Wat is de scriptie structuur?

De structuur van je scriptie is de volgorde waarop je verschillende hoofdstukken indeelt en natuurlijk welke hoofdstukken je opneemt in je scriptie. Welke hoofdstukken (of onderdelen) je kiest in je scriptie hangt af van een aantal factoren, maar het belangrijkste is de structuur die je opleiding wilt dat je aanhoudt in je scriptie.

Afstudeerbegeleider helpt jou met het schrijven van een ijzersterke scriptie. Wij hebben inmiddels honderden studenten geholpen met afstuderen, je bent echt niet alleen! Lees hier wat wij allemaal voor jou kunnen betekenen. Samen met onze hulp studeer jij sneller af en haal jij een hoger cijfer voor je scriptie! 

In je scriptie probeer jij je scriptiebegeleider te overtuigen van uiteindelijk je conclusie. Je bent dus eigenlijk een betoog aan het schrijven wat je onderbouwt met bronnen en later met onderzoek. Hoe simpel het ook klinkt, het is belangrijk dat je structuur logisch in elkaar zit. Je scriptiebegeleider moet steeds begrijpen wat je punt is en wat de reden is dat je bepaalde keuzes maakt (waarom kies jij voor deze probleemstelling en niet voor een andere). Hiervoor heeft je scriptiebegeleider de informatie nodig die jij hebt gebruikt bij het maken van die keuzes. Belangrijk is dat jij die informatie steeds op een heldere manier presenteert voordat jij de keuze maakt. De informatie moet zo volledig mogelijk omschreven zijn. Het is zeer vervelend als er steeds informatie doorsijpelt in een scriptie (ooowh ja dat was ik vergeten te vertellen). Als je de context beschrijft van je scriptie doe dat dan in één keer goed! Dit geldt voor alle hoofdstukken en onderdelen in je scriptie.

Alle informatie in je scriptie heeft een eigen plek. Dus de theorie moet in je theoretisch kader en je onderzoeksbeschrijving zit in je methode hoofdstuk. Dit moet echt clean zijn anders krijgt je scriptiebegeleider niet de informatie op het juiste moment en raakt deze in de war.

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met waar je ook tegenaan loopt met je scriptie? Vertel ons jouw verhaal hier en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende oriëntatie!

De structuur van je scriptie is belangrijk omdat dit het geraamte is van alle informatie die jij in je scriptie gaat verwerken. Het geeft je houvast van wat je allemaal moet doen. Daarnaast is het voor jou ook een handige manier om concreet met je scriptiebegeleider te praten over je scriptie en dat je goed weet wat er van je wordt verwacht. Daarnaast dwingt een goede structuur van je scriptie je ook de informatie in je scriptie op de juiste manier te verwerken. Als je goed weet wat waar moet staan zal je niet snel informatie misplaatsen en weet je waar je wat moet vertellen. Als jij de structuur van je scriptie helder hebt, heb je houvast als je aan je scriptie aan het werken bent. Je ziet sneller waar nog informatie ontbreekt.

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met waar je ook tegenaan loopt met je scriptie? Vertel ons jouw verhaal hier en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende oriëntatie!

Om te beginnen hebben de meeste studies en opleidingen een vaste structuur voor de scriptie. Deze dien je aan te houden (sommige opleidingen geven er zelfs minpunten voor als je een alternatieve structuur aanhoudt). Wat daarbij gezegd moet worden is dat de structuur die door de opleiding wordt aangereikt niet altijd even logisch is. Heel vaak is het zelfs juist een verwarrend. Voor studenten wordt het dan puzzelen om hun scriptie logisch te maken. Wat hiervoor het beste werkt is dat je eerst een eigen structuur aanhoudt die je vervolgens vertaalt in de structuur vanuit je opleiding.

Bij Afstudeerbegeleider gaan wij uit van een HBO structuur en een WO structuur voor een scriptie. Het verschil tussen de deze twee manieren van het structuuren van je scriptie is dat bij HBO vaak sprake is dat er uiteindelijk een bedrijfsadvies moet komen in de vorm van bijvoorbeeld een implementatieplan of een marketingplan. Een WO student kan ook stage lopen bij een bedrijf maar is daar in de regel voor het onderzoek. Eventuele aanbevelingen hebben dan ook meer betrekking op wat je bedrijven in zijn algemeenheid met de uitkomst van het onderzoek kan doen in plaats van het betreffende bedrijf specifiek.

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met waar je ook tegenaan loopt met je scriptie? Vertel ons jouw verhaal hier en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende oriëntatie!

Bij de structuur die wij aanhouden voor HBO scripties is sprake van een hoofdvraag en een onderzoeksvraag met daartussen een interne & externe analyse. De hoofdvraag komt later terug in aanbevelingen en advies.

 1. Samenvatting
 2. Inleiding
 3. Aanleiding
 4. Probleemstelling
 5. Doelstelling
 6. Hoofdvraag
 7. Interne & externe analyse
 8. Onderzoeksvraag
 9. Theoretisch kader
 10. Conceptueel model
 11. Deelvragen
 12. Hypothesen
 13. Onderzoeksmethode
 14. Resultaten & analyse
 15. Conclusie
 16. Discussie
 17. Aanbevelingen en advies
 18. Literatuurlijst

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met waar je ook tegenaan loopt met je scriptie? Vertel ons jouw verhaal hier en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende oriëntatie!

De structuur voor WO scripties gaat de inleiding direct in op de wetenschappelijke context die leidt naar de probleemstelling. In de wetenschappelijke inleiding mag je wel vaak wel actuele situaties benoemen alleen is dat niet het uitgangspunt. Vaak heb je een extra hoofdstuk dat bijvoorbeeld maatschappelijke relevantie heet alleen is die in een wetenschappelijke scriptie van ondergeschikt belang.

 1. Abstract
 2. Inleiding
 3. Aanleiding
 4. Probleemstelling
 5. Doelstelling
 6. Hoofdvraag/onderzoeksvraag
 7. Theoretisch kader
 8. Deelvragen
 9. Conceptueel model
 10. Hypothesen
 11. Onderzoeksmethode
 12. Resultaten & analyse
 13. Conclusie
 14. Discussie
 15. Aanbevelingen
 16. Literatuurlijst

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met waar je ook tegenaan loopt met je scriptie? Vertel ons jouw verhaal hier en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende oriëntatie!

De structuur van je scriptie is een van de eerste zaken die je moet bepalen en is meteen van groot belang hoe jouw scriptie proces gaat verlopen. We gaan samen kijken waar je staat en wat er van je wordt verwacht vanuit je opleiding en waar je nu staat. Op basis daarvan gaan we kijken welke je stappen je dient te gaan zetten om tot een goede structuur te komen van je scriptie. Zodra voor jou duidelijk is wat er wordt verwacht ga je ermee aan de slag en staan we voor je klaar indien je vragen hebt of dat je feedback wil hebben op je structuur. Indien je iets niet begrijpt of ergens niet uitkomt gaan we met je aan de slag zodat jij weer verder kan!

Afstudeerbegeleider helpt jou met het schrijven van een ijzersterke scriptie. Wij hebben inmiddels honderden studenten geholpen met afstuderen, je bent echt niet alleen! Lees hier wat wij allemaal voor jou kunnen betekenen. Samen met onze hulp studeer jij sneller af en haal jij een hoger cijfer voor je scriptie! 

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met waar je ook tegenaan loopt met je scriptie? Vertel ons jouw verhaal hier en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende oriëntatie!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding