Voorbeeld van een inleiding voor je scriptie aan het zoeken?

Ben jij op zoek naar een voorbeeld van een inleiding voor je scriptie? Daar willen we jou natuurlijk bij helpen! Hieronder vind je een voorbeeld van een inleiding. Dit voorbeeld is een fictieve omschrijving van een scriptie die over Afstudeerbegeleider geschreven had kunnen zijn en is simplistisch opgesteld om je een idee te geven van wat er van jou wordt verwacht. Alle bronnen zijn dus ook fictief en kijk dus alleen naar de opbouw van de inleiding. Dit voorbeeld dient als een leidraad voor jouw eigen inleiding. Let hierbij vooral op de verschillende kopjes die te onderscheiden zijn om de noodzakelijke en belangrijke punten aan te kaarten binnen een inleiding. Benieuwd naar voorbeelden van andere scriptie onderdelen? Check ze hier!

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij het schrijven van de inleiding van je scriptie? Lees dan hier hoe we je daarbij kunnen helpen!

Zou je graag eens met één van onze professionele begeleiders willen zitten om kritisch te kijken naar de kwaliteit van jouw inleiding en/of scriptie als geheel? Check deze pagina dan eens! Daarnaast bieden wij ook een nakijkservice aan, klik hier voor meer informatie.

Elke inleiding is natuurlijk anders, maar het komt neer op het onderstaande voorbeeld. Let bij dit voorbeeld vooral op de concrete aanpak en structuur die is gebruikt. Kijk ook naar de opbouw van de inleiding en vraag jezelf af waarom het wel of niet pakt. Wat zou jij anders doen en waarom? Is het interessant? Is het goed te begrijpen? Wat valt jou op aan de beargumentering? En aan de structuur van deze beargumentering? Aan de hand van deze vragen kun je het huidige voorbeeld kritischer benaderen waardoor je ook kritischer gaat kijken naar jouw eigen inleiding!

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de inleiding van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

In het laatste studiejaar van een student is het dan zover: het is tijd om een scriptie te schrijven. Alle hbo en wo studenten zullen hierbij alles uit de kast moeten halen om te laten zien dat ze het individueel mogelijk kunnen maken om een waardig onderzoek te schrijven (studeeraf.nu, 2018). Studenten behoren tijdens hun opleiding klaar te worden gestoomd voor het schrijven van hun eindproduct. Daarnaast krijgen studenten over het algemeen tijdens het schrijven van hun scriptie een scriptiebegeleider toegewezen vanuit de opleiding. De ontwikkelde skills tijdens de studie tezamen met de begeleiding zouden ervoor moeten zorgen dat studenten zonder teveel problemen hun scriptie tot een goed einde brengen (zozouhetmoetenzijn.nl, 2018).

De realiteit blijkt echter anders (hetisnietanders.nl, 2019). Het blijkt zo te zijn dat drie op de vijf afstudeerders serieuze problemen ervaart tijdens het schrijven van hun scriptie en één op de vijf overweegt te stoppen met de studie vanwege de scriptie (saywhat.com, 2017). Studenten geven aan dat de scriptiebegeleiding die wordt verzorgt vanuit de opleiding een belangrijke rol speelt bij de ervaren problemen. Veel genoemde problemen zijn dat het onduidelijk is wat er verwacht wordt van de afstudeerder, onduidelijke communicatie en dat er te weinig tijd en aandacht is voor uitleg (nou.nl, 2019).

Het onderzoek van studentenquiz.nl (2019) laat echter zien dat het omvangrijker is dan dat de scriptiebegeleiding vanuit de opleiding tekort schiet. In het onderzoek wordt uiteengezet dat de kennis en kunde als het om schrijfvaardigheden, literatuur review, data analyse, en andere academische vaardigheden bij 60% van de afstudeerders tekort schiet. Dit wordt onderschreven door afstudeerellende.com (2019) die in hun onderzoek tot de conclusie komen dat de helft van de afstudeerders niet over de juiste vaardigheden beschikken om zelfstandig een scriptie te schrijven.

Afstudeerbegeleider is een bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van afstudeerders in het tot een goed einde brengen van hun scriptie. Zij willen studenten opvangen die door de bomen het bos niet meer zien en geen goed vangnet gefaciliteerd krijgen door hun hogeschool of universiteit (afstudeerbegeleider.nl, 2019).

Afstudeerbegeleider heeft de afgelopen jaren een consistente groei van gemiddeld 25% op jaarbasis doorgemaakt. De verwachting is dat Afstudeerbegeleider in 2019 tussen de 700 en 800 studenten gaat begeleiden bij het schrijven van hun scriptie (Wiki & Pedia, 2018). Afstudeerbegeleider is echter niet voor elke afstudeerder de juiste partij om door begeleid te worden. Afstudeerbegeleider richt zich op de ontwikkeling van de vaardigheden van de afstudeerder zodat deze zelfstandig in staat is zijn scriptie te schrijven. Natuurlijk wordt er met een student meegedacht maar onder geen beding wordt ermee geschreven of andere input geleverd voor de scriptie. In de professionele scriptiebegeleiding markt is Afstudeerbegeleider hier zeer waarschijnlijk het meest strikt in (businessplan afstudeerbegeleider, 2018).

Aanleiding

De markt van scriptiebureaus is de laatste jaren steeds competitiever geworden met een aantal grote spelers die de markt op zijn gekomen (Statistieken.nl, 2018). Afstudeerbegeleider heeft tot op heden weinig tot geen aandacht gehad voor de marketing om afstudeerders te bereiken die begeleiding zoeken bij het schrijven van hun scriptie. Het bedrijf heeft zich gerealiseerd dat, om groei van de afgelopen jaren vast te houden, er een marketingstrategie dient te komen. Afgelopen periode zijn daarom meerdere gesprekken gevoerd met marketingexperts om uiteindelijk tot een marketing plan te komen.

Uit deze gesprekken bleek dat Afstudeerbegeleider geen positionering strategie heeft. De positioneringstrategie van een bedrijf is het uitgangspunt voor de marketingstrategie en vervolgens het marketingplan (marketing1.0.com, 2019). Één van de grote uitdagingen is het richten op het feit dat Afstudeerbegeleider geschikt is voor afstudeerders die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit zou echter ook af kunnen schrikken wanneer de positionering te hard wordt ingezet door het bedrijf. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de toegenomen concurrentie en wil Afstudeerbegeleider zijn identiteit behouden. Om de juiste afstudeerders aan te trekken en de toegenomen concurrentie het hoofd te bieden dient Afstudeerbegeleider een marketingstrategie te ontwikkelen waar een duidelijke positionering strategie de essentiële eerste stap van is.

Probleemstelling

Afstudeerbegeleider heeft als ambitie de groei de komende jaren te waarborgen en afstudeerders aan te trekken die in hun persoonlijke ontwikkeling willen investeren. Om dit te realiseren gaat het bedrijf een marketingstrategie ontwikkelen waar de positioneringstrategie van Afstudeerbegeleider het uitgangspunt van is. Afstudeerbegeleider heeft op het moment van schrijven geen positioneringsstrategie.

Daarom is de volgende probleemstelling geformuleerd:

“Afstudeerbegeleider heeft geen positioneringsstrategie waar de marketingstrategie op gebaseerd kan worden”

Management Doelstelling

Afstudeerbegeleider wil het bovengestelde probleem oplossen en daarom is de volgende doelstelling opgesteld:

Het ontwikkelen van een positioneringsstrategie voor Afstudeerbegeleider dat als input dient voor de later te ontwikkelen marketingstrategie wat als doel heeft het aantrekken van afstudeerders die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Hoofdvraag

“Hoe dient Afstudeerbegeleider zich als scriptiebureau te positioneren zodat het bedrijf aansprekend is voor afstudeerders die in staat willen worden gesteld zelfstandig hun scriptie tot een goed einde te brengen?“

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met de inleiding van je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

 

Over het opstellen van een inleiding is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal punten waar je op dient te letten. Kijk daarom op een van onderstaande pagina’s voor een uitgebreide uitleg over hoe een inleiding volgens de richtlijnen in elkaar steekt:

Kijk of jij met je huidige kennis en dit voorbeeld in staat bent om een inleiding te schrijven. Ben jij er nog niet toe in staat om deze te schrijven, dan kun je altijd met ons contact opnemen!

Kom je er niet uit met enkel het huidige voorbeeld van de inleiding van een scriptie, heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond (tot 22:00) bereikbaar via Whatsapp of 020 – 752 2702

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding