Op zoek naar een voorbeeld van een onderzoeksbeschrijving voor je scriptie?

Op deze pagina is een voorbeeld te zien van een concrete onderzoeksbeschrijving. Dit voorbeeld dient als een leidraad voor het formuleren van jouw eigen onderzoeksbeschrijving. Let hierbij vooral op de duidelijkheid die gebruikt is bij het presenteren van de beschrijving, waar nieuwsgierigheid uit volgt. Let ook op de volledigheid en inkadering van de beschrijving. Benieuwd naar voorbeelden van andere scriptie-onderdelen? Check ze hier!

Zou je graag eens met één van onze professionele begeleiders willen zitten om kritisch te kijken naar de kwaliteit van jouw inleiding en/of scriptie als geheel? Check deze pagina dan eens! Daarnaast bieden wij ook een nakijkservice aan, klik hier voor meer informatie.

Elke onderzoeksbeschrijving is natuurlijk anders, maar de structuur en inkadering die bepalend zijn voor de kwaliteit van een onderzoeksbeschrijving zijn toepasbaar op ieder type. Het onderstaande voorbeeld geeft een goede indicatie van hoe je een onderzoeksbeschrijving moet formuleren en presenteren. Let bij dit voorbeeld dus vooral op de concreetheid en de logische structuur. Kijkend naar de formulering van deze beschrijving; vraag jezelf eens af of een lezer hiervan nu wel of juist niet aangesproken wordt door wat er staat? Is het interessant? Is het goed te begrijpen? Is het logisch? Is het volledig? Wat zou jij anders doen en waarom? Aan de hand van deze vragen kun je het huidige voorbeeld kritischer benaderen waardoor je ook kritischer gaat kijken naar jouw eigen onderzoeksbeschrijving!

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Kinderen met ADHD hebben te maken met aandachtsproblemen, impulsief reageren en lichamelijke onrust en dit leidt vaak tot moeilijkheden in de klas (Gathercole & Pickering, 2000). Kinderen met ADHD vertonen de meeste beperking in het executieve werkgeheugen (Martinussen et al. 2005). Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor gedrag dat gericht is op het doel van een taak, om te plannen en om te bepalen hoe dit plannen en deze doelen op een efficiënte manier moeten worden bereikt (Guevara, Rizo, Ruiz-Díaz & Hernández-González, 2009). Beperkingen in het werkgeheugen uiten zich voornamelijk in problemen met het geheel overzien, overzicht houden en zich herinneren waar het mee bezig is (Martinussen et al. 2005). Deze moeilijkheden beïnvloeden de prestatie op een taak, zoals lezen en rekenen.

Lezen en rekenen worden beïnvloed door een verhoogde mate van hyperactiviteit van kinderen met ADHD. Een verhoogde mate van hyperactiviteit zorgt voor moeilijkheden in het vasthouden van de aandacht en een hoge mate van afleidbaarheid, waardoor het prestatieniveau afneemt. Dit is vooral bij taken die in herhaling vallen (Greenop & Kann, 2007).

Vijf jonge koppels (18-25 jaar) zijn in de zomer van 2006 3 tot 4 weken op reis gegaan naar Nicaragua, Oost-Soedan, India, Zuid-Afrika of Brazilië,waar ze verschillende thema’s aan de kaak hebben gesteld. Het waren belangrijke mondiale thema’s gebaseerd op de millenniumdoelen. De thema’s hadden ook een link met Noord-Brabant, bijvoorbeeld door de verbanden die verschillende steden uit Brabant hebben met steden in ontwikkelingslanden. De jongeren maakten een reportage over een ontwikkelingsproject ter plaatse. Hierbij hebben ze met name het dagelijkse leven van de jongeren laten zien.

Bekrachtiging

De vraag is of dit hyperactieve gedrag ook optreedt wanneer taken dit kenmerk niet hebben. Dus wanneer de aangeboden taken nieuw en meer afwisselend zijn. Wellicht zullen de aspecten ‘vernieuwing’ en ‘afwisseling’ van taken bekrachtigend werken bij kinderen met ADHD en om deze reden de uiteindelijke prestatie beïnvloeden. In deze studie zal deze gedachte nader worden uitgewerkt aan de hand van de ‘Optimal Stimulation Theory’. Het doel van de studie is te kijken of het toevoegen van bekrachtiging bij de uitvoering van taken de prestatie van kinderen met ADHD zal verbeteren. Daarbij zal er onderscheid gemaakt worden in het toevoegen van bekrachtiging tijdens de taak (intern) en het toevoegen van bekrachtiging na afloop van de taak (extern).

Interne bekrachtiging wordt in deze studie gezien als de toevoeging van game-elementen tijdens een taak. Hiervoor is gekozen omdat de taak een verscheidenheid aan zintuiglijke stimuli bevat. De bekrachtiging is intern omdat de steeds aanwezige verscheidenheid aan stimuli het aantrekkelijk maakt om de taak voort te zetten. Het gaat hierbij om het proces, omdat het kind zal blijven doorwerken. Externe bekrachtiging wordt daarentegen gezien als de toevoeging van een beloning na afloop van de taak. In deze studie is er gekozen voor feedback en een geldbedrag. Feedback wordt in dit onderzoek gezien als een controleconditie. Geld als beloning werkt ook bekrachtigend, maar kinderen zullen de taak uitvoeren voor de beloning die ze achteraf krijgen. De kans is daarom groter dat intrinsieke bekrachtiging meer motiveert, waardoor de aandacht langer gericht zal blijven op de taak.

Interne bekrachtiging: Optimal Stimulation Theory

De ‘Optimal Stimulation Theory’ stelt dat iedere persoon beschikt over een biologisch bepaald optimaal stimulatie niveau. Een optimale staat van stimulatie is nodig voor de hersenen om goed te kunnen functioneren (Zentall, 2005). Wanneer dat optimale niveau niet aanwezig is, treedt er bepaald gedrag op dat het best te omschrijven is als ‘stimulation-seeking activity’. ‘Stimulation-seeking activity’ kan gezien worden als een vorm van compensatiegedrag om het optimale niveau te kunnen bereiken. Volgens de theorie verkeren kinderen met ADHD in een staat van ‘underarousal’. De verhoogde hyperactiviteit van kinderen met ADHD zou een vorm van ‘stimulus-seeking activity’ zijn. Hyperactiviteit bij kinderen met ADHD treedt op in omgevingen waar weinig stimuli aanwezig zijn en wordt gezien als een functie voor het verhogen van zintuiglijke input. Wanneer interne bekrachtiging wordt toegevoegd aan een taak, kan dit gezien worden als het verhogen van de zintuiglijke input, door middel van de toegevoegde stimuli. Volgens de theorie zou het hyperactieve gedrag niet meer nodig zijn als ‘stimulus-seeking activity’. Externe bekrachtiging staat voor een beloning dat achteraf gegeven wordt. Deze bekrachtiging is niet relevant aan de taak en verhoogd daarmee ook niet de zintuiglijke input tijdens het uitvoeren van een taak.

Volgens Copeland & Wisniewski aangehaald in Zentall (2005) richten kinderen met ADHD meer dan normale kinderen de aandacht op omgevingen met kleur, geluid, beweging en waarin grote en intense elementen aanwezig zijn. Het is van belang dat deze stimuli aanwezig zijn tijdens en relevant zijn aan de taak en wanneer de taak niet complex is. Diverse onderzoeken toonden dit aan en laten zien dat het gedrag van kinderen met ADHD verbetert bij deelname aan taken met extra stimulatie, zoals visuele en auditieve stimulatie. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat hyperactief en impulsief gedrag normaliseerde en dat de concentratie en motoriek van deze kinderen verbeterde. (Zentall & Meijer, 1987; Imhof, 2004; Abikoff Szeibel & Koplewicz 1996).

De hierboven besproken onderzoeken hebben zich gericht op één vorm van zintuiglijke prikkeling. Andere studies gaan een stap verder en kijken naar de prestatie van kinderen met ADHD tijdens een taak waarin game-elementen zijn toegevoegd. Deze taken zijn rijk aan een verscheidenheid van stimuli. Kinderen met ADHD presteren beter op een gametaak dan op een minder aantrekkelijke taak, ook in vergelijking met normale kinderen (Carlson & Tamm, 2000). Daarnaast tonen Shaw & Lewis (2005) aan dat kinderen met ADHD beter presteren op computertaken dan op dezelfde taak op papier. Echter, op de computertaak waarbij geluiden en animaties aanwezig waren, verbeterde de prestatie niet meer dan op de computertaak zonder geluiden en animaties. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de aanwezige geluiden en animaties niet relevant aan de taak waren, maar eerder zorgden voor afleiding, waardoor de kinderen het doel van de taak niet meer voor ogen hadden.

Externe bekrachtiging

Er is veel onderzoek gedaan naar de prestatie van kinderen met ADHD, waarbij het toedienen van bekrachtiging na afloop van een taak invloed had op de prestatie. Luman, Oosterlaan & Sergeant (2005) beschreven deze onderzoeken van externe bekrachtiging. Daaruit bleek dat het toedienen van bekrachtiging, zoals geld of cadeaus, een positief effect had op de prestatie en motivatie van kinderen met en zonder ADHD.

In de review van Luman et al. (2005) werden verschillende executieve functies onderzocht, zoals inhibitie en werkgeheugen. Daarbij is er alleen gekeken naar het effect op prestatie bij bekrachtiging. Er is niet gekeken welke executieve functies in verband staan met het effect van bekrachtiging. Of het effect van bekrachtiging gerelateerd is aan één specifieke functie wordt daarom niet duidelijk.

Huidige studie

De ‘Optimal Stimulation Theory’ wordt getoetst door middel van de toevoeging van game-elementen in een taak. We verwachten hierbij dat het hyperactief gedrag van kinderen met ADHD zal afnemen door de verscheidenheid aan stimuli en tot verbeteringen in prestatie zal leiden.

Deze studie zal zich gaan richten op één specifieke executieve functie. Omdat schooltaken afhankelijk zijn van het werkgeheugen is ervoor gekozen om in dit onderzoek te kijken naar de prestatie met betrekking tot deze executieve functie.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Over het formuleren van een onderzoeksbeschrijving is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal belangrijke punten waar je op dient te letten. Kijk daarom eens naar een van de volgende pagina’s om een totaalbeeld te krijgen van hoe je nou een sterke beschrijving opstelt:

Kijk allereerst of jij met je huidige kennis over het schrijven van een scriptie in staat bent om een sterke onderzoeksbeschrijving te formuleren. Het huidige voorbeeld helpt je daarbij omdat het duidelijkheid schept over de vorm en de structuur. De daadwerkelijke inhoud van een onderzoeksbeschrijving hangt natuurlijk af van wat je precies onderzoekt in je scriptie: de inhoud verschilt dus. Ben jij nog onzeker over het formuleren van een kwalitatief hoogwaardige onderzoeksbeschrijving? Of zou je jouw onderzoeksbeschrijving graag een keer door een van onze professionele begeleiders na willen laten kijken? Dat kan! Neem vandaag nog contact met ons op en voorkom onnodige vertraging tijdens het afronden van je scriptie.

 

Kom je er niet uit met enkel dit voorbeeld van een onderzoeksbeschrijving, heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hier direct mee te helpen. Wij hebben een begeleider voor je die bij je past met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je aan het doen bent zodat jij flinke stappen vooruit kunt zetten bij het schrijven van je scriptie.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! 

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding