel je je interviewvragen precies op? Hoe beargumenteer je dat je interviewees geschikt zijn voor het beantwoorden van de deelvraag? Allerlei vragen waardoor je vast kan lopen tijdens het schrijven van je methode.

Afstudeerbegeleider kan je hierbij helpen. Samen met jou kijken we kritisch naar je deelvragen. We stellen je veel vragen, waardoor je langzamerhand inzicht krijgt in de meest geschikte methoden voor jouw deelvragen. Ook kan je onze hulp inzetten bij het opstellen van bijvoorbeeld interview topics of items voor een vragenlijst. Daarnaast leggen we je uit wat de begrippen validiteit en betrouwbaarheid precies inhouden en hoe jij de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek kan waarborgen.

Bobby Lee Houtkoop

Geschreven door:

Bobby Lee Houtkoop
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met je scriptie? Klik hier

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan Afstudeerbegeleider jou verder helpen?

Kom je er niet uit met het schrijven van je methode hoofdstuk? Heb je geen idee welke methoden het beste bij jouw onderzoek passen? Of blijf je de begrippen validiteit en betrouwbaarheid maar door elkaar halen? Dan staan wij voor je klaar en helpen je verder! Lees hieronder verder!

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

 • Amsterdam
 • Maassluistraat 2
 • 1062 GD Amsterdam
 • Den Haag
 • Johanna Westerdijkplein 75
 • 2521 EN Den Haag
 • Utrecht
 • Arthur van Schendelstraat 650
 • 3511 MJ Utrecht