Wat is scriptie onderzoeksvoorstel?

Het onderzoeksvoorstel van je scriptie is het plan waarin je volledig uiteenzet wat je met je scriptie wil gaan doen. Hierin beschrijf je wat je wil gaan onderzoeken, welke theorieën je gaat gebruiken, welke populatie je gaat onderzoeken en hoe je daaruit een steekproef gaat trekken. Ook bevat dit plan welke onderzoeksinstrumenten je gaat gebruiken en op welke manier jij je data gaat analyseren. Kortom, het is een doordacht voorstel dat je hele scriptie omvat!

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met het onderzoeksvoorstel voor je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van onderzoeksvoorstel!

De basis van onderzoek doen is simpel: je stelt een verwachting op en gaat dat, op een door jou gekozen manier, onderzoeken. Jij bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Echter, mag je niet afwijken van je vantevoren vastgestelde onderzoeksopzet. Met een gedegen (en goedgekeurd) onderzoeksvoorstel – waarin dus volledig wordt geconcretiseerd wat je gaat doen – kan er eigenlijk weinig misgaan, zolang jij je aan je onderzoeksopzet houdt. Je onderzoeksvoorstel is daarom als het ware je beveiliging: het beschermt je voor het maken van fouten verderop in je onderzoek.

Nu begrijp je waarom het zo belangrijk is om een goed onderzoeksvoorstel te hebben. Je kan het zo zien: als je onderzoeksvoorstel helemaal uitgewerkt is, wordt je rest van je scriptie een invuloefening!

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met het onderzoeksvoorstel voor je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van je onderzoeksvoorstel!

Bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel voor de scriptie letten de meeste studenten enkel en alleen op de voorwaarden die vanuit de opleiding worden gesteld. Helaas is dit meestal meer een suggestie in de zin van: “hoe denk ik het onderzoek in mijn scriptie mogelijk te maken?”. Het blijft vaak toch onduidelijk en het is daarom niet daadwerkelijk een voorstel.

Het opstellen van je onderzoeksvoorstel is gewoon lastig en kost je veel tijd. We zien vaak dat studenten bij ons komen met een vaag onderzoeksvoorstel, waarbij het veel moeite kost om een beeld te krijgen van wat de student wil onderzoeken. Als we samen met de student het voorstel kritisch doorspreken, ziet een student zelf ook in dat het onderzoeksvoorstel onvoldoende is uitgewerkt.

Je onderzoeksvoorstel is als het ware verwachtingsmanagement (deze term zal je nog vaak tegenkomen ;-)), welke verwachtingen denk je waar te maken met je scriptie? Wees concreet; baken een onderwerp af. Kies je theorieën, bepaal wie of wat je gaat onderzoeken en hoe je data gaat verzamelen en analyseren (bijvoorbeeld met SPSS). Als jij van tevoren weet aan wie jij welke vragen gaat stellen en welke analyses je gaat uitvoeren op je data, dan ben je goed bezig!

Dat je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door je begeleider, geeft helaas geen garantie. Als jouw onderzoeksvoorstel nog niet compleet is uitgedacht en uitgewerkt, heb je geen profijt van je onderzoeksvoorstel in de rest van je scriptie. Het is dus raadzaam om strenger te zijn voor jezelf dan dat je opleiding is!

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met het onderzoeksvoorstel voor je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van je onderzoeksvoorstel!

Studenten die een stage gaan lopen, schrijven over het algemeen een plan van aanpak waar het onderzoeksvoorstel een onderdeel van is.

De eerste fase is de bedrijfsanalyse, probleemanalyse of interne externe analyse. Je gaat namelijk een onderzoek doen binnen een bedrijf en daarom dien je eerst een probleem te identificeren. Je maakt in deze fase gebruik van management modellen, zoals het 7s model, BMC model, destep etc. en aan het eind doe je dan vaak een SWOT. Dat is eigenlijk al een onderzoek op zich! De uitkomst hiervan bepaalt wat je daadwerkelijk gaat onderzoeken in jouw scriptie. Deze eerste fase dient eerst volledig te zijn afgerond. Naast dat je een geschikt probleem moet kiezen is het ook heel belangrijk dat je kan beargumenteren waarom je juist dit probleem gaat onderzoeken.

Als je duidelijk hebt gemaakt wat en waarom een jij bepaald probleem kiest, ga je naar de volgende fase in je onderzoeksvoorstel. Hierin zet je uiteen wat je gaat onderzoeken.

Zoals hopelijk duidelijk is geworden is je onderzoeksvoorstel een doorslaggevend document als het gaat om het succesvol afronden van je scriptie. Hoe beter deze in elkaar zit hoe kleiner de kans wordt dat zaken misgaan tijdens je afstuderen en, ook niet geheel onbelangrijk, hoe sneller je klaar bent!

Wij stellen je in staat om je onderzoeksvoorstel zo op te stellen dat jij goed begrijpt wat je gaat onderzoeken en op welke manier. Allereerst gaan we samen vaststellen waar je nu staat en wat er nog moet gebeuren om tot een geslaagd onderzoeksvoorstel te komen. Vaak nemen we daarom eerst het huidige onderzoeksvoorstel door en bespreken we die met je. Op basis van de eisen en eventuele wensen van je stage gaan we stap voor stap aan de slag met je onderzoeksvoorstel. Het resultaat is een gedegen document, dat niks aan de verbeelding overlaat wat jij van plan bent!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding