Hoe beschrijf je de werving en selectie van respondenten

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe er omgegaan kan worden met de werving en selectie van respondenten. De beschrijving van de respondenten, deelnemers of proefpersonen is belangrijk zodat de lezer weet op welke doelgroep je je gaat richten. Welke kenmerken heeft deze (specifieke) doelgroep? Hoe is de werving gegaan? Wat was het aantal? Werden deze opgedeeld in groepen etc.? Beschrijf zo veel mogelijk over jouw doelgroep.

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

Werving

Deelnemers aan de studie zijn 48 kinderen met ADHD (ADHD groep) en 48 kinderen zonder ADHD (controle groep), tussen de 9 en 12 jaar oud. Kinderen in de ADHD groep worden geworven via drie vestigingen van het JeugdRiagg NHZ, Lucertis in Zaandam en Punt-P Amsterdam. Kinderen met ADHD worden aangeschreven op basis van de diagnose ADHD in hun dossier. Medewerkers van de instellingen selecteren daarna de deelnemers. Vervolgens zullen er brieven naar ouders verstuurd worden waarop zij kunnen reageren. Er zal dan een telefonische intake (voorselectie en verzamelen gegevens) plaatsvinden. Ouders en leerkracht van het kind worden gevraagd een vragenlijst (VvGK) in te vullen en op basis van het resultaat includeren of excluderen wij de deelnemers voor het onderzoek. Tot slot nodigen we ouders en kind uit voor de intake-afspraak en de overige twee testafspraken. Kinderen zonder ADHD worden geworven via basisscholen in Amsterdam en omstreken.

Beoogd aantal ppn op basis van poweranalyse

De verwachte effect size (d) is 0.74, met een p-waarde van 0.05, rekening houdend met een mogelijke uitval is er gekozen voor een hoge power van 0.999, n= 48 kinderen per groep dus in totaal (2 groepen) 96 kinderen. 6c) in/exclusie

Inclusie- en exclusiecriteria

De inclusiecriteria voor kinderen met ADHD zijn:

  • een klinische score (op een van de ADHD subtypes) op de VvGK
  • een klinische DSM-IV diagnose ADHD; het gecombineerde type op basis van het GGZ-dossier en van de DISC-IV (kinderen met het overwegend onoplettendheid type of het overwegend hyperactief-impulsief type worden uitgesloten van onderzoek; zie o.a. Bidwell et al., 2007)
  • IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III.
  • het afwezig zijn van conduct disorder (CD; o.a. van der Meere et al., 1995 vinden een andere reactie op bekrachtiging voor ADHD met comorbide CD dan voor ADHD alleen) op basis van de DISC-IV (CD) en de VvGK.
  • het volgens de intakevragenlijst en het GGZ-dossier afwezig zijn van neurologische stoornissen, leerstoornissenen sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden.
  • geen gebruik van medicatie (die de testresultaten kunnen beïnvloeden) anders dan Methylfenidaat; ter controle van de invloed van psycho-stimulantia op de taakresultaten. Deelnemers die Methylfenidaat gebruiken moeten het gebruik tenminste 24 uur voor elke afspraak (intake- en testafspraken) staken (tot na de afspraak) om volledige ‘washout’ van het medicijn te garanderen (Pelham, Aronoff, Midlam, Shapiro, Gnagy, Chronis, et al., 1999).

Controle kinderen worden geworven via lokale basisscholen. Inclusiecriteria voor de controle groep zijn:

scores binnen de normale range (< 80ste percentiel) op de ADHD en CD schalen van de ouder- en leerkrachtversie van de VvGK,

IQ score >80, op basis van twee subtests van de WISC-III; Woordenschat en Blokpatronen.

Afwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische (coördinatie) stoornissen die het uitvoeren van de taak beïnvloeden, op basis van de intakevragenlijst.

geen gebruik van medicatie die de testresultaten kunnen beïnvloeden ten tijde van de onderzoeksafspraken.

Om inzicht te krijgen in eventueel aanvullende problematiek (gedrag- en competentieproblemen) van de deelnemers wordt bij de ouders de Gedragvragenlijst voor Kinderen (CBCL) afgenomen. Indien nodig kan hier in de uiteindelijke analyses voor worden gecontroleerd met covariantie analyses.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen. Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je doet en dat je flinke stappen vooruit kunt maken.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! 

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding