Hulp nodig met je onderzoeksmethode?

Kosteloze kennismaking

Voorbeeld onderzoeksmethode

Hieronder vind je een voorbeeld van een onderzoeksmethode van een scriptie. Gebruik het voorbeeld om je te laten inspireren voor de opbouw en structuur van jouw eigen onderzoeksmethode.

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek naar de invloed van Road2Reality betreft een causaal onderzoek (Malhotra & Birks, 2002). Getracht zal worden valide causale verbanden aan te tonen. Het betreft hier een kwantitatief onderzoek. Om uitspraken over causaliteit te kunnen doen dient men met drie zaken rekening te houden. Ten eerste dient de verandering van de onafhankelijke variabele voor de afhankelijke variabele plaats te hebben. Ten tweede dienen variantieverschillen per afzonderlijke variabele duidbaar te zijn. Ten derde dient de invloed van andere variabelen te kunnen worden uitgesloten (Malhotra et al., 2000).

Onderzoekspopulatie en experimenteel ontwerp

Door het COS is een onderzoeksgroep opgesteld van mensen die aan het onderzoek mee wilden werken. Deze zijn via advertenties en reclamespotjes op Omroep Brabant in contact gekomen met het onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van een persoonlijke mailinglijst. Het uiteindelijke aantal respondenten van de eerste meting bedroeg 104, bij de nameting waren dat er 53. Er wordt dus gebruik gemaakt van ‘convenience sampling’ (Malhotra et al., 2000). Daar er geen randomisatie en ‘probability sampling’ heeft plaatsgevonden dient er voorzichtig met de resultaten te worden omgesprongen. Bij de eerste meting hebben de respondenten aangegeven of zij van plan waren het televisieprogramma Road2Reality te gaan bekijken en bij de tweede meting hoeveel afleveringen zij daadwerkelijk hebben bekeken. Op basis van deze informatie zijn zij ingedeeld aan de conditie wel of niet bekijken van Road2Reality.

Procedure en onafhankelijke variabele

De onafhankelijke variabele van dit onderzoek is het televisieprogramma Road2Reality (stimulus). Dit televisieprogramma werd vanaf begin december tot begin maart op Omroep Brabant uitgezonden. Vóór Road2Reality is uitgezonden hebben de respondenten de eerste vragenlijst ingevuld. Nadat de uitzendingen afgelopen waren is de tweede vragenlijst ingevuld. Door deze met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de respondenten.

Afhankelijke variabelen


  • Kennis en betrokkenheid

Op basis van de beschreven literatuur is een vragenlijst samengesteld om de variabelen kennis en betrokkenheid te meten. De afhankelijke variabelen zijn voornamelijk met een 7 punt Likertschaal gemeten. Respondenten hebben op een schaal van 1 tot en met 7 bijvoorbeeld aangegeven hoe betrok- ken ze waren met ontwikkelingswerk (waarbij 1 helemaal niet, en 7 helemaal wel).

  • Theory of planned behavior

De voorbeeldvragenlijst voor de TPB op de website van Ajzen (http://www.people.umass.edu/aizen/) is gebruikt om items te formuleren om de variabelen van de TPB te meten. De items zijn aangepast om de onderzoeksvragen aangaande ontwikkelingswerk te beantwoorden. Wederom is er gebruik gemaakt van een 7 punt Likertschaal. Ter controle worden de variabelen leeftijd, inkomen en geslacht meegenomen.

Dataverzameling en data-entry

Data zijn verzameld middels vragenlijsten. Na het uitvoeren van enkele pilotvragenlijsten (en de benodigde aanpassingen) is via e-mail de onderzoeksgroep van het COS en de persoonlijke mailingslijst verzocht aan een internetvragenlijst mee te werken. De vragenlijst bestond over het algemeen uit gestructureerde (gesloten) antwoordcategorieën. Afgeronde vragenlijsten zijn direct opgeslagen in een database (Excel) welke gemakkelijk aan het data analyseprogramma SPSS konden worden gekoppeld. Deze methode met internetvragenlijsten is sneller en minder arbeidsintensief. Bovendien wordt de kans op menselijke fouten bij het invoerproces vermeden. De internetvragenlijst wordt door velen dan ook gezien als surveymethode van de toekomst (Cole, 2005).

Analyse plan

De verschillende items die samen één van de factoren van de TPB meten zijn samengenomen. Op deze manier ontstonden er nieuwe variabelen waarmee in de verdere analyse gerekend kon worden. Met behulp van een multipele regressie analyse is gekeken welke van de drie determinanten (de attitude van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk, de waargenomen subjectieve norm van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk en de waargenomen controle over gedrag van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk (als gevolg van het bekijken van Road2Reality) de gedragsintentie van het doen of doneren aan ontwikkelingswerk voorspelden. Met een regressieanalyse wordt gekeken wat de invloed van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of doneren is op het daadwerkelijke gedrag met betrekking tot het doen of doneren aan ontwikkelingswerk. Met behulp van t-toetsen is bepaald of dat het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de kennis, betrokkenheid en de determinanten van de TPB.

Check ook resultaten en conclusies voor voorbeelden.

Hoe kunnen wij jou verder helpen met je onderzoeksmethode?

Kom je er niet uit aan de hand van voorbeelden? Trek dan aan de bel! Want wanneer je geen goede structuur hebt, zal je hier de rest van het traject last van hebben. Wij helpen dit voorkomen! Lees meer over persoonlijke begeleiding. Heb je al een deel van je scriptie geschreven en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier meer over de fases in de scriptiebegeleiding of onze werkwijze.

Stijn Loeber

Geschreven door:

Stijn Loeber
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met je scriptie? Klik hier
WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280
Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Zet de volgende stap met je scriptie!

Afstudeerbegeleider is onderdeel van Studiemeesters. Je wordt dan ook gebeld door Studiemeesters om een afspraak te maken voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking. Kunnen we je telefonisch niet bereiken? Dan mailen we je.

Wat kan Afstudeerbegeleider verder voor jou betekenen?

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Afstudeerbegeleider is onderdeel van Studiemeesters. Je wordt dan ook gebeld door Studiemeesters om een afspraak te maken voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking. Kunnen we je telefonisch niet bereiken? Dan mailen we je.