Voorbeeld aanbevelingen voor je scriptie aan het zoeken?

Ben jij op zoek naar een voorbeeld van aanbevelingen voor jouw scriptie? Daar willen we jou natuurlijk bij helpen! Hieronder vind je een voorbeeld van aanbevelingen. Dit voorbeeld dient als een leidraad voor jouw eigen aanbevelingen. Let hierbij op de volledigheid van de aanbevelingen. Let op: de aanbevelingen zoals wij die hier behandelen is wat anders dan de conclusie of discussie. Benieuwd naar voorbeelden van andere ‘s nu scriptie onderdelen? Check ze hier!

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij de aanbevelingen van je scriptie? Lees dan hier hoe we je daarbij kunnen helpen!

Zou je graag eens met één van onze professionele begeleiders willen zitten om kritisch te kijken naar de kwaliteit van jouw aanbevelingen en/of scriptie als geheel? Check deze pagina dan eens! Daarnaast bieden wij ook een nakijkservice aan, klik hier voor meer informatie.

Voor iedere scriptie zijn aanbevelingen natuurlijk anders, maar het komt neer op het onderstaande voorbeeld. Let er bij dit voorbeeld vooral op dat het de theorie en resultaten samen pakt om verder te kijken naar de toekomst. Kijk ook naar de opbouw van de aanbevelingen en vraag jezelf af waarom het wel of niet kracht aan het onderzoek geeft. Wat zou jij anders doen en waarom? Is het interessant? Wat valt jou op aan de beargumentering? En aan de structuur van deze beargumentering? Aan de hand van deze vragen kun je het huidige voorbeeld kritischer benaderen waardoor je ook kritischer gaat kijken naar jouw eigen aanbevelingen!

De aanbevelingen van je scriptie komen na je discussie.

Implicaties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen

Zoals reeds eerder is gesteld, is het lastig om een verandering in de onderliggende factoren van gedrag vast te stellen (Haug, 2004). Het is daarom aan te raden gebruik te maken van een substantieel grotere steekproef, aangezien de eventuele effecten relatief klein kullen zijn. Om ook de selectiebias tegen te gaan zou deze steekproef uit een willekeurige populatie moeten worden getrokken. Tevens zou er gekeken moeten worden naar de korte termijn effecten van Road2Reality, bijvoorbeeld tijdens of net na de uitzending. Toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten op concreet gedrag, en hoe mensen hun intentie omzetten in concreet gedrag om aan ontwikkelingswerk bij te dragen. Hierbij zou Road2Reality ook een grote rol kunnen spelen door als link te fungeren tussen intentie en gedrag, bijvoorbeeld door mensen expliciet de mogelijkheid te geven een bijdrage te leveren aan de thema’s in en tijdens de uitzending. In één van de uitzendingen was bijvoorbeeld een koffiemolen, die de lokale bevolking gebruikt voor de koffieproductie, kapot gegaan. Door de kijkers de mogelijkheid te geven, d.m.v. een sms, een bijdrage te leveren aan het aanschaffen van een nieuwe koffiemolen voor het dorp, wordt de kijkers de mogelijkheid geboden om de eventuele intentie van dat moment om te zetten in concreet gedrag. Op praktisch gebied zou dan gekeken kunnen worden op welke manier de intentie van mensen om aan ontwikkelingswerk bij te dragen het beste omgezet kan worden in concreet gedrag.

Mensen komen heden ten dage op veel verschillende manieren in aanraking met ontwikkelingswerk. Road2Reality heeft op een andere manier een beeld van ontwikkelingswerk gegeven door jongeren op hun eigen manier, hun visie over ontwikkelingswerk in een land te geven. Respondenten evalueren Road2Reality positief en ook al zijn niet alle gevonden verschillen significant, de algemene tendens in het onderzoek is dat mensen positiever ten opzichte van ontwikkelingswerk staan dan voor het bekijken van Road2Reality. Of Road2Reality op het uiteindelijke gedrag invloed heeft gehad valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen, aangezien direct gedrag niet gemeten is. Dit onderzoek heeft zich echter wel op de voorspellers van gericht. De resultaten laten zien dat kijkers van het televisieprogramma Road2Reality hoog scoren op deze voorspellers. Dit geeft aan dat de grondstenen die nodig zijn voor het gedrag om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren wel aanwezig zijn. Het kan zijn dat Road2Reality via deze grondstenen toch een invloed zou kunnen hebben op het concrete gedrag, doordat mensen eerder de stap zullen maken van intentie naar concreet gedrag, simpelweg omdat ontwikkelingswerk meer is gaan leven na het bekijken van Road2Reality. Ook door te laten zien dat een (persoonlijke) bijdrage aan ontwikkelingswerk gewaardeerd wordt, zullen mensen gemotiveerd kunnen worden en blijven, om aan ontwikkelingswerk bij te dragen. Zolang er nog niet aan alle millenniumdoelen voldaan is, zal er behoefte zijn aan televisieprogramma’s zoals Road2Reality om mensen bewust te maken van het belang van ontwikkelingswerk.

Over het opstellen van aanbevelingen is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal punten waar je op dient te letten. Kijk daarom op een van onderstaande pagina’s voor een uitgebreide uitleg over hoe het geven van aanbevelingen volgens de richtlijnen in elkaar steekt:

Kijk of jij met je huidige kennis en dit voorbeeld in staat bent om aanbevelingen op te stellen. Ben jij er nog niet toe in staat om deze te schrijven, dan kun je altijd met ons contact opnemen!

Kom je er niet uit met enkel dit voorbeeld van aanbevelingen, heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hier direct mee te helpen. Wij hebben een begeleider voor je die bij je past en met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je aan het doen bent zodat jij flinke stappen vooruit kunt zetten bij het schrijven van je scriptie.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond (tot 22:00) bereikbaar via Whatsapp of 020 – 752 2702

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding