Voorbeeld van een vragenlijst en materialen voor je scriptie aan het zoeken?

Alle benodigdheden die je gaat gebruiken tijdens je onderzoek beschrijf je hier. Van vragenlijsten tot materialen. Vaak is het belangrijk dat je bij de meetinstrumenten de betrouwbaarheid en validiteit vermeldt. Meestal vind je deze gegevens in de handleiding van het meetinstrument. Hieronder een voorbeeld.

Dit voorbeeld dient als een leidraad voor jouw eigen vragenlijst en materialen. Let hierbij op de manier van formuleren en dat dit een testbare stelling is en voortkomt vanuit je methode. Benieuwd naar voorbeelden van andere scriptie onderdelen? Check ze hier!

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij de hypothese van je scriptie? Lees dan hier hoe we je daarbij kunnen helpen!

Zou je graag eens met één van onze professionele begeleiders willen zitten om kritisch te kijken naar de kwaliteit van jouw inleiding en/of scriptie als geheel? Check deze pagina dan eens! Daarnaast bieden wij ook een nakijkservice aan, klik hier voor meer informatie.

Elke vragenlijst en gebruikte materialen zijn natuurlijk anders, maar het komt neer op het onderstaande voorbeeld. Let bij dit voorbeeld vooral op de concrete aanpak die is gebruikt. Kijk ook naar de opbouw van je onderzoek en vraag jezelf af waarom het wel of niet logisch is. Wat zou jij anders doen en waarom? Is het goed te begrijpen? Wat valt jou op aan de beargumentering? Aan de hand van deze vragen kun je het huidige voorbeeld kritischer benaderen waardoor je ook kritischer gaat kijken naar jouw eigen vragenlijsten en materialen!

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Computer

De computertaken zullen worden afgenomen met een Dell Latitude D530 laptop met Intel Core™ 2 Duo Processor T7250 (2.00 GHz, 1,99GB Ram), schermgrootte: 15 inch. Er wordt een aparte optische muis gebruikt.

Onderzoeksruimte

Een kleine, prikkelarme ruimte op de basisschool en de instellingen.

Verkorte intake-vragenlijst

De verkorte-intake vragenlijst brengt diverse kenmerken van de deelnemers in beeld (zie Dovis, 2008). De vragenlijst bestaat o.a. uit vragen over de aanwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische stoornissen. Verder worden er vragen gesteld over medicatie gebruik, wordt er gevraagd naar het telefoonnummer en e-mailadres van de leerkracht, de behandelgeschiedenis van het kind, kleurenblindheid, hoeveelheid zakgeld per week, Sociaal Economische Status (SES) van de ouders, en ervaring van het kind met computergames en laptops.

Werkgeheugenmaat

CBTT en cijferreeksen van de WISC (allebei voor- en achterwaarts)

Diagnostic Interview Schedule for Children IV (DISC-IV)

De DISC-IV (Ferdinand, Van der Ende & Mesman, 1998; Shaffer et al., 2000) is een gestructureerd diagnostisch interview en genereert DSM-IV diagnoses. Voorlopers van de DISC-IV bleken over voldoende validiteit en betrouwbaarheid te beschikken (Shaffer et al., 2000).

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)

De VvGK is een bewerking van de Amerikaanse “Disruptive Behavior Disorders Rating Scale” (DBDRS; Pillow et al., 1998) en meet kenmerkende symptomen van ADHD, ODD (Oppositional Defiant Disorder) en CD (Conduct Disorder). De vragenlijst bevat 42 items met gedragsomschrijvingen die zijn te herleiden tot vier schalen: Aandachtstekort, Hyperactiviteit/Impulsiviteit, ODD en CD (Oosterlaan et al.). De VvGK kan zowel door ouders als door leerkrachten worden ingevuld, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De vragen worden beantwoord op een vierpuntsschaal ( 0 = ‘helemaal niet’ tot 3 = ‘heel veel’). Een voorbeeldvraag is: “Ergert vaak met opzet anderen”. De betrouwbaarheid van de VvGK is redelijk tot goed; voor de Aandachtstekortschaal á = .92 voor ouders, á = .93 voor leerkrachten; voor de Hyperactiviteit/Impulsiviteitsschaal á = .90 voor ouders en á = .93 voor leerkrachten; voor de ODD schaal á = .90 voor ouders en á = .93 voor leerkrachten; en tot slot voor de CD schaal á = .72 voor ouders en á = .81 voor leerkrachten. De VvGK is valide, met een convergente validiteit van r = .18 tot r = .83 en een divergente validiteit van r = -.16 tot r = -.50. De convergente en divergente validiteit van de VvGK werden onderzocht met behulp van de Child Behavior Checklist, de Teacher Rating Form, en de IOWA Conners Teacher Rating Scale (Oosterlaan et al., 2008).

Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL)

De Child Behavior Checklist/Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL) (Achenbach, 1991; Nederlandse bewerking is van Verhulst, van der Ende, & Koot, 1997) is een gedragsvragenlijst bedoeld voor ouders. Met de CBCL kan worden nagegaan hoe ouders het gedrag van het kind, in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, beoordelen. Door vragen over het kind kan vastgesteld worden welke problemen zij ervaren. De CBCL heeft een goede begripsvaliditeit en een voldoende criteriumvaliditeit en betrouwbaarheid (Evers et al., 2003). Er is voor de CBCL gekozen omdat deze lijst een goede weergave geeft van het dagelijks normale en afwijkende functioneren van de deelnemers in de beleving van de ouders.

Verkorte versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III)

In dit onderzoek nemen we twee subtests van de WISC-III af om de intelligentie van de deelnemers te bepalen; Woordkennis en Blokpatronen. Deze subtesten hebben een goede betrouwbaarheid en correleren hoog met het totale IQ (Sattler, 2001). Woordkennis is een subtest waarbij een kind de betekenis van mondeling aangeboden woorden moet omschrijven, Blokpatronen is een subtest waarbij afbeeldingen van geometrische patronen worden aangeboden die het kind met behulp van tweekleurige blokjes moet naleggen. De minimale normscore van de twee subtests is 1 en de maximale normscore is 19. De afnametijd van deze twee subtests bedraagt ongeveer 20 minuten.

Cadeaukeuzeblad

Het Cadeaukeuzeblad is een blad met ongeveer 30 afbeeldingen van populaire en verkrijgbare cadeaus waarvan kinderen de twee door hun meest gewenste cadeaus mogen omcirkelen.

Weet jij even niet meer hoe je verder moet met je scriptie? Vertel ons waar je tegenaan loopt via dit formulier en dan gaan we samen kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Kijk of jij met je huidige kennis en dit voorbeeld in staat bent om de vragenlijsten en materialen in je scriptie te verwerken. Ben jij er nog niet toe in staat om deze te schrijven, dan kun je altijd met ons contact opnemen!

Kom je er niet uit met enkel dit voorbeeld van de vragenlijsten en materialen, heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hier direct mee te helpen. Wij hebben een begeleider voor je die bij je past en met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je aan het doen bent zodat jij flinke stappen vooruit kunt zetten bij het schrijven van je scriptie.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond (tot 22:00) bereikbaar via Whatsapp of 020 – 752 2702

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding