Wat is de scriptie opbouw?

De opbouw van je scriptie is de volgorde waarop je je verschillende hoofdstukken/onderdelen indeelt en daarmee komt natuurlijk ook de keuze welke hoofdstukken je opneemt in je scriptie. Welke hoofdstukken/onderdelen je kiest in je scriptie hangt af van een aantal factoren, maar het belangrijkste is dat je de structuur die vanuit je opleiding wordt aangereikt aanhoudt.

Alle informatie in je scriptie heeft een eigen plek: de theorie moet in je theoretisch kader en je onderzoeksbeschrijving zit in je methode hoofdstuk. Dit moet écht clean zijn, anders krijgt je scriptiebegeleider niet de informatie op het juiste moment en zorgt dit voor verwarring.

Het uiteindelijke doel van jouw scriptie is dat je interne scriptiebegeleider overtuigd is van jouw conclusie. Je bent dus eigenlijk een betoog aan het schrijven, welke je onderbouwd met bronnen en je eigen onderzoek. Hoe simpel het ook klinkt, het is belangrijk dat de opbouw logisch in elkaar steekt. Telkens in je scriptie maak je een bepaald punt of een bepaalde keuze, welke je goed moet beargumenteren. Het moet voor je scriptiebegeleider duidelijk zijn wat je keuzes zijn en op welke informatie je deze baseert. Beschrijf dit zo compleet mogelijk!

Wij van Afstudeerbegeleider helpen jou graag met het bepalen van een strakke en logische scriptie opbouw. Aan de hand van onze professionele scriptiebegeleiding zorg jij ervoor dat jij sneller klaar ben met je scriptie; daarnaast zorg jij er ook voor dat je een hoger cijfer behaalt! Wij bieden ook een scriptie nakijkservice aan, check deze pagina voor meer informatie!

De opbouw van je scriptie is belangrijk omdat dit het raamwerk is voor alle informatie die jij gaat verwerken. Het geeft je houvast, een overzicht van wat je allemaal moet doen. Daarmee is een goede opbouw ook een manier om te ontdekken dat er ergens nog informatie ontbreekt. Een goede opbouw dwingt je om de informatie in je scriptie op een goede manier te verwerken. Daarnaast is het voor jou ook een handige manier om concreet met je scriptiebegeleider te praten over je scriptie. Je weet zo wat er van je verwacht wordt.

De meeste studies en opleidingen hebben een vaste opbouw voor de scriptie. Hier dien je je aan te houden, je hebt kans dat je minpunten krijgt wanneer je een alternatieve opbouw aanhoudt. Helaas is een opbouw die vanuit de opleiding wordt aangereikt niet altijd even logisch. Sterker nog, het is vaak juist verwarrend! Het wordt een soort puzzel om een logisch verhaal te maken van je scriptie. Een goede oplossing hiervoor is om eerst een eigen opbouw aan te houden, die je vervolgens vertaalt in de opbouw zoals deze door de opleiding is aangereikt.

Bij Afstudeerbegeleider gaan wij uit van een HBO opbouw of een WO opbouw voor een scriptie. Bij een HBO scriptie moet er vaak sprake zijn van een bedrijfsadvies, bijvoorbeeld in de vorm van een implementatieplan of marketingplan. Conclusies in een WO scriptie zijn niet zozeer gericht op een specifiek bedrijf, maar zijn meer algemene conclusies die bijdragen aan de kennis in een bepaald vakgebied.

Bij de opbouw die wij aanhouden voor HBO scripties is sprake van een hoofdvraag en een onderzoeksvraag met daartussen een interne en externe analyse. De hoofdvraag komt later terug in aanbevelingen en advies.

 1. Samenvatting
 2. Inleiding
 3. Aanleiding
 4. Probleemstelling
 5. Doelstelling
 6. Hoofdvraag
 7. Interne & externe analyse
 8. Onderzoeksvraag
 9. Theoretisch kader
 10. Conceptueel model
 11. Deelvragen
 12. Hypothesen
 13. Onderzoeksmethode
 14. Data analyse
 15. Resultaten
 16. Conclusie
 17. Discussie
 18. Aanbevelingen en advies
 19. Literatuurlijst

In de opbouw van WO scripties gaat de inleiding direct in op de wetenschappelijke context die leidt naar de probleemstelling. In de inleiding mag je wel vaak wel actuele situaties benoemen (in een hoofdstuk dat bijvoorbeeld maatschappelijke relevantie heet), maar deze maatschappelijke relevantie is in een wetenschappelijke scriptie van ondergeschikt belang. 

 1. Abstract
 2. Inleiding
 3. Aanleiding
 4. Probleemstelling
 5. Doelstelling
 6. Hoofdvraag
 7. Theoretisch kader
 8. Deelvragen
 9. Conceptueel model
 10. Hypothesen
 11. Onderzoeksmethode
 12. Data analyse
 13. Resultaten
 14. Conclusie
 15. Discussie
 16. Literatuurlijst

De opbouw van je scriptie is een van de eerste zaken die je moet bepalen en is meteen van groot belang voor hoe jouw scriptie proces gaat verlopen. We gaan samen kijken waar je nu staat en wat er van je wordt verwacht vanuit je opleiding. Op basis daarvan gaan we kijken welke je stappen je dient te gaan zetten om tot een goede opbouw te komen. Zodra het jou duidelijk is wat er wordt verwacht, ga je ermee aan de slag. We staan natuurlijk altijd voor je klaar indien je vragen hebt of feedback wil!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding