Voorbeeld: Respondenten

Hulp nodig bij respondenten werven en selecteren?

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe er omgegaan kan worden met de werving en selectie van respondenten. De beschrijving van de respondenten, deelnemers of proefpersonen is belangrijk zodat de lezer weet op welke doelgroep je je gaat richten. Welke kenmerken heeft deze (specifieke) doelgroep? Hoe is de werving gegaan? Wat was het aantal? Werden deze opgedeeld in groepen etc.? Beschrijf zo veel mogelijk over jouw doelgroep.

Werving

Deelnemers aan de studie zijn 48 kinderen met ADHD (ADHD groep) en 48 kinderen zonder ADHD (controle groep), tussen de 9 en 12 jaar oud. Kinderen in de ADHD groep worden geworven via drie vestigingen van het JeugdRiagg NHZ, Lucertis in Zaandam en Punt-P Amsterdam. Kinderen met ADHD worden aangeschreven op basis van de diagnose ADHD in hun dossier. Medewerkers van de instellingen selecteren daarna de deelnemers. Vervolgens zullen er brieven naar ouders verstuurd worden waarop zij kunnen reageren. Er zal dan een telefonische intake (voorselectie en verzamelen gegevens) plaatsvinden. Ouders en leerkracht van het kind worden gevraagd een vragenlijst (VvGK) in te vullen en op basis van het resultaat includeren of excluderen wij de deelnemers voor het onderzoek. Tot slot nodigen we ouders en kind uit voor de intake-afspraak en de overige twee testafspraken. Kinderen zonder ADHD worden geworven via basisscholen in Amsterdam en omstreken.

Beoogd aantal ppn op basis van poweranalyse

De verwachte effect size (d) is 0.74, met een p-waarde van 0.05, rekening houdend met een mogelijke uitval is er gekozen voor een hoge power van 0.999, n= 48 kinderen per groep dus in totaal (2 groepen) 96 kinderen. 6c) in/exclusie

Inclusie- en exclusiecriteria

De inclusiecriteria voor kinderen met ADHD zijn:

 • een klinische score (op een van de ADHD subtypes) op de VvGK
 • een klinische DSM-IV diagnose ADHD; het gecombineerde type op basis van het GGZ-dossier en van de DISC-IV (kinderen met het overwegend onoplettendheid type of het overwegend hyperactief-impulsief type worden uitgesloten van onderzoek; zie o.a. Bidwell et al., 2007)
 • IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III.
 • het afwezig zijn van conduct disorder (CD; o.a. van der Meere et al., 1995 vinden een andere reactie op bekrachtiging voor ADHD met comorbide CD dan voor ADHD alleen) op basis van de DISC-IV (CD) en de VvGK.
 • het volgens de intakevragenlijst en het GGZ-dossier afwezig zijn van neurologische stoornissen, leerstoornissenen sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden.
 • geen gebruik van medicatie (die de testresultaten kunnen beïnvloeden) anders dan Methylfenidaat; ter controle van de invloed van psycho-stimulantia op de taakresultaten. Deelnemers die Methylfenidaat gebruiken moeten het gebruik tenminste 24 uur voor elke afspraak (intake- en testafspraken) staken (tot na de afspraak) om volledige ‘washout’ van het medicijn te garanderen (Pelham, Aronoff, Midlam, Shapiro, Gnagy, Chronis, et al., 1999).

Controle kinderen worden geworven via lokale basisscholen. Inclusiecriteria voor de controle groep zijn:

  scores binnen de normale range (< 80ste percentiel) op de ADHD en CD schalen van de ouder- en leerkrachtversie van de VvGK,

  IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III; Woordenschat en Blokpatronen.

  Afwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden, op basis van de intakevragenlijst.

  geen gebruik van medicatie die de testresultaten kunnen beïnvloeden ten tijde van de onderzoeksafspraken.

  Om inzicht te krijgen in eventueel aanvullende problematiek (gedrag- en competentieproblemen) van de deelnemers wordt bij de ouders de Gedragvragenlijst voor Kinderen (CBCL) afgenomen. Indien nodig kan hier in de uiteindelijke analyses voor worden gecontroleerd met covariantie analyses.

Caitlin Utama

Geschreven door:

Caitlin Utama
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met je scriptie? Klik hier

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan Afstudeerbegeleider jou verder helpen?

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

 • Amsterdam
 • Maassluistraat 2
 • 1062 GD Amsterdam
 • Den Haag
 • Johanna Westerdijkplein 75
 • 2521 EN Den Haag
 • Utrecht
 • Arthur van Schendelstraat 650
 • 3511 MJ Utrecht