Voorbeeld: vragenlijsten en materialen

Hoe noteer je je materialen en vragelijsten?

Alle benodigdheden die je gaat gebruiken tijdens je onderzoek beschrijf je hier. Van vragenlijsten tot materialen. Vaak is het belangrijk dat je bij de meetinstrumenten de betrouwbaarheid en validiteit vermeldt. Meestal vind je deze gegevens in de handleiding van het meetinstrument. Hieronder een voorbeeld

Computer

De computertaken zullen worden afgenomen met een Dell Latitude D530 laptop met Intel Core™ 2 Duo Processor T7250 (2.00 GHz, 1,99GB Ram), schermgrootte: 15 inch. Er wordt een aparte optische muis gebruikt.

Onderzoeksruimte

Een kleine, prikkelarme ruimte op de basisschool en de instellingen.

Verkorte intake-vragenlijst

De verkorte-intake vragenlijst brengt diverse kenmerken van de deelnemers in beeld (zie Dovis, 2008). De vragenlijst bestaat o.a. uit vragen over de aanwezigheid van neurologische stoornissen, leerstoornissen, en sensorische en motorische stoornissen. Verder worden er vragen gesteld over medicatie gebruik, wordt er gevraagd naar het telefoonnummer en e-mailadres van de leerkracht, de behandelgeschiedenis van het kind, kleurenblindheid, hoeveelheid zakgeld per week, Sociaal Economische Status (SES) van de ouders, en ervaring van het kind met computergames en laptops.

Werkgeheugenmaat

CBTT en cijferreeksen van de WISC (allebei voor- en achterwaarts)

Diagnostic Interview Schedule for Children IV (DISC-IV)

De DISC-IV (Ferdinand, Van der Ende & Mesman, 1998; Shaffer et al., 2000) is een gestructureerd diagnostisch interview en genereert DSM-IV diagnoses. Voorlopers van de DISC-IV bleken over voldoende validiteit en betrouwbaarheid te beschikken (Shaffer et al., 2000).

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)

De VvGK is een bewerking van de Amerikaanse “Disruptive Behavior Disorders Rating Scale” (DBDRS; Pillow et al., 1998) en meet kenmerkende symptomen van ADHD, ODD (Oppositional Defiant Disorder) en CD (Conduct Disorder). De vragenlijst bevat 42 items met gedragsomschrijvingen die zijn te herleiden tot vier schalen: Aandachtstekort, Hyperactiviteit/Impulsiviteit, ODD en CD (Oosterlaan et al.). De VvGK kan zowel door ouders als door leerkrachten worden ingevuld, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De vragen worden beantwoord op een vierpuntsschaal ( 0 = ‘helemaal niet’ tot 3 = ‘heel veel’). Een voorbeeldvraag is: “Ergert vaak met opzet anderen”. De betrouwbaarheid van de VvGK is redelijk tot goed; voor de Aandachtstekortschaal á = .92 voor ouders, á = .93 voor leerkrachten; voor de Hyperactiviteit/Impulsiviteitsschaal á = .90 voor ouders en á = .93 voor leerkrachten; voor de ODD schaal á = .90 voor ouders en á = .93 voor leerkrachten; en tot slot voor de CD schaal á = .72 voor ouders en á = .81 voor leerkrachten. De VvGK is valide, met een convergente validiteit van r = .18 tot r = .83 en een divergente validiteit van r = -.16 tot r = -.50. De convergente en divergente validiteit van de VvGK werden onderzocht met behulp van de Child Behavior Checklist, de Teacher Rating Form, en de IOWA Conners Teacher Rating Scale (Oosterlaan et al., 2008).

Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL)

De Child Behavior Checklist/Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL) (Achenbach, 1991; Nederlandse bewerking is van Verhulst, van der Ende, & Koot, 1997) is een gedragsvragenlijst bedoeld voor ouders. Met de CBCL kan worden nagegaan hoe ouders het gedrag van het kind, in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, beoordelen. Door vragen over het kind kan vastgesteld worden welke problemen zij ervaren. De CBCL heeft een goede begripsvaliditeit en een voldoende criteriumvaliditeit en betrouwbaarheid (Evers et al., 2003). Er is voor de CBCL gekozen omdat deze lijst een goede weergave geeft van het dagelijks normale en afwijkende functioneren van de deelnemers in de beleving van de ouders.

Verkorte versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III)

In dit onderzoek nemen we twee subtests van de WISC-III af om de intelligentie van de deelnemers te bepalen; Woordkennis en Blokpatronen. Deze subtesten hebben een goede betrouwbaarheid en correleren hoog met het totale IQ (Sattler, 2001). Woordkennis is een subtest waarbij een kind de betekenis van mondeling aangeboden woorden moet omschrijven, Blokpatronen is een subtest waarbij afbeeldingen van geometrische patronen worden aangeboden die het kind met behulp van tweekleurige blokjes moet naleggen. De minimale normscore van de twee subtests is 1 en de maximale normscore is 19. De afnametijd van deze twee subtests bedraagt ongeveer 20 minuten.

Cadeaukeuzeblad

Het Cadeaukeuzeblad is een blad met ongeveer 30 afbeeldingen van populaire en verkrijgbare cadeaus waarvan kinderen de twee door hun meest gewenste cadeaus mogen omcirkelen.


Check ook procedure voor voorbeelden over de procedure

Maudy Verplancke

Geschreven door:

Maudy Verplancke
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met je scriptie? Klik hier

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan Afstudeerbegeleider jou verder helpen?

Kom je er niet uit aan de hand van de voorbeelden? Trek dan aan de bel! Want wanneer je geen goede structuur hebt, zal je hier de rest van het traject last van hebben. Wij helpen dit voorkomen!

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht