Hoe schrijf je de samenvatting voor je scriptie?

Hieronder vind je een voorbeeld van een samenvatting van een scriptie. Gebruik het voorbeeld om je te laten inspireren voor de opbouw en structuur van jouw eigen samenvatting.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je online online begeleiden met de samenvatting van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de samenvatting!

Van december 2006 tot april 2007 was het televisieprogramma Road2-Reality op Omroep Brabant te zien. Het televisieprogramma is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Omroep Brabant en de Brabantse COS-sen. Het COS is een onafhankelijk regionaal organisatie- en adviesbureau voor mondiale vraagstukken. Het is gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en multiculturele samenwerking. Omroep Brabant is een regionaal televisie en radio station in Noord Brabant.

Vijf jonge koppels (18-25 jaar) zijn in de zomer van 2006 3 tot 4 weken op reis gegaan naar Nicaragua, Oost-Soedan, India, Zuid-Afrika of Brazilië, waar ze verschillende thema’s aan de kaak hebben gesteld. Het waren belangrijke mondiale thema’s gebaseerd op de millenniumdoelen. De thema’s hadden ook een link met Noord-Brabant, bijvoorbeeld door de verbanden die verschillende steden uit Brabant hebben met steden in ontwikkelingslanden. De jongeren maakten een reportage over een ontwikkelingsproject ter plaatse. Hierbij hebben ze met name het dagelijkse leven van de jongeren laten zien.

Het doel van het project was tweeledig:

  • Beïnvloeding van de bereidheid van mensen om concreet iets te doen aan armoede bestrijding
  • Beïnvloeding van de beeldvorming over ontwikkelingswerk

Naar aanleiding van het programma Road2Reality is dit onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het effect van Road2Reality op de kennis, betrokkenheid, attitude en het gedrag van de kijkers met betrekking tot ontwikkelingswerk. Het onderzoek is een antwoord op de vraag van Omroep Brabant en de Brabantse COS-sen die wilden weten in hoeverre Road2Reality invloed had op de bereidheid van mensen om concreet iets te doen aan armoedebestrijding en op de beeldvorming over ontwikkelingswerk.

Om dit na te gaan is gekozen om te werken met vragenlijsten. Deze zijn geconstrueerd op basis van de “Theory of planned behavior” (TPB) (Ajzen, 2005). De vragenlijsten zijn voor en na de uitzendingen van Road2Reality door de proefpersonen ingevuld.

Algemeen viel op dat de respondenten Road2Reality positief evalueerden. Respondenten vonden het televisieprogramma leuk, interessant, aansprekend en informatief. De algemene tendens van de resultaten was dan ook positief. Respondenten hadden na het bekijken van Road2Reality significant meer kennis over de millenniumdoelen en hadden een significant hogere waargenomen subjectieve norm. Voor betrokkenheid bij ontwikkelingswerk was een marginale significante stijging zichtbaar. Voor de overige variabelen in het onderzoek, kennis, attitude, waargenomen gedragscontrole en intentie is geen significant verschil gevonden, toch is er bij elk van deze variabelen een positieve trend zichtbaar. Het TPB model, dat gekozen is om de gedragsintentie te verklaren, blijkt de juiste keuze te zijn geweest. De determinanten van de TPB bleken significante voorspellers te zijn van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren.

Op basis van de resultaten en conclusies kan worden gesteld dat er aan de voorwaarden, de voorspellers van de intentie op basis van de “Theory of planned behavior”, voldaan wordt. Daarom is de algemene aanbeveling om het televisieprogramma vooral te richten op de mogelijkheden om iets met de intentie om te zetten in daadwerkelijk gedrag aangaande ontwikkelingswerk. Road2-Reality zou dan ook een grote rol kunnen spelen door als link te fungeren tussen intentie en gedrag, bijvoorbeeld door mensen expliciet de mogelijkheid te geven een bijdrage te leveren aan de thema’s in en tijdens de uitzending.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Tijdens het opstellen van je samenvatting moet je veel keuzes maken. Wat komt er wel en niet in? Allerlei vragen waardoor je vast kan lopen tijdens het schrijven van je samenvatting.

Lees hier waar we jou online begeleiden met de samenvatting van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de samenvatting!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding