Inleiding

Hulp nodig met de inleiding?

Wat hoort er in je inleiding?

De inleiding is de basis van je onderzoek en daarmee het belangrijkste hoofdstuk van je scriptie. Hier introduceer je je onderwerp en laat je je lezer in logische denkstappen zien waarom de onderzoeksvraag die jij gaat beantwoorden relevant is. Het meeste denkwerk van je scriptie zit dan ook in het schrijven van je inleiding. Het is dus belangrijk om hier genoeg tijd voor uit te trekken!

Context

De inleiding start met de context van je onderzoeksvraag. Je geeft de lezer de context die het nodig heeft om je onderzoeksprobleem goed te kunnen begrijpen. Daarnaast introduceer je, als dit van toepassing is, de opdrachtgever. Wat voor organisatie is dit? En hoe ziet de afdeling waar het probleem speelt er precies uit?

Aanleiding

Vervolgens vertel je de lezer over het probleem dat de opdrachtgever heeft. Je start hierbij met de aanleiding van het probleem. Welke situatie deed de opdrachtgever zich beseffen dat er een probleem speelt? Kwamen er bijvoorbeeld klachten van klanten binnen of bleken medewerkers van verschillende afdelingen slecht met elkaar te communiceren?

Probleemstelling

Wanneer er in de aanleiding een probleem naar voren komt die de opdrachtgever niet direct kan oplossen omdat er kennis mist, heb je de probleemstelling te pakken. De opdrachtgever heeft bijvoorbeeld geen inzicht in de manier waarop medewerkers van afdeling A en afdeling B effectief met elkaar kunnen communiceren.

Doelstellingen

Na het formuleren van de probleemstelling, beschrijf je de doelstellingen. Er worden vaak twee typen doelstellingen onderscheiden: de onderzoeksdoelstelling (welk inzicht wil jij met dit onderzoek verkrijgen?) en de managementdoelstelling (wat wil de opdrachtgever realiseren met de aanbevelingen die volgen uit jouw onderzoek?).

Hoofdvraag

Na het formuleren van de doelstellingen kan je je hoofdvraag, ook wel onderzoeksvraag of centrale vraag genoemd, formuleren. Deze sluit vaak nauw aan bij de probleemstelling.

Deelvragen

Aansluitend aan de hoofdvraag formuleer je je deelvragen, die samen de hoofdvraag beantwoorden. Het is vaak handig om je deelvragen onder te verdelen in theoretische en operationele deelvragen. De theoretische deelvragen beantwoord je in het theoretisch kader (middels literatuuronderzoek) en de onderzoeksdeelvragen beantwoord je in de rest van je scriptie (op basis van bijvoorbeeld interviews of een enquête).

De afronding van de inleiding

De laatste stappen van de inleiding betreffen de afbakening van je onderzoek, de relevantie, een korte beschrijving van de onderzoeksmethoden en een leeswijzer, waarin je de lezer een overzicht biedt van de structuur van de rest van je scriptie.“Your speed doesn't matter forward is forward”

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan Afstudeerbegeleider jou helpen?

Veel studenten vinden het lastig te bepalen wat in elk onderdeel van de inleiding behoort te staan, en weten bijvoorbeeld niet hoe ze de juiste probleemstelling en een scherpe onderzoeksvraag met relevante deelvragen op moeten stellen. Een goede inleiding biedt houvast voor de rest van scriptie. Het is dan ook belangrijk dat je in de inleiding de juiste vragen formuleert. Afstudeerbegeleider kan je hierin bijstaan.


Wij helpen je ook met andere onderdelen van je scriptie! Heb je al een deel van je scriptie geschreven en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier meer over de fases in de scriptiebegeleiding of onze werkwijze.WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht