Wat is de discussie van een scriptie precies?

In de discussie van je scriptie kijk je kritisch naar de kwaliteit van je onderzoeksmethoden en resultaten; dit doe je middels een beschrijving van de beperkingen ofwel limitaties van je onderzoek. Daarnaast kan je in dit hoofdstuk alternatieve verklaringen voor de gevonden resultaten bespreken. Een discussie hoofdstuk is een vast onderdeel van WO scripties, maar het beschrijven van beperkingen/limitaties is ook in HBO scripties vaak een vereiste. Bij het opstellen van een sterke discussie kan je misschien wel wat hulp gebruiken en daarom zijn wij er voor jou!

Meer informatie over de individuele begeleiding van Afstudeerbegeleider? Neem hier een kijkje! Of heb je meer interesse in het na laten kijken van je scriptie? Dat kan natuurlijk ook, check deze pagina voor meer informatie over onze scriptie nakijkservice.

Beperkingen, limitaties of discussiepunten, dit zijn alledrie namen voor hetzelfde idee; een kritische blik werpen op je eigen onderzoek. Het beschrijven van zo’n discussiepunt moet aan een aantal criteria voldoen.

  1. Stap 1: Wat is het discussiepunt? Vertel de lezer in één bondige zin wat precies het discussiepunt is dat je gaat bespreken.

    Bijvoorbeeld: “De eerste beperking van het huidige onderzoek is dat de twee onderzoeksgroepen (groep 1: wel interventie, groep 2: geen interventie) niet homogeen waren, waarbij de demografische kenmerken van de groepen sterk verschillen”.
  2. Stap 2: Waarom is het een discussiepunt/wat is het effect hiervan op de resultaten en de conclusies? Is dit punt een bedreiging voor de betrouwbaarheid, generaliseerbaarheid of één van de vormen van validiteit?

    Bijvoorbeeld: “Deze beperking vormt een mogelijk bedreiging voor de interne validiteit van het onderzoek. Dit omdat de gevonden verschillen tussen de groepen mogelijk verklaard worden door verschillen in demografische kenmerken, in plaats het wel of niet aanbieden van de interventie”.
  3. Stap 3: Suggestie voor vervolgonderzoek. Beschrijf oplossingen voor het probleem, zodat in vervolgonderzoek niet dezelfde fout wordt gemaakt.

    Bijvoorbeeld: “In vervolgonderzoek kan dit voorkomen worden door bij de selectie van respondenten rekening te houden met de homogeniteit van de groepen”.

Afstudeerbegeleider helpt je bij het opstellen van een sterke discussiesectie. Meer informatie over de individuele begeleiding van Afstudeerbegeleider? Neem hier een kijkje! Of heb je meer interesse in het na laten kijken van je scriptie? Dat kan natuurlijk ook, check deze pagina voor meer informatie over onze scriptie nakijkservice.

Naast het beschrijven van discussiepunten is het interessant om te kijken naar alternatieve verklaringen voor je bevindingen. Als de van tevoren verwachte effecten inderdaad gevonden zijn, kan dit komen doordat het effect ook daadwerkelijk bestaat. Echter bestaat er altijd een kans het effect in werkelijkheid niet bestaat, maar het onderzoek als gevolg van keuzes in het onderzoeksdesign of statistische analyses toch een effect laat zien.

In tegenstelling tot bovenstaande is het ook mogelijk dat de verwachte effecten juist uitblijven. Het is ook dan interessant om te kijken naar eventuele redenen hiervoor.

Alternatieve verklaringen kunnen vaak gekoppeld worden aan discussiepunten. Stel dat het discussiepunt was dat je steekproef te klein was, dan zou het uitblijven van een effect door dit feit verklaard kunnen worden.

Wij van Afstudeerbegeleider helpen jou graag met het formuleren van een sterke en logische discussie. Aan de hand van onze professionele scriptiebegeleiding zorg jij ervoor dat jij sneller klaar ben met je scriptie; daarnaast zorg jij er zo ook voor dat je een hoger cijfer behaalt! Wij bieden ook een scriptie nakijkservice aan, check deze pagina voor meer informatie!

Voor het beschrijven van limitaties van je onderzoek heb je een basis van kennis over onderzoeksmethoden nodig. Het is hiervoor heel belangrijk dat je begrijpt wat begrippen als validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid inhouden. Deze begrippen worden vaak met elkaar verward en dit kan het schrijven van een goede discussie bemoeilijken. Wij van Afstudeerbegeleider kunnen je hierbij helpen!

Samen gaan we door de genoemde methodologische begrippen heen. Daarna kijken we naar jouw onderzoeksmethode. Wat heb je precies gedaan? En welke punten hadden misschien beter gekund, bijvoorbeeld met betrekking tot het werven van respondenten, de keuze voor bepaalde vragenlijsten of de procedure van je onderzoek (vonden de interviews bijvoorbeeld plaats op een hele drukke plek waardoor je respondenten steeds afgeleid waren)?

Wanneer je in deze punten meer inzicht hebt helpen we je vervolgens dit op papier te krijgen. We kijken naar de opbouw van je discussiepunten en checken samen met jou of alle vereiste onderdelen erin zitten.

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond (tot 22:00) bereikbaar via Whatsapp of 020 – 752 2702

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding